1696662
Uluslararası
Tam metin bildiri
Van Gölü nün Kuzeyinde Erken Demir Çağı na Ait Kördük Nekropölü - Kördük an Early Iron Age Necropolis North of Lake Van
BELLİ VEDAT EVREN
II. Uluslararası Ahlat-Avrasya Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu – The Second International Ahlat-Eurasia Symposium on Science, Cultere and Art
Türkçe
Yayımlanmış
16.10.2014
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Sözlü Sunum
27.09.2013
25.09.2013