1695625
Uluslararası
Tam metin bildiri
Van Yoncatepe Saray Duvarlarında Yapılan Restorasyon Çalışmaları - The Restoration Projects of the Van Yoncatepe Palace Walls
BELLİ VEDAT EVREN
V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu - V. International Symposium of Van Lake Region
Türkçe
Yayımlanmış
14.12.2010
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Sözlü Sunum
13.06.2010
09.06.2010