1695622
Uluslararası
Tam metin bildiri
Bitlis Bölgesi'nde Geleneksel Olarak Keramikten Üretilen Mutfak Kapları - Traditional Bitlis Pots
BELLİ VEDAT EVREN
I. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu - I.Intertional Traditional Culinary Culture and Cusine of East Anatolian Region
Türkçe
Yayımlanmış
03.12.2009
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sanat Tarihi
Sözlü Sunum
26.06.2009
24.06.2009