130465
Ulusal
Özet bildiri
Van daki Hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması
KARAASLAN SELVER, ŞAHİN HANIM GÜLER, AKYİĞİT ALBAYRAK ELİF, GÜNBATAR NİZAMETTİN, KESKİN SIDDIK
Uluslar Arası Katılımlı 13.Ulusal Hemşirelik Kongre
Türkçe
Yayımlanmış
21.10.2011
Basılı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Hemşirelik
Poster
21.10.2011
19.10.2011