Merada Otlayan ve Meraya İlave Edilen Kesif Yemle Beslenen Karakaş ve Norduz Kuzularının Besi Gücü Özellikleri

115250
Ulusal
Hakemli
Endekste taranmıyor
Merada Otlayan ve Meraya İlave Edilen Kesif Yemle Beslenen Karakaş ve Norduz Kuzularının Besi Gücü Özellikleri
DEMİREL MURAT,ERDOĞAN SİBEL,YILMAZ AYHAN,BAKICI YUNUS
YYÜ Sağlık Bilimleri Dergisi
Türkçe
1
2005
8
1
24
32
Basılı
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı->Zootekni ve Hayvan Besleme
3284104
2018-10-23 09:51:34
Özgün Makale