8 / 8
MAKALE
(YOKSIS)
7 / 7
BİLDİRİ
(YOKSIS)
8 / 8
KİTAP
(YOKSIS)
0 / 0
PROJE
(YOKSIS)
1 / 1
ATIF
(YOKSIS)
18 / 19
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
36
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
24 / 24
MAKALE
(TESV)
28.8 / 28.8
BİLDİRİ
(TESV)
79.5 / 79.5
KİTAP
(TESV)
İstatistiklerde ilk sayı Bitlis Eren Üniversitesine kadronuzun geldikten sonraki yayınlarınızı içermektedir. İkinci sayı ise tüm yayınlarınızı içermektedir.
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 262 makalenin 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71
Birimine ait 233 bildirinin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.85
Birimine ait 262 kitap 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71

Makaleler

Makale Adı : Aile Politikaları Ekseninde Türkiye’de Yeni Muhafazakarlık ve Sosyal Refah Muhafazakarlığı
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA,ÖZDEMİR NURTEN EBRU
Dergi Adı : Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Bir Sivil Toplum Örgütü Olarak Bacıyan-I Rum Teşkilatı
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA
Dergi Adı : Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Kurtuluş ve Kuruluşta Cumhuriyetin İzleri
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA
Dergi Adı : Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : 1982 Anayasası Açısından, Olağan ve Olağanüstü Hal Dönemlerinde Seyahat Özgürlüğünün Sınırlanması Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : DÖNMEZ GÖKHAN, SABANCILAR EREN SILA
Dergi Adı : Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : TOPLUMSAL CİNSİYET, KADIN BEDENİ VE KÜRTAJ HAKKI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA
Dergi Adı : Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : DEMOKRASİNİN İKİ FARKLI YORUMU: LİBERAL VE SOSYAL DEMOKRASİNİN KURAMSAL TEMELLERİ
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA
Dergi Adı : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : 2000’lerde Türkiye’de Burjuvazi Sınıfının Siyasal Dönüşümü
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA,BAKAN SELAHADDİN
Dergi Adı : Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Temsili Demokrasinin Krizi ve Bir İleri Demokrasi Talebi Olarak Gezi Parkı Eylemleri
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA,ÖZDEN YÜCEL
Dergi Adı : Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : Toplumsal Cinsiyet, Kadin Bedeni ve Kürtaj Hakki Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 2. İnsan Çalışmaları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.11.2019
Basım Tarihi : 18.12.2019
Bildiri Adı : Liberal, Marksist ve Radikal Feminizm Bağlamında Kadının Varoluşu
Etkinlik Adı : Dicle Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Siyaset ve Yönetim Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.10.2017
Basım Tarihi : 20.10.2017
Bildiri Adı : Devletin Rolü ve Özgürlük Arasında Klasik ve Sosyal Liberalizmin Kavramsal Analizi
Etkinlik Adı : International Sympsium on Multidiscipliniary Studies
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.05.2017
Basım Tarihi : 25.10.2017
Bildiri Adı : Küresel Sorunun Ulusal Boyutu: Türkiye’xxde Kadın ve Çocuk Yoksulluğu
Etkinlik Adı : Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BAKAN SELAHADDİN,SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2017
Basım Tarihi : 15.05.2017
Bildiri Adı : Hükümet Sistemi Olarak Başkanlık Sisteminin Türkiye de Uygulanabilirliği Üzerine
Etkinlik Adı : International Symposium on Multidisciplinary Studies
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEN YÜCEL,SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.10.2016
Basım Tarihi : 02.04.2017
Bildiri Adı : Liberal Devlette Adalet Usuli Adalet Mi Sosyal Adalet Mi
Etkinlik Adı : Uludağ Üniversitesi IV. Uluslararası Felsefe Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SABANCILAR EREN SILA,ÖZDEN YÜCEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.10.2016
Basım Tarihi : 01.12.2016
Bildiri Adı : Toplumsal Cinsiyet ten Çoklu Kesişen Farklılıklar a Küreselleşme ve Kadın
Etkinlik Adı : Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II Küresel Değişim ve Demokratikleşme
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Ahmet KARADAĞ, Sıla SABANCILAR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.04.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Siyasal Yazılar Siyasal Kavramlar ve Terimler Üzerine Tetkikler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Siyaset Bilimi Metodolojisi>Siyasal Cinsiyet
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Siyasal Cinsiyet: Söylem, Çalışma Hayatı ve Kurumlar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : VEFATININ ONUNCU YILINDA Prof. Dr. SAİM ÜSTÜNDAĞ’A ARMAĞAN Hukuk İktisat ve Yönetim Üzerine Yazılar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı
Yayın Evi : Adalet Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TÜRKİYE’DE DEMOKRATİKLEŞME VE LİBERAL DEMOKRASİ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : EREN BİNALİ SELMAN, SABANCILAR EREN SILA, GÜLER ÖZÇALIK SEVİNÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Toplumsal Cinsiyet>Türk Siyasal Hayatı
Yayın Evi : EKİN
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : FİNANS PİYASALARINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Türkiye'de Demokrasi Süreç Yapı Tartışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı>Demokrasi,1980
Yayın Evi : Efeakademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 1980’DEN GÜNÜMÜZE DEMOKRATİK SÜREÇ
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Siyaset Biliminde Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yurttaşlık, Sosyal Adalet ve Sosyal Yurttaşlık Ekseninde Türkiye'de Sosyo-Ekonomik Hakların Analizi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Üzerine Yazılar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Siyaset Bilimi
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Osmanlı ve Türk Modernleşmesinin Yöntemi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : 1980 Sonrası Dönemde Türkiye'de Liberalizmin Ekonomi Politiği
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı>Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kamu Yönetiminde Seçme Yazılar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SABANCILAR EREN SILA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Devlet ve Devletin Kuramsal Analizi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2011 - 2017

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı: Türkiye’xxde 1980 Sonrası Yaşanan Liberalleşme Sürecinin Siyasal ve Sosyal Etkileri

Yüksek Lisans

2008 - 2011

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Türk Siyasal Kültüründe Devlet-i Ebed Müddet Anlayışı ve 1980 Sonrasında Yaşanan Dönüşümler

Lisans

2004 - 2008

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2011 - 2023

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU /