41 / 49
MAKALE
(YOKSIS)
26 / 37
BİLDİRİ
(YOKSIS)
1 / 1
KİTAP
(YOKSIS)
7 / 15
PROJE
(YOKSIS)
129 / 129
ATIF
(YOKSIS)
66 / 90
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
568
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
11
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
14
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
122.8 / 122.8
MAKALE
(TESV)
17 / 17
BİLDİRİ
(TESV)
6 / 6
KİTAP
(TESV)
İstatistiklerde ilk sayı Bitlis Eren Üniversitesine kadronuzun geldikten sonraki yayınlarınızı içermektedir. İkinci sayı ise tüm yayınlarınızı içermektedir.
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 676 makalenin 41 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.52
Birimine ait 684 bildirinin 26 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.67
Birimine ait 39 kitap 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 0.72

Makaleler

Makale Adı : TIG KAYNAK YÖNTEMİYLE ALAŞIMLANDIRILAN Fe MATRİSLİ KARBÜR TABAKALARIN MİKROYAPI VE SERTLİK İNCELEMESİ
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Analyzing the effects of hexane and water blended diesel fuels on emissions and performance in a ceramic-coated diesel engine by Taguchi optimization method
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ, ÖZER SALİH, ÖZEL SERKAN, BİNİCİ MURAT
Dergi Adı : Fuel
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Investigation of The Effect of Cr2O3 Particles on Al-Si Matrix Composites Produced by Powder Metallurgy
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN, ASLAN KÜBRA
Dergi Adı : Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Farklı Kaplama Kalınlıklarında Isıl Yalıtım Performansın Sonlu Hacim Metodu ile İncelenmesi
Yazar Bilgisi : YÜCE BAHADIR ERMAN, ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Van Yuzuncu Yil University
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Analysis of Thermal Barrier Coated Pistons in the COMSOL and the Effects of Their Use with Water + Ethanol Doped Biodiesel
Yazar Bilgisi : ERTUĞRUL İSHAK, ÜLKİR OSMAN, ÖZER SALİH, ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : National Library of Serbia-Thermal Science
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Investigation of ZrO2-Y2O3 Added Al Matrix Composites Produced By T/M Method
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN, HAMİDLİ Tural
Dergi Adı : Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : The investigation of coated layers on the surface of ferritic stainless steel by using atmospheric plasma spray method
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : International Journal of Materials and Product Technology
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Effects of fusel oil use in a thermal coated engine
Yazar Bilgisi : ÖZER SALİH, VURAL ERDİNÇ, ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : FUEL
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Coating of diesel engine with new generation ceramic material to improve combustion and performance
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ, ÖZEL SERKAN, ÖZER SALİH
Dergi Adı : Thermal Science
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : CoMoCrSi ile Kaplanmış Ferritik Paslanmaz Çeliğin Korozyon Davranışı
Yazar Bilgisi : DEMİRÖREN HÜLYA, ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Modellenen Bir Jet Türbin Pervanesine Uygulanan Kaplamaların Simülasyon Tabanlı Statik Analizi
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,ÖZCAN AZEB
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Optimization of the effect of thermal barrier coating (TBC) on diesel engine performance by Taguchi method
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,VURAL ERDİNÇ,BİNİCİ MURAT
Dergi Adı : FUEL
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Taguchi method for investigation of the effect of TBC coatings on NiCr bond-coated diesel engine on exhaust gas emissions
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,VURAL ERDİNÇ,BİNİCİ MURAT
Dergi Adı : International Advanced Researches and Engineering Journal
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : The investigation of effect of the ceramic coatings with bond-layer coated on piston and valve surface on engine performance of a diesel engine
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : International Advanced Researches and Engineering Journal
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : WC tozunun Tozaltı Kaynak Yöntemi İle Yüzey Alaşımlaması
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN, AKIN BURCU
Dergi Adı : Metalurji ve Malzeme Teknolojileri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Dizel, Dizel/Biyodizel ile Çalışan Bir Motora Kütlece Asetilen Gazı İlavesinin Etkileri
Yazar Bilgisi : ÖZER SALİH,VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : MAG Kaynak Yöntemi İle Ç1020 Çeliğinin Yüzey Alaşımlaması
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN, DİKEN RIFAT
Dergi Adı : Metalurji ve Malzeme
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : A Simulation Study on the Orientational Phase Transformation Behaviour of Au-Pt Alloy for Different Concentration of Pt
Yazar Bilgisi : ÇELİK FATİH AHMET,ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : SOLID STATE COMMUNICATIONS
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Crashworthiness Investigation Of Vehicle Front Bumper Beam With Dıfferent Cross-Sectıons Under Axial Dynamic Load
Yazar Bilgisi : BEYTÜT HÜSEYİN,KARAGÖZ SELÇUK,ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : European Journal of Technique
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : A study on the phase transformation behaviour of Cu-20wt.Sn alloy produced using powder metallurgy method: Experimental and molecular dynamics modelling
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,ÇELİK FATİH AHMET,KAYA MEHMET
Dergi Adı : Physics Letters A
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Dizel Bir Motorda Al2O3 İlaveli Cr2O3 Termal Bariyer Kaplamaların Egzoz Emisyonlarına Etkisi
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Effect Of Forming History On Crashworthiness Of A Spot-Welded And Double-Hat Elliptical Thin-Walled Tube
Yazar Bilgisi : BEYTÜT HÜSEYİN,KARAGÖZ SELÇUK,ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : European Journal of Technique
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : The Effect of Coating Parameter on Properties of Plasma Sprayed Co Based Coatings
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Plazma Püskürtme Yöntemi ile Ferritik Paslanmaz Çelik Yüzeyine Kaplanan Co Esaslı Tabakaların Yüzey Pürüzlülüğü
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Metalurji ve Malzeme Teknolojileri Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : OPTIMIZATION OF EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON WEAR RESISTANCE OF COATED LAYER ON THE SURFACE OF COPPER ALLOY BY TAGUCHI METHOD
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,TURHAN HÜSEYİN,GÖNEL EMRE
Dergi Adı : International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : The microstructure and hardness properties of plasma sprayed Cr2O3 Al2O3 coatings
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,VURAL ERDİNÇ
Dergi Adı : Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Experimental Investigation on Effect of the Zirconium Magnesium Coating of the Piston and Valve of the Single-Cylinder Diesel Engine to the Engine Performance and Emission
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZDALYAN BÜLENT,ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : World Academy of Science, Engineering and Technology
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Bitlis Pomzasından Toz Metalurjisi T M Yöntemiyle Üretilen Numunelerin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,VURAL ERDİNÇ,BOZKURT NUSRET,ÇİNİCİ HENİFİ
Dergi Adı : Metalurji ve Malzeme Teknolojileri Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Östenitik Paslanmaz Çelik Yüzeyine Uygulanan Kaplamaların Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Metalurji ve Malzeme Teknolojileri Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Alüminyum Alaşımı Yüzeyine Kaplanan Tabakaların Mikroyapı ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,VURAL ERDİNÇ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Piston Malzemesi AlSi12CuNi Yüzeyine Uygulanmış Oksit Kaplamaların Termal Şok Deneylerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN,ÖZDALYAN BÜLENT
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : The Investigation of Microstructure And Mechanical Properties of Oxide Powders Coated on Engine Pistons Surface
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN,ÖZDALYAN BÜLENT
Dergi Adı : Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Yüzey Kaplama İşlmelerinde Kullanılan Isıl Püskürtme Yöntemleri
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Microstructure and Mechanical Properties of HVOF Sprayed WC Co NiCrBSi Cr3C2 Coatings on Al Alloys
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Materials Testing
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : The effect of arc current on the corrosion behaviour of coated NiTi alloy on AISI304 by plasma transferred arc process
Yazar Bilgisi : DİKİCİ BURAK,ÖZEL SERKAN,GAVGALI MEHMET,SOMUNKIRAN İLYAS
Dergi Adı : Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : The Effect of Cr3C2 on Microstructure and Hardness of Cu5Al Plasma Sprayed Coatings
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,TURHAN HÜSEYİN
Dergi Adı : PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Plasma Spray Coating of an AA 2024 T4 Al Alloy with Oxide Powders
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,TURHAN HÜSEYİN
Dergi Adı : Materials Testing
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : The Microstructure and Hardness Properties of ZrO2 Y2O3 Al2O3 Layers Coated by Using Plasma Spray Process on Al Bronze Surface
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,TURHAN HÜSEYİN
Dergi Adı : PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE-PRACTICAL METALLOGRAPHY
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : The Investigation of microstructure and mechanical properties of Cu Al B4C Composites Produced By Using Hot Press
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,ÇELİK ERTUĞRUL,TURHAN HÜSEYİN
Dergi Adı : e-Journal of New World Sciences Academy
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Properties of Cu Fe Mn and Cu Fe Cr Metal Matrix Composites Produced by Powder Metallurgy
Yazar Bilgisi : TURHAN HÜSEYİN,ÖZEL SERKAN
Dergi Adı : Materials Testing
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemiyle Birleştirilen Farklı Tipteki Alüminyum Bağlantıların Tahribatlı ve Tahribatsız Muayenesi
Yazar Bilgisi : Sarsılmaz F., Özel S., Candan İ.
Dergi Adı : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Microstructural characteristic of NiTi coating on stainless steel by plasma transferred arc process
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,SOMUNKIRAN İLYAS,KURT BÜLENT,orhan nuri
Dergi Adı : SURFACE COATINGS TECHNOLOGY
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi İle Birleştirilen AA6061 AA7075 Çiftinde Karıştırıcı Uç Omuz Genişliğinin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisi
Yazar Bilgisi : Sarsılmaz F., Özdemir N., Özel S.
Dergi Adı : Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergi
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : AA2024 Alüminyum Alaşımı Yüzeyine Al2O3 Al2O3 TiO2 Tozunun Plazma Sprey Yöntemiyle Kaplanması
Yazar Bilgisi : Özel S., Turhan H., Sarsılmaz F.
Dergi Adı : Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : WC Co Tozunun düşük karbonlu çelik yüzeyine Gaz Tungsten Ark GTA yöntemi İle Alaşımlandırılması
Yazar Bilgisi : Özel S., Sarsılmaz F.
Dergi Adı : Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergi
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Fuzzy Logic Model Of Wear Characteristic Of Surface Alloyed With Ferromanganese Powder
Yazar Bilgisi : Özel S., Yalçın B., Turhan H., Somunkıran İ.,
Dergi Adı : Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : Plazma Transfer Ark Yöntemiyle FeCr FeCr C Tozunun Düşük Karbonlu Çelik Yüzeyine Alaşımlanması
Yazar Bilgisi : Özel S., Kurt B, Somunkıran İ.
Dergi Adı : Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergi
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : Interface Microstructure of Diffusion Bonded Austenitic Stainless Steel and Medium Carbon Steel Couple
Yazar Bilgisi : Kurt B., Orhan N., Özel S.
Dergi Adı : SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING
Yayın Tarihi : 2007
Makale Adı : Cu Alaşımı Yüzeyine GTA Yöntemiyle Alaşımlanan Fe Mn Tabakasının Mikroyapı ve Sertlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : Turhan H., Özel S.
Dergi Adı : Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2005

Bildiriler

Bildiri Adı : Investigation of the effects of different rates of hexane blended fuel utilized in a ceramic coated diesel engine on HC, NOx and Smoke Opacity by Taguchi method
Etkinlik Adı : 16th INTERNATIONAL COMBUSTION SYMPOSIUM
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ, ÖZER SALİH, ÖZEL SERKAN, BİNİCİ MURAT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>İçten Yanmalı Motorlar>Yakıtlar ve Yanma>Enerji >Yapay Zeka,Taguchi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.10.2022
Basım Tarihi : 15.11.2022
Bildiri Adı : Numerical Investigation of Thermal Performance of Diesel Engine Piston Coated with WC and ZrO2
Etkinlik Adı : Global Summit on Advanced Materials & Sustainable Energy (G-AMSE22)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YÜCE BAHADIR ERMAN, ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Enerji >Nümerik Analiz>Isı Transferi>Malzeme Bilimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.10.2022
Basım Tarihi : 13.10.2022
Bildiri Adı : INVESTIGATION OF Al+Si MATRIX COMPOSITES PRODUCED BY T/M METHOD
Etkinlik Adı : 2 nd INTERNATIONAL RAHVA TECHNICAL AND SOCIAL RESEARCHES CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN, ASLAN KÜBRA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>Toz Metalurjisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 30.12.2022
Bildiri Adı : Thermal Analysis of Ceramic Coated Exhaust Manifold
Etkinlik Adı : International Energy Days
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : YÜCE BAHADIR ERMAN, ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>e,Coating, ZrO2-Y2O3, Manifold,Thermal Analysis
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 28.10.2022
Bildiri Adı : Examination Of The Use Of Bio alcohol Obtained From Waste Figs (Ficus Carica) As Fuel In A Thermal Barrier Coated Engine
Etkinlik Adı : 8th International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE’21)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER SALİH,VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.03.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.04.2021
Basım Tarihi : 14.03.2021
Bildiri Adı : Türkiye'de İmalat Sanayi ve İnşaat Kaynaklı CO2 Emisyonunun Zaman Serisi ile Analizi
Etkinlik Adı : 14. National 2. International Environmental Engineering Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TABAR MEHMET EMİN, ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Enerji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.12.2021
Basım Tarihi : 30.12.2021
Bildiri Adı : Özlü Tel Ark Kaynağı Yöntemiyle FeCrC Tozu Kullanılarak Çelik Yüzeyinde Oluşturulan Alaşım Tabakasının Karakterizasyonu
Etkinlik Adı : 12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN, DİKEN RIFAT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Malzeme ve Metalurji Mühendisliği>Kaynak Teknolojileri>Kaplama Teknolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 29.11.2021
Bildiri Adı : EFFECTS OF FUSEL OIL ON A THERMAL COATED ENGINE
Etkinlik Adı : The 15th International Combustion Symposium (INCOS2020)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZER SALİH,VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Otomotiv Mühendisliği>İçten Yanmalı Motorlar>Taşıt Teknolojisi>Seramik Kaplama
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.09.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.09.2020
Basım Tarihi : 18.10.2020
Bildiri Adı : Optimization Of The Effect Of Ceramic Coatings With NiCr Bond Coat Applied On Diesel Engine Parts On Exhaust Emission Values With Taguchi Method
Etkinlik Adı : THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019”
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,VURAL ERDİNÇ,BİNİCİ MURAT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Otomotiv Mühendisliği>İçten Yanmalı Motorlar>Taşıt Teknolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.10.2019
Basım Tarihi : 06.10.2019
Bildiri Adı : The Effect Of Ceramic Coatings Applied To The Aluminum Piston Surface On EnginePerformance Of An Internal Combustion Diesel Engine
Etkinlik Adı : THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Otomotiv Mühendisliği>İçten Yanmalı Motorlar>Taşıt Teknolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.10.2019
Basım Tarihi : 06.10.2019
Bildiri Adı : OPTIMIZATION OF EFFECT OF THERMAL BARRIER COATING (TBC) ON DIESEL ENGINE TORQUE BY TAGUCHI METHOD
Etkinlik Adı : 7th INTERNATIONAL RENEWABLE FUELS COMBUSTION AND FIRE CONFERENCE IN ENGINEERING (FCE19)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,VURAL ERDİNÇ,BİNİCİ MURAT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Otomotiv Mühendisliği>İçten Yanmalı Motorlar>Taşıt Teknolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.03.2019
Basım Tarihi : 15.04.2019
Bildiri Adı : Farklı Kesit Geometrilerine Sahip Araç Ön Tampon Kirişinin Eksenel Dinamik Yük Altında Çarpışma Performansının Araştırılması
Etkinlik Adı : International Engineering and Science Symposium ’19 Siirt
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEYTÜT HÜSEYİN,KARAGÖZ SELÇUK,ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2019
Basım Tarihi : 22.06.2019
Bildiri Adı : Effect of Forming History on Crashworthiness of a Spot-Welded and Double-Hat Elliptical Thin-Walled Tube
Etkinlik Adı : International Engineering and Science Symposium ’19 Siirt
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEYTÜT HÜSEYİN,KARAGÖZ SELÇUK,ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2019
Basım Tarihi : 22.06.2019
Bildiri Adı : Içten Yanmalı Dizel Motorda Cr2O3 Termal Bariyer Kaplamaların Motor Performansı Üzerine Etkisi
Etkinlik Adı : 14th International Combustion Symposium (INCOS2018)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Otomotiv Mühendisliği>İçten Yanmalı Motorlar>Taşıt Teknolojisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2018
Basım Tarihi : 01.06.2018
Bildiri Adı : The Effect of Using Aluminium Alloys as VehicleBumper Material on Crashworthiness
Etkinlik Adı : 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZEL SERKAN,KARAGÖZ SELÇUK,BEYTÜT HÜSEYİN,TURAN MEHMET KIVANÇ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.03.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.03.2018
Basım Tarihi : 30.04.2018
Bildiri Adı : The Effect Of Al2O3 13TiO2 and Cr2O3 Al2O3 Coatings on Engine Performance and Exhaust Emissions
Etkinlik Adı : International Conference on Natural Science and Engineering (
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Otomotiv Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.03.2016
Basım Tarihi : 01.04.2016
Bildiri Adı : Pressure and Thermal Analysis of Double Layer Ceramic Materials Coated Combustion of a Diesel Engine Piston Finite Element Method
Etkinlik Adı : International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’xx16)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Otomotiv Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.03.2016
Basım Tarihi : 01.04.2016
Bildiri Adı : Motor Pistonu AlSi12CuNi Yüzeyine Plazma Sprey Yöntemi ile Kaplanan Oksit Tabakaların Mikroyapı ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Yüzey İşlemleri Sempozyumu (ISTS 2014)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : VURAL ERDİNÇ,ÖZEL SERKAN,ÖZDALYAN BÜLENT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2014
Basım Tarihi : 25.07.2014
Bildiri Adı : Tig Yöntemi İle Co Mo Cr Si Tozunun Düşük Karbonlu Çelik Yüzeyine Alaşımlandırması
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı (ICWET’12)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Özel S., Sarsılmaz F.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.05.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.05.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Sürtünme Kaynak Yöntemi İle Birleştirilmiş AISI 5140 AISI 1020 Çelik Çiftinin Arayüzey Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı (ICWET’12)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Sarsılmaz F., Kırık İ., Özel S., Somunkıran İ.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.05.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.05.2012
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Cu 5 Al Cr3C2 Tozu İle Kaplanan Tabakalarin Yapişma Mukavemeti Ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
Etkinlik Adı : 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Özel S., Turhan H.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.10.2011
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Mo Ni ve Cu katkılı Fe Esaslı T M Alaşımında Aşınma Direncini Etkileyen Parametrelerin Deneysel ve İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi
Etkinlik Adı : 6. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Özel S., Bozkurt N., Somunkıran İ.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.10.2011
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Cu Alaşımı Yüzeyine Kaplanan ZrO2 Y2O3 Al2O3 Tabakaların Mikroyapı ve Yüzey Pürüzlülüğü
Etkinlik Adı : 2. Ulusal Tasarım-İmalat-Analiz Kongresi (TİMAK)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Özel S., Turhan H.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.11.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.11.2010
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : WC Co SiC Tozlarının TIG Yöntemi İle Yüzey Modifikasyonu
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı (ICWET’09)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Özel S., Sarsılmaz F.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.06.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.06.2009
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Al Cu Alaşımların Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi SKK Uygulamaları
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı (ICWET’09)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Sarsılmaz F., Özdemir N., Özel S.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.06.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.06.2009
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Fe Ti Cr C B İçerikli Örtülü Elektrotla Yapılan Kaplamaların Karakterizasyonu
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı (ICWET’09)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Eroğlu M., Özel S., Somunkıran İ., Keskinkılıç S.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.06.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.06.2009
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : PTA Yöntemi İle Paslanmaz Çelik Yüzeyine Alaşımlandırılan NiTi Toz Karışımının Korozyon Karakteristiği
Etkinlik Adı : 11. Uluslararası Korozyon Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Özel S., Dikici B., Somunkıran İ., Gavgalı M.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.10.2008
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Co Cr Mo Toz Alaşımında Presleme Basıncının Abrasiv Aşınma Direncine Ve Mikroyapıya Etkisi
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Somunkıran İ., Özel S., Kaya M., Sarsılmaz F.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.10.2008
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Fe Esaslı Toz alaşımında Sinterleme Sıcaklığının Aşınma Direncine Etkisi
Etkinlik Adı : 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Somunkıran İ., Özel S.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.04.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.04.2006
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Düşük Karbonlu Çelik Yüzeyine FeCr Mo Tozunun PTA Yöntemi İle Alaşımlandırılması
Etkinlik Adı : 11. Uluslararası Malzeme Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Özel S., Somunkıran İ., Kurt B.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.04.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.04.2006
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : PTA Yöntemiyle Yüzeyi Alaşımlandırılmış Düşük Karbonlu Çeliğin Aşınma Karakteristiği
Etkinlik Adı : 13. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Somunkıran İ., Özel S., Kurt B.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.09.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.09.2006
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : AISI 420 Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Keyhole Plazma Kaynağı
Etkinlik Adı : 13. Uluslararası Metalurji-Malzeme Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Kurt B., Orhan N., Somunkıran I.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.11.2006
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.11.2006
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Cu Alaşımı Yüzeyine Tig Yöntemi Kullanılarak Ferromangan Alaşımlandırılması Ve Üretim Parametrelerinin Aşınma Direncine Etkisinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Özel S., Turhan H.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2005
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Difüzyon Kaynağı Tekniği İle Birleştirilmiş AISI 4140 Çeliği ve Lamel Grafitli Dökme Demir Çiftinin Mikroyapısının İncelenmesi
Etkinlik Adı : 1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Kurt B., Özel S., Yaşar E.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2005
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Distaloy Ae Toz Alaşımında Cu Katkısının Difüzyon Kaynağına Etkisi
Etkinlik Adı : 1.Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Somunkıran İ., Özel S., Kurt B.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2005
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Difüzyon Kaynağı İle Birleştirilmiş AISI 4140 Çeliği Ve Lamel Grafitli Dökme Demir Çiftinin Mikroyapısı Üzerine Sürenin Etkisi
Etkinlik Adı : 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Kurt B., Özel S., Somunkıran İ.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2005
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Fe Esaslı Mo Ni Cu Toz Alaşımına İlave Edilen Cu Miktarının Aşınma Direncine Etkisi
Etkinlik Adı : 4. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Somunkıran İ., Özel S., Kurt B.
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2005
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2005
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : INTERNATIONAL ENERGY RESEARCH AND APPLICATIONS
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YÜCE BAHADIR ERMAN, ÖZEL SERKAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Termodinamik>Malzeme Tasarım ve Davranışları>Isı Transferi
Yayın Evi : Sivas Cumhuriyet University Rectorate Publishing Office
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : FARKLI KAPLAMA MALZEMELERİNİN EGZOZ MANİFOLDU ÜZERİNDE OLUŞAN SICAKLIK DAĞILIMINA ETKİSİ
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022

Projeler

Proje Adı : T/M Yöntemiyle Üretilen Oksit İlaveli Al Matrisli Kompozitlerin Aşınma Davranışlarının İncelenmesi
Başlama Tarihi : 03.01.2022
Bitiş Tarihi : 06.01.2023
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : H2020-MSCA-NIGHT-2020bis Marie Skłodowska-Curie actions - Sustainable Environment and Climate Change International Science Festival SECC­SCISFEST
Başlama Tarihi : 14.03.2021
Bitiş Tarihi : 15.12.2021
Proje Türü : H2020
Projede Görevi :
Proje Adı : Çelik Yüzeyine Alaşımlandırılan Fe Esaslı Karbür Tabakaların Mikro Yapı Ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 23.06.2021
Bitiş Tarihi : 06.01.2023
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Ferritik Paslanmaz Çelik Yüzeyine Plazma Spreyleme Yöntemiyle Kaplanmış Tabakaların İncelenmesi
Başlama Tarihi : 21.06.2017
Bitiş Tarihi : 14.12.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Bitlis Pomza Malzeme Tayini ve İmalatı
Başlama Tarihi : 11.09.2015
Bitiş Tarihi : 28.02.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Bitlis Pomza Malzeme Tayini ve İmalatı
Başlama Tarihi : 11.09.2015
Bitiş Tarihi : 28.02.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Bir Dizel Motorda Al2O3 TiO2 ve Cr2O3 Al2O3 Seramik Kaplamaların Motor Performansı ve Egzoz Emisyonu Üzerine Etkisi
Başlama Tarihi : 24.12.2014
Bitiş Tarihi : 25.07.2016
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Toz metalurjisi yöntemiyle yüzeyi gözenekli NiTi alaşımı kaplanmış implant malzeme üretimi
Başlama Tarihi : 01.03.2008
Bitiş Tarihi : 01.03.2010
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Bitlis e Eğitimle Zanaatkar Kazandırma Projesi Kalkınma Bakanlığı
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : DİĞER
Projede Görevi : Eğitmen
Proje Adı : Bitlis te Su Sporları ve Can Kurtarma Faaliyetleri
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : DİĞER
Projede Görevi : Proje Koordinatörü
Proje Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : DİĞER
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : TiB2 İçerikli Sert Yüzey Kaplama Örtülü Elektrot İmali
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Alüminyum Alaşımı ve Bronzu Yüzeyine Oksit ve Karbür Bileşiklerinin Plazma Sprey Yöntemiyle Kaplanmasının Araştırılması
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Hadde Döküm Yöntemiyle Al Si Alaşımı Kaynak Teli Üretimi
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Cu Sn Zn Al Bronz Alaşımı Yüzeyine Ferromangan Kaplamasının Aşınma Direncine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
Başlama Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : BAP
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1997 - 2001

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ/METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/METAL ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2001 - 2004

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/METALURJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Cu-Sn-Zn-Al bronz alaşımı yüzeyine Ferromangan kaplamasının aşınma direncine etkisinin deneysel olarak araştırılması

Doktora

2004 - 2009

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/METALURJİ EĞİTİMİ (DR)/

Tez Adı: Alüminyum alaşımı ve bronzu yüzeyine oksit ve karbür bileşiklerinin plazma sprey yöntemiyle kaplanmasının araştırılması

Akademik Görev Deneyim

PROFESÖR

2020 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DOÇENT

2015 - 2020

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YARDIMCI DOÇENT

2009 - 2015

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2002 - 2009

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ / METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ