8 / 13
MAKALE
(YOKSIS)
1 / 6
BİLDİRİ
(YOKSIS)
6 / 8
KİTAP
(YOKSIS)
0 / 0
PROJE
(YOKSIS)
8 / 8
ATIF
(YOKSIS)
5 / 17
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
14
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
2
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
24 / 48
MAKALE
(TESV)
0 / 12
BİLDİRİ
(TESV)
97.5 / 109.5
KİTAP
(TESV)
İstatistiklerde ilk sayı Bitlis Eren Üniversitesine kadronuzun geldikten sonraki yayınlarınızı içermektedir. İkinci sayı ise tüm yayınlarınızı içermektedir.
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 262 makalenin 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71
Birimine ait 233 bildirinin 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.85
Birimine ait 262 kitap 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71

Makaleler

Makale Adı : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğunun Sınırları Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Vergi Sorunları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Haksız Alınan Vergi İadelerinde Vergi Ziyaı Cezası
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Vergi Sorunları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Beyana Dayanan Matrah Ve Tarh İşlemlerinde Dava Yolu Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Vergi Raporu Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Vergiye Karşı Mükellef Tepkilerinin Mükellef Rasyonalitesi Ve Vergi Bilinci Kapsamında Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Vergi Raporu Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : İcra Satış İşlemlerindeki Vergi Uyuşmazlıklarında Görevli Yargı Yeri
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Özel Tüketim Vergisinde İade Kapsamı Dışında Bırakılan Mamuller Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Vergi Dünyası
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Türkiye’de Konaklama Vergisinin ve Turizm Payının Tahsis İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Emek Gelirlerinde Asgari Geçim İndiriminin Etkinliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Emek Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Vergi Sorunları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Gelir Dağılımı Eşitsizlikleriyle Mücadelede Vergilerin Rolü
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Vergi Uzlaşma Görüşmelerinde Oyun Teorik Metodoloji İle Stratejik Konumlanma
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Türkiye ve Çeşitli Ülkeler Vergi Sistemlerinde Vergi Uzlaşması
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Vergi Rekabetinde Hedef Değişken ve Modern Rekabeti Teknikleri
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018

Bildiriler

Bildiri Adı : Dijital Hizmet Vergisinin Gerekliliği Üzerine Değerlendirme
Etkinlik Adı : 2nd International Rahva Technical And Social Researches Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali Hukuk>Dijital Hizmet Vergisi,Vergi Kaybı,Vergi Hasılatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 01.03.2023
Bildiri Adı : Türkiye'de Asgari Ücret Üzerindeki Efektif Gelir Vergisi Oranının Ölçülmesi
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>asgari ücret, ortalama efektif gelir vergisi oranı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.03.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.03.2021
Basım Tarihi : 27.03.2021
Bildiri Adı : Türkiye'de Döviz Kuru ve Enflasyon; İthal Girdi Payı Yöntemiyle Analiz
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Enflasyon>Döviz kuru,enflasyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.03.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.03.2021
Basım Tarihi : 27.03.2021
Bildiri Adı : The Role of Minimum Living Allowance in Reducing The Tax Burden in Turkey
Etkinlik Adı : V. International Kauro Ishikawa Business Administration And Economy Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>Maliye Politikaları>Asgari geçim indirimi, vergi, vergi yükü
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.05.2021
Basım Tarihi : 20.05.2021
Bildiri Adı : İktisat Öğretilerinde İşbirliği ve Fonksiyonel Tamamlayıcılık
Etkinlik Adı : 6. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>Ana akım öğreti,Heteredoks öğreti,Ekonomi politikaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.05.2021
Basım Tarihi : 30.05.2021
Bildiri Adı : Kıyı Bankacılığının Kaynak Ülkelere ve Türkiye’ye Etkileri
Etkinlik Adı : VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>Maliye Politikaları>Offshore hesap,vergi kaybı, vergi hasılatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.12.2019
Basım Tarihi : 19.12.2019

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XXII
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali Hukuk
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türk Vergi Sisteminde Özel Esaslar Uygulaması
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Verginin Temelleri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali Hukuk
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali Hukuk>ÖDEME EMRİ,ÖDEME EMRİNE İTİRAZ,HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türk Vergi Sİsteminde Ödeme Emrine İtiraz
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 12
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali Hukuk
Yayın Evi : Bilgin kültür sanat yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tarh Zamanaşımına İlişkin Değerlendirmeler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Vergi Adaleti
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Kamu Maliyesi>Kamu Ekonomisi>Kamu Maliyesi>Vergi adaleti,Gelir Dağılımı,Vergi Rekabeti
Yayın Evi : Ekin yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Avrupa Birliği ve Türkiye'de Katma Değer Vergisinin Uyumlaştırılması
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Kamu Maliyesi>Kamu Maliyesi>Kamu Maliyesi>Katma Değer Vergisinin Uyumlaştırılması, AB
Yayın Evi : Ekin yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Farklı Perspektiflerden Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KILIÇ BİNALİ, KIZILTOPRAK ÖZGÜR, Özer Gökhan
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Bölgesel İktisat
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Birleşmiş Milletler “Açlığa Son” Amacı Kapsamında Türkiye’de Kırmızı Et Üretimi ve Tüketimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Türkiye Ekonomisi Üzerine Güncel Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KIZILTOPRAK ÖZGÜR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Maliye Politikası>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : İksad Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Asgari Ücret Üzerindeki Efektif Gelir Vergisi Oranının Ölçülmesi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Önlisans

2017 - 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Lisans

1993 - 1997

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR./

Tez Adı:

Doktora

2015 - 2019

GEDİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI TİCARET (DR)/

Tez Adı: Vergilendirme üzerine üç deneme

Yüksek Lisans

2006 - 2015

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Türkiye ve Avrupa Birliğinde katma değer vergisinin uyumlaştırılması ve vergi rekabeti açısından genel bir değerlendirme

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ