13 / 50
MAKALE
(YOKSIS)
1 / 13
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0 / 0
KİTAP
(YOKSIS)
1 / 13
PROJE
(YOKSIS)
127 / 399
ATIF
(YOKSIS)
15 / 70
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
1007
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
18
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
28
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
32.2 / 162.7
MAKALE
(TESV)
0 / 12.6
BİLDİRİ
(TESV)
0 / 0
KİTAP
(TESV)
İstatistiklerde ilk sayı Bitlis Eren Üniversitesine kadronuzun geldikten sonraki yayınlarınızı içermektedir. İkinci sayı ise tüm yayınlarınızı içermektedir.
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 162 makalenin 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.38
Birimine ait 181 bildirinin 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.89
Birimine ait 44 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.19

Makaleler

Makale Adı : Investigation of phenolic contents and in vitro biological activities of Inula helenium subsp. pseudohelenium extracts
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,YILMAZ NİMET,ÇABUK MEHMET
Dergi Adı : Acta Alimentaria
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Chemical changes of potential probiotic Lactiplantibacillus plantarum and Lactobacillus pentosus starter cultures in natural Gemlik type black olive fermentation
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Electroporation Enhances the Anticancer Effects of Novel Cu(II) and Fe(II) Complexes in Chemotherapy‐Resistant Glioblastoma Cancer Cells
Yazar Bilgisi : ALKIŞ MEHMET EŞREF, BULDURUN KENAN, ALAN YUSUF, TURAN ÖZEK NEVİN, ALTUN AYHAN
Dergi Adı : Wiley
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Hemşirelik Öğrencileri, Üniversite Öğrencileri ve Hastane Yüzeylerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus Suşlarında eta, etb ve etd Eksfoliyatif Toksin Genlerinin Araştırılması
Yazar Bilgisi : KÖRKOCA HANİFİ, SAVAŞ SÜMEYRA, KARAGÖZ ALPER, ALAN YUSUF, YILDIZ GÜZEL NUR
Dergi Adı : MAS Journal of Applied Sciences
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Investigation of Anticholinesterase and Anticancer Effects of Verbascum insulare Boiss. Et Heldr. Extracts Growing in Mus Region
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF, ALMAZ ZÜLEYHA
Dergi Adı : Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Enzyme Inhibition, Antimicrobial Potentials of Saponaria prostrata plant extracts
Yazar Bilgisi : ARAS ABDÜLMELİK, ALAN YUSUF
Dergi Adı : Erzincan Universitesi Fen Bilimleri Ensitusu Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Tıbbi Önemi Olan Hyoscyamus niger L.: Fenolik Madde İçeriği ve in vitro Antiproliferatif Aktiviteleri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF, KÜRŞAT MURAT
Dergi Adı : Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Effects of Lactobacillus used as the starter culture on naturally fermented pickled cabbage
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF, YILDIZ KÜÇÜK NESLİHAN
Dergi Adı : FapUNIFESP (SciELO)
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Synthesis, characterization, antiproliferative of pyrimidine based ligand and its Ni(II) and Pd(II) complexes and effectiveness of electroporation
Yazar Bilgisi : ALKIŞ MEHMET EŞREF, BULDURUN KENAN, TURAN ÖZEK NEVİN, ALAN YUSUF, KELEŞTEMUR ÜNZİLE, MANTARCI ASİM
Dergi Adı : Informa UK Limited
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Preparation of Cu(II), Ni(II), Ti(IV), VO(IV), and Zn(II) Metal Complexes Derived from Novel vic ‐Dioxime and Investigation of Their Antioxidant and Antibacterial Activities
Yazar Bilgisi : ANAS ALHAFEZ, SAVCI AHMET, ALAN YUSUF, SÖYLEMEZ RAHİME, KILIÇ AHMET
Dergi Adı : Wiley
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Schiff base containing fluorouracil and its M(II) complexes: Synthesis, characterization, cytotoxic and antioxidant activities
Yazar Bilgisi : SAVCI AHMET, TURAN ÖZEK NEVİN, BULDURUN KENAN, ALKIŞ MEHMET EŞREF, ALAN YUSUF
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Synthesis, characterization, antioxidant and anticancer activities of a new Schiff base and its M(II) complexes derived from 5-fluorouracil
Yazar Bilgisi : SAVCI AHMET, BULDURUN KENAN, ALKIŞ MEHMET EŞREF, ALAN YUSUF, TURAN ÖZEK NEVİN
Dergi Adı : Springer Science and Business Media LLC
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Postbiotic metabolites, antioxidant and anticancer activities of probiotic Leuconostoc pseudomesenteroides strains in natural pickles
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF, SAVCI AHMET, KOÇPINAR ENVER FEHİM, ERTAŞ METİN
Dergi Adı : Springer Science and Business Media LLC
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Effects of electroporation on anticancer activity of 5-FU and newly synthesized zinc(II) complex in chemotherapy-resistance human brain tumor cells
Yazar Bilgisi : ALKIŞ MEHMET EŞREF, TURAN ÖZEK NEVİN, ALAN YUSUF, İRTEGÜN KANDEMİR SEVGİ, BULDURUN KENAN
Dergi Adı : Medical Oncology
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Synthesis and spectroscopic properties of 4,4\u2032-bipyridine linker bioactive macrocycle boronate esters: photophysical properties and antimicrobial with antioxidant studies
Yazar Bilgisi : KILIÇ AHMET, SAVCI AHMET, ALAN YUSUF, BİRSEN HAVA
Dergi Adı : Journal of Organometallic Chemistry
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Cobalt and ruthenium complexes with pyrimidine based schiff base: Synthesis, characterization, anticancer activities and electrochemotherapy efficiency
Yazar Bilgisi : ALKIŞ MEHMET EŞREF, KELEŞTEMUR ÜNZİLE, ALAN YUSUF, TURAN ÖZEK NEVİN, BULDURUN KENAN
Dergi Adı : Journal of Molecular Structure
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Elektroporasyon İşlemi Sırasında Oluşan Hücre Ölümünde Darbe Frekansının Önemi
Yazar Bilgisi : ALKIŞ MEHMET EŞREF, ALAN YUSUF
Dergi Adı : MSU Fen Bil. Dergi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Antioxidant, antimicrobial, and DNA protection activities of some Tanacetum species and phenolic richness in their ethanolic extracts
Yazar Bilgisi : SAVCI AHMET,KOÇPINAR ENVER FEHİM,ALAN YUSUF,KURŞAT MURAT
Dergi Adı : International Food Research Journal
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Nepeta transcaucasica Grossh. (kaf pisikotu) Estraktının HPLC ile Fenolik Madde İçeriğinin Tayini, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA Koruyucu Aktivitelerinin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : SAVCI AHMET,KOÇPINAR ENVER FEHİM,ALAN YUSUF,KURŞAT MURAT
Dergi Adı : Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Some biological properties of ethanol extract prepared from the aerial parts of Scutellaria albida L. subsp. condensata (Rech.f.) J.R. Edm.
Yazar Bilgisi : KOÇPINAR ENVER FEHİM,KURŞAT MURAT,SAVCI AHMET,ALAN YUSUF
Dergi Adı : BITLIS EREN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Synthesis, characterization, antiproliferative of pyrimidine based ligand and its Ni(II) and Pd(II) complexes and effectiveness of electroporation
Yazar Bilgisi : ALKIŞ MEHMET EŞREF,BULDURUN KENAN,TURAN ÖZEK NEVİN,ALAN YUSUF,KELEŞTEMUR ÜNZİLE,MANTARCI ASİM
Dergi Adı : JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE DYNAMICS
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : The synthesis of novel boronate esters and N-Heterocyclic carbene (NHC)-stabilized boronate esters: Spectroscopy, antimicrobial and antioxidant studies
Yazar Bilgisi : KILIÇ AHMET,SAVCI AHMET,ALAN YUSUF,BEYAZSAKAL LEVENT
Dergi Adı : Journal of Organometallic Chemistry
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Antimicrobial, antioxidant and DNA protective effects and phenolic content of Lallementia canescens (L.) Fisch. C.A.Mey. and Lallementia peltata (L.) Fisch. C.A.Mey
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,SAVCI AHMET,KOÇPINAR ENVER FEHİM,KURŞAT MURAT,TOPDEMİR Sıraç,KARATAŞ Mizbah,ÇAKMAK Birsen
Dergi Adı : Biological Diversity and Conservation
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Culture fermentation of Lactobacillus in traditional pickled gherkins: Microbial development, chemical, biogenic amine and metabolite analysis
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF
Dergi Adı : Journal of Food Science and Technology
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : PHENOLIC SUBSTANCE CONTENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF VERBASCUM INSULARE BOISS. HELDR. EXTRACTS
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,YILMAZ NİMET
Dergi Adı : FARMACIA
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson ve Tanacetum tomentellum (Boiss.) Grierson Ekstraktlarının Fenolik Madde İçeriği ve Biyolojik Aktiviteleri
Yazar Bilgisi : SAVCI AHMET,ALAN YUSUF,KOÇPINAR ENVER FEHİM,KURŞAT MURAT,TOPDEMİR Sıraç,KARATAŞ Mizbah,ÇAKMAK Birsen
Dergi Adı : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Aside Adapte ve Adapte Olmayan Durağan Faz Escherichia coli O157:H7, Salmonella enterica Typhimurium ve Listeria monocytogenes’in Nar Suyundaki Termal Direnci
Yazar Bilgisi : TOPALCENGİZ ZEYNAL,IŞIK SEFA,ALAN YUSUF
Dergi Adı : Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Synthesis, characterization, antioxidant, antimicrobial and DNA binding properties of ruthenium(II), cobalt(II) and nickel(II) complexes of Schiff base containing o-vanillin
Yazar Bilgisi : TURAN ÖZEK NEVİN,BULDURUN KENAN,ALAN YUSUF,SAVCI AHMET,ÇOLAK NAKİ,MANTARCI ASİM
Dergi Adı : Research on Chemical Intermediates
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Polyphenolic Content, Antioxidant Potential and Antimicrobial Activity of Satureja boissieri
Yazar Bilgisi : ARAS ABDÜLMELİK,BURSAL ERCAN,ALAN YUSUF,TÜRKAN FİKRET,ALKAN MEHMET HÜSEYİN,KILIÇ ÖMER
Dergi Adı : Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE)
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Synthesis, Characterization, and Antimicrobial Properties of a New Ligand and Its Pd(II), Ru(II), Fe(II), Co(II) Complexes
Yazar Bilgisi : BULDURUN KENAN,TURAN ÖZEK NEVİN,ALAN YUSUF,ÇOLAK NAKİ
Dergi Adı : Düzce UniversityJournal of Science Technology
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Synthesis and SAR studies of pyrazole-3-carboxamides and -3-carbonyl thioureides including chiral moiety: Novel candidates as antibacterial agents
Yazar Bilgisi : BİLDİRİCİ İSHAK,ÇETİN ADNAN,MENGEŞ NURETTİN,ALAN YUSUF
Dergi Adı : Journal of the Serbian Chemical Society
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Arum elongatum Steven Ekstraktlarının Fenolik Madde Miktarı ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF
Dergi Adı : Bitlis eren üniversitesi fen bilimleri dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Biogenic amine and fermentation metabolite production assessments ofLactobacillus plantarum isolates for naturally fermented pickles
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,TOPALCENGİZ ZEYNAL,DIĞRAK METİN
Dergi Adı : LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Assessment of Antimicrobial and Antioxidant Activities of Nepeta trachonitica: Analysis of Its Phenolic Compounds Using HPLC-MS/MS
Yazar Bilgisi : KÖKSAL EKREM,TOHMA HATİCE,KILIÇ ÖMER,ALAN YUSUF,ARAS ABDÜLMELİK,GÜLÇİN İLHAMİ,BURSAL ERCAN
Dergi Adı : Scientia Pharmaceutica
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Enhanced electrokinetic properties and antimicrobial activities of biodegradable chitosan/organo-bentonite composites
Yazar Bilgisi : ÇABUK MEHMET,ALAN YUSUF,ÜNAL HALİL İBRAHİM
Dergi Adı : Carbohydrate Polymers
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : RP HPLC MS MS Analysis of the Phenolic Compounds Antioxidant and Antimicrobial Activities of Salvia L Species
Yazar Bilgisi : TOHMA HATİCE,KÖKSAL EKREM,KILIÇ ÖMER,ALAN YUSUF,YILMAZ MUSTAFA ABDULLAH,GÜLÇİN İLHAMİ,BURSAL ERCAN,ALWASEL SALEH H
Dergi Adı : Antioxidants
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Synthesis and Chemical Structure Elucidation of Two Schiff Base Ligands Their Iron II and Zinc II Complexes and Antiradical Antimicrobial Antioxidant Properties
Yazar Bilgisi : TURAN NEVİN,SAVCI AHMET,BULDURUN KENAN,ALAN YUSUF,ADIGÜZEL RAGIP
Dergi Adı : Letters in Organic Chemistry
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Determination of The Antimicrobial and Antioxidant Activities of Saturejahortensis Ingredients
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,SAVCI AHMET,ÇAKMAK BİRSEN,KURT HAVVA
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural Applied Sciences
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Determination of Metabolic and Antimicrobial Activities of Lactobacillus plantarum Strains Isolated from Traditional Fermented Pickles
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,ERBİL NURCAN,DIĞRAK METİN
Dergi Adı : Journal of Selçuk University Natural and Applied Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Antimicrobial Activity of Different Vegetative Parts of Tulipa sintenisii Mus Lalesi and Fritillaria imperialis Aglayan Gelin
Yazar Bilgisi : ERBİL NURCAN,ALAN YUSUF,DIĞRAK METİN
Dergi Adı : International Journal of Scientific Technology Research
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Antimicrobial and Antioxidant Effects of Some Turkish Fodder Plants Belongs to Fabaceae Family (Vicia villosa, Trifolium ochroleucum and Onobrychis altissima)
Yazar Bilgisi : ERBİL NURCAN,DÜZGÜNER VESİLE,DURMUŞKAHYA CENK,ALAN YUSUF
Dergi Adı : Oriental Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Synthesis, characterization, and enhanced antibacterial activity of chitosan-based biodegradable conducting graft copolymers
Yazar Bilgisi : ÇABUK MEHMET,YAVUZ MUSTAFA,ÜNAL HALİL İBRAHİM,ALAN YUSUF
Dergi Adı : Polymer Composites
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : MUŞ VE BİTLİS YÖRESİNDE TOPLANAN BAL VE PROPOLİSİNANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,ATALAN EKREM,ERBİL NURCAN,BAKIR ORHAN,ORMAN ZÜMRETE,KANİK PELDA
Dergi Adı : Muş Alparslan University Journal of Science
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Antimicrobial and Antioxidant Properties of Lamium galactophyllum Boiss Reuter, L. macrodon Boiss Huet and L. amplexicaule from Turkish Flora
Yazar Bilgisi : ERBİL NURCAN,ALAN YUSUF,DIĞRAK METİN
Dergi Adı : Asian Journal of Chemistry
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : The synthesis, characterization, antimicrobial and antimutagenic activities of hydroxyphenylimino ligands and their metal complexes of usnic acid isolated from Usnea longissima
Yazar Bilgisi : KOÇER SİBEL,URUŞ SERHAT,ÇAKIR AHMET,GÜLLÜCE MEDİNE,DIĞRAK METİN,ALAN YUSUF,ASLAN ALİ,TÜMER MEHMET,KARADAYI MEHMET,KAZAZ CAVİT,DAL HAKAN
Dergi Adı : Dalton Trans.
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Synthesis, characterization and antimicrobial activity of biodegradable conducting polypyrrole-graft-chitosan copolymer
Yazar Bilgisi : ÇABUK MEHMET,ALAN YUSUF,YAVUZ MUSTAFA,ÜNAL HALİL İBRAHİM
Dergi Adı : Applied Surface Science
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Detection of putative virulence genes in Aeromonas isolates from humans and animals
Yazar Bilgisi : KÖRKOCA HANİFİ,ALAN YUSUF,BOZARI SEDAT,BERKTAŞ MUSTAFA,GÖZ YAŞAR
Dergi Adı : The Journal of Infection in Developing Countries
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Malatya Kayısısı Prunus armeniaca ve Kayısı Çekirdeklerinin Antimikrobiyal Aktivitesi
Yazar Bilgisi : Yusuf ALAN, Ekrem ATALAN, Nurcan ERBİL, Filiz ZORVER, Gülşen KIYCAK, Ayşe İpek ÇİÇEK
Dergi Adı : Anadolu Doğa Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : In Vivo Antimicrobial Activity of Rheum ribes Ekstracts Obtained from Various Plant Parts from Turkey
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,ERBİL NURCAN,DIĞRAK METİN
Dergi Adı : Journal of Selçuk University Natural and Applied Science
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Doğal Turşulardan İzole Edilen Lactobacillus plantarum Suşlarının İzolasyonu ve Tanımlanması
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,DIĞRAK METİN
Dergi Adı : K.S.Ü. Doğa Bil. Dergisi
Yayın Tarihi : 2012

Bildiriler

Bildiri Adı : DETERMIANTION OF MICROBIAL FLORA IN TRADITIONALLY PRODUCED SALTED FISH IN TRABZON AND ARTVIN PROVINCES
Etkinlik Adı : 5. INTERNATIONAL FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY SCIENCES CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERBİL NURCAN,ALAN YUSUF
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Biyoloji>Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.03.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 22.03.2023
Bildiri Adı : Comparison of Antioxidant and Antibacterial Properties of Schiff Base Ligand and It’s CO (II) Complex Based 5- Fluorouracil
Etkinlik Adı : 3rd International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM 2020)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SAVCI AHMET, BULDURUN KENAN, ALAN YUSUF, KIRKPANTUR GÜLŞAH
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.09.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.10.2020
Bildiri Adı : Inula helenium subsp. pseudohelenium Ekstraktlarının Fenolik Madde İçeriği, Antimikrobiyal ve DNA Koruyucu Aktiviteleri
Etkinlik Adı : I. Uluslararası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,YILMAZ NİMET
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.09.2019
Basım Tarihi : 04.09.2019
Bildiri Adı : Lactobacillus paraplantarum Starter Kültürü ve Sirke Kullanılarak Gemlik Tipi Siyah Zeytin Fermantasyonundaki Biyojenik Amin ve Mikrobiyal Değişiklikler
Etkinlik Adı : 2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.08.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.08.2019
Basım Tarihi : 10.09.2019
Bildiri Adı : Anne Sütünde İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin 16s rRNA Dizi Analizi ile Tanımlanması, Antibiyotik Dirençlilik ve Antibakteriyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : 24. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,SÖNMEZ MEHMET
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.09.2018
Basım Tarihi : 14.09.2018
Bildiri Adı : Antimicrobial Activity of Water and Ethanol Extracts of Marrubium astracanicum subsp. macrodon and Origanum accudents
Etkinlik Adı : IĞDIR INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ARAS ABDÜLMELİK,ALAN YUSUF,KILIÇ ÖMER,BURSAL ERCAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.11.2018
Basım Tarihi : 05.12.2018
Bildiri Adı : Production of Biogenic Amines and Fermentation Metabolites by Lactobacillus plantarum Isolated from Naturally Fermented Pickles
Etkinlik Adı : The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,TOPALCENGİZ ZEYNAL,DIĞRAK METİN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.07.2017
Basım Tarihi : 08.07.2017
Bildiri Adı : Origanum rotundifolium BOISS Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Antimikrobiyal ve Antioksidan Özelliklerin Araştırılması
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,SAVCI AHMET,BOZARI SEDAT
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2017
Basım Tarihi : 29.04.2017
Bildiri Adı : Mentha longifolia’dan Elde Edilen Ekstraktların ve Uçucu Yağın Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,SAVCI AHMET
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2017
Basım Tarihi : 29.04.2017
Bildiri Adı : Spectroscopic and Biological Properties of Ruthenium (II) Palladium (II), Iron (II), and Cobalt (II) Complexesof Schiff Base Containing Ortho-Vaniline
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TURAN ÖZEK NEVİN,BULDURUN KENAN,ALAN YUSUF,SAVCI AHMET,ÇOLAK NAKİ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2017
Basım Tarihi : 29.04.2017
Bildiri Adı : Molecular Identification and Plasmid Content Analysis of Lactobacillus pentosus andLactobacillus paraplantarum Strains Isolated from Naturally Fermented Pickles
Etkinlik Adı : The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,TANIŞ HÜSEYİN,ALAN DİYADİN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.07.2017
Basım Tarihi : 05.07.2017
Bildiri Adı : Tanacetum kotschyi Boiss Grierson ve Tanacetum tomentellum Boiss Grierson türlerinden elde edilen ekstrakların antimimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması
Etkinlik Adı : Ekoloji 2015 Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,TOPDEMİR SIRAÇ,KURŞAT MURAT,KARATAŞ MİZBAH,ÇAKMAK BİRSEN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.05.2016
Basım Tarihi : 09.05.2016
Bildiri Adı : Lallemantia canescens ve Lallemantia peltata türlerinden elde edilen ekstrakların antimimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması
Etkinlik Adı : Ekoloji 2015 Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALAN YUSUF,SIRAÇ TOPDEMİR,KURŞAT MURAT,KARATAŞ MİZBAH
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.05.2016
Basım Tarihi : 09.05.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Henüz Kitap/Kitap Bölümü Bilgisi Bulunmamaktadır.

Projeler

Proje Adı : HÜCRE KÜLTÜR LABORATUVAR ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI
Başlama Tarihi : 18.02.2023
Bitiş Tarihi : 18.02.2024
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Gemsitabinden Elde Edilen Schiff Bazları ve Metal Komplekslerinin Antikanser Özellikleri ve Elektrokemoterapi Etkilerinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 27.07.2018
Bitiş Tarihi : 27.05.2020
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Gemsitabinden Elde Edilen Schiff Bazları ve Metal Komplekslerinin Antikanser Özellikleri ve Elektrokemoterapi Etkilerinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 27.07.2018
Bitiş Tarihi : 27.07.2020
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Muş İlindeki Verbascum thapsus ve Inula oculus Bitkilerinden Elde Edilen Ekstraktların Hücre Kültür Sisteminde Antikanser Özelliklerinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 21.05.2018
Bitiş Tarihi : 21.05.2020
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Aside Adapte ve Adapte Olmayan Durağan Faz Patojenik Escherichia coli,Salmonella enterica ve Listeria monocytogenes’in Nar SuyundaTermal İnaktivasyonu
Başlama Tarihi : 02.05.2017
Bitiş Tarihi : 15.10.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Salisilaldehit Türevi İçeren Schiff Bazı Metal Komplekslerinin:Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 02.05.2017
Bitiş Tarihi : 02.11.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Anne Sütünde İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin 16SrRNA Dizi Analizi ile Tanımlanması, Antibiyotik Dirençlilik ve Antibakteriyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Başlama Tarihi : 12.09.2017
Bitiş Tarihi : 18.09.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Muş ilinden toplanan Verbascum insulare Boiss. Heldr. ve Inula helenium L. subsp. pseudohelenium grierson bitkilerinden elde edilen ekstraktlarin antimikrobiyal ve antioksidan aktiviteleri ve fenolik içerikleri
Başlama Tarihi : 09.10.2017
Bitiş Tarihi : 09.10.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Muş Yöresindeki Mastitisli Sütlerden Staphylocccus aureus ve Pseudomonas aeruginosa İzolasyonu ve Plazmit İçeriklerinin Belirlenmesi
Başlama Tarihi : 02.05.2017
Bitiş Tarihi : 02.05.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Muş Yöresindeki Yoğurtlardan Lactobacillus Plantarum İzolasyonu ve Plazmit İçeriklerinin belirlenmesi
Başlama Tarihi : 09.11.2016
Bitiş Tarihi : 09.11.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : LAMİACEAE FAMİLYASINA AİT TÜRLERDEN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Başlama Tarihi : 08.10.2014
Bitiş Tarihi : 08.06.2016
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Geleneksel turşulardan Lactobacillus plantarum izolasyonu gıda güvenliği ve aromatik özelliklerinin belirlenmesi
Başlama Tarihi : 14.09.2012
Bitiş Tarihi : 23.11.2015
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Fermente Gıdalardan Lactobacillus plantarum un İzolasyonu ve Plazmit İçeriklerinin Belirlenmesi
Başlama Tarihi : 20.01.2009
Bitiş Tarihi : 20.01.2010
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2010 - 2014

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (DR)/

Tez Adı: Doğal Lactobacillus plantarum izolatlarının gıda güvenliği ve aromatik özelliklerinin araştırılması

Yüksek Lisans

2006 - 2010

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Fermente gıdalardan Lactobacillus plantarum’xxun izolasyonu ve plazmit içeriklerinin belirlenmesi

Lisans

2002 - 2006

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

DOÇENT

2020 - 2022

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2015 - 2020

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ / TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011 - 2015

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ