10 / 13
MAKALE
(YOKSIS)
4 / 10
BİLDİRİ
(YOKSIS)
1 / 1
KİTAP
(YOKSIS)
0 / 0
PROJE
(YOKSIS)
0 / 0
ATIF
(YOKSIS)
14 / 22
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
44
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
1
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
11.4 / 27.6
MAKALE
(TESV)
0 / 34.8
BİLDİRİ
(TESV)
0 / 0
KİTAP
(TESV)
İstatistiklerde ilk sayı Bitlis Eren Üniversitesine kadronuzun geldikten sonraki yayınlarınızı içermektedir. İkinci sayı ise tüm yayınlarınızı içermektedir.
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 283 makalenin 10 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.9
Birimine ait 349 bildirinin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.51
Birimine ait 119 kitap 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.9

Makaleler

Makale Adı : The Relationship Between Fear of Death and Healthy Lifestyle Behaviors in Individuals Having Percutaneous Coronary Intervention
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN,ÖNEN CİHAN,GÖKTAŞ AHMET,HUYUT MEHMET TAHİR
Dergi Adı : Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : PSYCHIATRIC CARE DURING COVID-19 PANDEMIC: A QUALITATIVE STUDY
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK ARSLAN BUKET, ÇAYNAK SİBEL, GÖKTAŞ AHMET, KESER İLKAY, BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Üniversite Öğrencilerinde Beden Kitle İndeksi ile Psikolojik Yardım Aramada Kendilerini Damgalama ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET, ÇAYNAK SİBEL, ŞİMŞEK ARSLAN BUKET
Dergi Adı : Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Degisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Depresyon, Psikiyatrik Bakım ve Model Kullanımı: Depresyonun Roy Uyum Modeline Göre Analizi ve Hemşirelik Süreci
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET, BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : Hemşirelik Bilimi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Psikiyatri Hemşirelerinde Mesleki Stres ve İş Doyumu
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET, BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : Akdeniz Hemşirelik Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Uzaktan Öğretim Sürecinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Uygulamasını Değerlendirmede Bir Ölçüm Aracı Örneği: Hipotetik Vaka Analizi
Yazar Bilgisi : HALLAÇ SALİHA, BADEMLİ KERİME, TAŞ BORA SULTAN, KARAÇAR YELİZ, GÖKTAŞ AHMET
Dergi Adı : Hemşirelik Bilimi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerin Yardım Arama Davranışları
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET, BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Fiziksel Tespit Azaltma Kapsamında Uygulanan Müdahaleler
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET, BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : ”How Do You Prefer to be Addressed?”: The Relationship Between Form of Address in Nurse-Patient Communication and Nursing Care
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK ARSLAN BUKET,GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : Journal of Psychiatric Nursing
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : The Effect of Aromatherapy on Agitation in Dementia Patients: Systematic Review
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET,ÖZER ZEYNEP,BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : Journal of Psychiatric Nursing
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Determination of Knowledge, Attitude and Practices of Using Physical Restraint of Nurses Working in Psychiatric Setting
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : Journal of Psychiatric Nursing
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Psikiyatri kliniklerinde fiziksel tespit uygulaması ve psikiyatri hemşireliği yaklaşımı
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : Journal of Human Sciences
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Peer learning and ethics in nursing education
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK ARSLAN BUKET,GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Dergi Adı : Journal of Human Sciences
Yayın Tarihi : 2017

Bildiriler

Bildiri Adı : BARİATRİK CERRAHİ AMELİYATI PLANLANAN HASTALARDA BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ ÖZ YETERLİK VE MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Etkinlik Adı : 7th INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2024)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAYNAK SİBEL,GÖKTAŞ AHMET,ŞİMŞEK ARSLAN BUKET
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Psikiyatri Hemşireliği>Bariatrik cerrahi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.03.2024
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 10.03.2024
Bildiri Adı : Roy Uyum Modeline Temellendirilmiş Depresyonda Psikiyatrik Bakım Uygulamasının Tedavi Uyumu, Genel Öz Yeterlik, Benlik Saygısı ve Depresyon Düzeyine Etkisi
Etkinlik Adı : VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET, BULDUKOĞLU KADRİYE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Psikiyatri Hemşireliği>Depresyon,Psikiyatri hemşireliği,Roy Uyum Modeli,Depresyonda Psikiyatrik Bakım Uygulaması
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 10.11.2021
Bildiri Adı : COVID-19 Pandemisi Sürecinde Psikiyatrik Bakım: Türkiye’den Bir Durum Çalışması
Etkinlik Adı : Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK ARSLAN BUKET, ÇAYNAK SİBEL, GÖKTAŞ AHMET, KESER İLKAY, BULDUKOĞLU KADRİYE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Psikiyatri Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.06.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Demans Hastalarında Aromaterapinin Ajitasyon Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme
Etkinlik Adı : V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET,ÖZER ZEYNEP,BULDUKOĞLU KADRİYE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.11.2018
Basım Tarihi : 11.01.2019
Bildiri Adı : How do you preferred to be addressed: The effect of form of address on nursing care in Turkish Culture
Etkinlik Adı : International Congress of Black Sea Nursing Education
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK ARSLAN BUKET,GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2017
Basım Tarihi : 13.10.2017
Bildiri Adı : Fiziksel Tespit Uygulaması ve Psikiyatri Hemşireliği Yaklaşımı
Etkinlik Adı : II. International Academic Research Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2017
Basım Tarihi : 18.10.2017
Bildiri Adı : Fiziksel Tespit Uygulamalarını Azaltma Kapsamında Uygulanan Müdahaleler
Etkinlik Adı : II. International Academic Research Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2017
Basım Tarihi : 18.10.2017
Bildiri Adı : Ruhsal Hastalığı Olan Bireylerde Yardım Arama Davranışları
Etkinlik Adı : II. International Academic Research Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2017
Basım Tarihi : 18.10.2017
Bildiri Adı : Nurses Knowledge, Attitude and Practices Towards Physical Restraints
Etkinlik Adı : International Congress on Ethics in Nursing Applications
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Psikiyatri Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.09.2017
Basım Tarihi : 02.10.2017
Bildiri Adı : Peer Learning and Ethics in Nursing Education
Etkinlik Adı : International Congress on Ethics in Nursing Applications
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK ARSLAN BUKET,GÖKTAŞ AHMET,BULDUKOĞLU KADRİYE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.09.2017
Basım Tarihi : 02.10.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Stres ve Stresle Başa Çıkma Yolları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇOBANOĞLU ALPASLAN, GÖKTAŞ AHMET
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Ruh Sağlığı ve Hastalıkları>Stres,Psikiyatrik hastalık,Genetik aktarım
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bir Stres Faktörü Olarak Ailede Psikiyatrik Bozukluğun Nesilden Nesile Aktarımı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2016 - 2021

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (DR)/

Tez Adı: Roy uyum modeline temellendirilmiş depresyonda psikiyatrik bakım uygulamasının tedavi uyumu, genel öz yeterlik, benlik saygısı ve depresyon düzeyine etkisi

Yüksek Lisans

2014 - 2016

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Psikiyatri klinik hemşirelerinin fiziksel tespit kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarının belirlenmesi

Yüksek Lisans

2024 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ/İSTATİSTİK (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı:

Lisans

2006 - 2008

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR./

Tez Adı:

Lisans

2008 - 2012

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2021 - 2021

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2019 - 2021

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2018 - 2018

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2014 - 2018

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2013 - 2014

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ