3 / 30
MAKALE
(YOKSIS)
0 / 5
BİLDİRİ
(YOKSIS)
2 / 11
KİTAP
(YOKSIS)
0 / 3
PROJE
(YOKSIS)
12 / 38
ATIF
(YOKSIS)
2 / 43
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
245
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
9
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
8
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
18.3 / 93.3
MAKALE
(TESV)
0 / 0
BİLDİRİ
(TESV)
30 / 69
KİTAP
(TESV)
İstatistiklerde ilk sayı Bitlis Eren Üniversitesine kadronuzun geldikten sonraki yayınlarınızı içermektedir. İkinci sayı ise tüm yayınlarınızı içermektedir.
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1356 makalenin 3 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.79
Birimine ait 909 bildirinin 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.58
Birimine ait 364 kitap 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.43

Makaleler

Makale Adı : An Unpublished Inscription from Bidlīs
Yazar Bilgisi : Mustafa Dehqan, GENÇ VURAL
Dergi Adı : Keshif: E-Journal for Ottoman-Turkish Micro Editions
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Re-reading of the Akhlāṭ Pāshā Khātūn Inscription: Tombstone of a Fourteenth-Century Rūzhakī Princess
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL, Mustafa Dehqan
Dergi Adı : Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : The Cultural Impact of the Persian Language in and around Bidlis
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : Iranian Studies
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Kurdish Power Holders in Seventeenth-Century Bidlīs: A Brief Introduction
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL, Mustafa Dehqan
Dergi Adı : Kurdish Studies
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : 16. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlılar ile Safeviler Arasında Yaşanan Dini ve Siyasi Polemikler
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : Osmanli Arastirmalari-The Journal of Ottoman Studies
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : The Desire for a Sharafnama Dedication by Vladmir Velyaminov-Zernov
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL,Mustafa Dehqan
Dergi Adı : Wiener Jahrbuch Für Kurdische Studien
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : An Iranian Shah-nama Writer at the Court of Bayezid II: Malekzada Ahi
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : Journal of Persianate Studies
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : New Evidence on Sharaf Khan’s Killing
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL,Mustafa Dehqan
Dergi Adı : Manuscripta Orientalia
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Safevi Kroniklerinde Çaldıran Savaşı
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : In Search of Allegiance: Shah Tahmāsp’s Communication with Zaynal Bayg of Hakkārī
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL,Mustafa Dehqan
Dergi Adı : Archiv Orientalni
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : A Letter by Sharaf b. Shah Muhammad to Mehmed the Conqueror
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL,Mustafa Dehqan
Dergi Adı : Journal Asiatique
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Fatih’in Emperyal İmajına Bir Acem’in Katkısı: Riyazi-i Semerkandi
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : Tarih Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Rethinking Idris-i Bidlisi: An Iranian Bureaucrat and Historian betweenthe Shah and the Sultan
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : Iranian Studies
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Timur’u Geçmek: Akkoyunluların Osmanlılara Karşı Üstünlük İddiaları /Surpassing Timur: Superiority Claims of the Aqquyunlus Over the Ottomans
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : The Journal of Ottoman Studies
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Kurdish Emirs in 16th Century Ruus Registers
Yazar Bilgisi : Mustafa Dehqan,GENÇ VURAL
Dergi Adı : Der Islam
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Mirliva of Malatya: A Correction of Sharaf Khans Statements Concerning his Father
Yazar Bilgisi : Mustafa Dehqan,GENÇ VURAL
Dergi Adı : Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : A Document on the Kurdish Hakkari Claim to Abbasid Descent
Yazar Bilgisi : Mustafa Dehqan,GENÇ VURAL
Dergi Adı : Fritillaria Kurdica: Bulletin of Kurdish Studies
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : An Unknown Epistle of Idris-i Bidlisi: Risala dar Ilm-i Qiyafat
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Revabet-e Siyasi ve Diplomatik-e Shah İsmail-e Evvel va Bayezid-e Dovvom bar Asas-e Asnad-e Osmani: 1505-1511
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : Iranian Studies
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Kurds as Spies: Information-gathering on the 16th Century Ottoman-Safavid Frontier
Yazar Bilgisi : Mustafa Dehqan,GENÇ VURAL
Dergi Adı : ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Darwish Mahmud: An Unknown Sixteenth Century Kurdish Notables
Yazar Bilgisi : Mustafa Dehqan,GENÇ VURAL
Dergi Adı : JOURNAL ASIATIQUE
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Idris-i Bidlisi Ottoman Kurdistan and Islamic Legitimacy by Ebru Sönmez
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : A Critical Review of an Epistle Attributed to Idris-i Bidlisi: Risalat al-Khilafa va Adab al-Salatin va al-Wuzara
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Ensar Köse, Katib Çelebi Siyaset Nazariyesi: Düsturu’l-amel li Islahi’l-halel (Karşılaştırmalı Özgün Metin)
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Kanuni Sultan Süleymanın Nikris Hastalığına Atfedilen Farsça Bir Reçete
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : BELLETEN
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : İdris-i Bidlisi’nin II. Bayezid ve I. Selim’e Mektupları
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : From Tabriz to Istanbul: Goods and Treasures of Shah Ismail I Looted After the Battle of Chaldiran
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : Studia Iranica
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Şah ile Sultan Arasında Bir Acem Bürokratı:İdris-i Bidlisi’nin Şah İsmail’in Himayesine Girme Çabası
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Dergi Adı : OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Why Was Sharaf Khan Killed
Yazar Bilgisi : Mustafa Dehqan,GENÇ VURAL
Dergi Adı : Manuscripta Orientalia
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Reflections on Sharaf Khan’s Autobiography
Yazar Bilgisi : Mustafa Dehqan,GENÇ VURAL
Dergi Adı : Manuscripta Orientalia
Yayın Tarihi : 2015

Bildiriler

Bildiri Adı : Yavuz Sultan Selim’in Doğu Politikalarının Mimarı: İdris-i Bidlisi
Etkinlik Adı : Yavuz Sultan Selim Dönemi ve Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Ortadoğu Tarihi>Asya Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.11.2021
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : 15. Yüzyılda Anadolu’da Nurbahşiğilin Yayılım Ağları
Etkinlik Adı : 13. Yüzyıl Tasavvuf Düşüncesi ve Günümüze Etkileri: Anadolu’da Aşkın, Işığın ve Kardeşliğin Kaynağı Olarak Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Ortadoğu Tarihi>Osmanlı Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2021
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : İdris-i Bidlisi’yi Yeniden Düşünmek
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI BİTLİS TARİHİ VE İDRİS-İ BİTLİSÎ SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Revabet-e Siyasi ve Diplomatik-e Shah Ismail-e Evvel va Bayezid-e Dovvom bar Asase Asnade Osmani
Etkinlik Adı : Motalaat-ı Tarih-i İran Dovre-yi Safavi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 31.10.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.11.2013
Basım Tarihi : 01.06.2018
Bildiri Adı : Safevi Kroniklerinde Çaldıran Savaşı
Etkinlik Adı : Alevi-Bektaşi Communities in the Ottoman Realm: Sources, Paradigm and Historiography
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.12.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.12.2011
Basım Tarihi : 01.04.2019

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Osmanlılar ve Safeviler Arasında Bidlis 1502-1723
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeni Çağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Orta Doğu Tarihi>Sosyal Tarih
Yayın Evi : Tarih Vakfı Yurt Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2024
Kitap Adı : İdris-i Bidlisi Heşt Behişt VIII Ketibe: II. Bayezid Dönemi 1481-1512
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeni Çağ Tarihi>Teşkilat Tarihi>Osmanlı Tarihi>Askeri Tarih
Yayın Evi : Türk Tarih Kurumu
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2024
Kitap Adı : Mountains as Frontier Arenas: A Collection of Essays on Early Modern Kurdish History
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GENÇ VURAL, Mustafa Dehqan
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi
Yayın Evi : Praesens Verlag
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Bitlis Tarihi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi>Ortadoğu Tarihi
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Osmanlılar ve Safeviler Arasında Bidlis Hakimleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Arabgir Tarihinin Kaynakları I-II, 1518-1847
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Kerem Aydınlar Vakfı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kim Bu Mülke Kondu Bundan Ezeli: Arabgir 1518-1847 (Yerleşim, Nüfus, Toplumsal Hayat ve Ekonomi)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Kerem Aydınlar Vakfı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : ACEM’DEN RUM’A BİR BÜROKRAT VE TARİHÇİ İDRİS-İ BİDLÎSÎ (1457–1520)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Türk Tarih Kurumu
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Kürt Tarihi ve Siyasetinden Portreler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi
Yayın Evi : İletişim Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İdris-i Bidlisi'yi Yeniden Düşünmek
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Osmanlı Devleti ve Kürtler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : Mustafa Dehqan,GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Kitap Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Şeref b. Şah Muhammed’ten Fatih Sultan Mehmed’e Mektup
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017
Kitap Adı : Dersim'de Osmanlı Siyaseti
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GÜNDOĞDU CİHANGİR, GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yeniçağ Tarihi>Osmanlı Tarihi
Yayın Evi : Kitap
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2013
Kitap Adı : İranlı Tarihçilerin Kaleminden Çaldıran 1514
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GENÇ VURAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yeniçağ Tarihi
Yayın Evi : Bengi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2011

Projeler

Proje Adı : Boğazköy/Hattuşa Ören Yeri 2022 Yılı Kazı Çalışmaları
Başlama Tarihi : 10.07.2023
Bitiş Tarihi : 15.10.2023
Proje Türü : Diğer (Uluslararası)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Boğazköy/Hattuşa Ören Yeri 2022 Yılı Kazı Çalışmaları
Başlama Tarihi : 12.12.2022
Bitiş Tarihi : 16.09.2022
Proje Türü : Diğer (Uluslararası)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Mardin İli Derik, Savur ve Mazıdağı İlçeleri Arkeolojik Yüzey Araştırması 2022
Başlama Tarihi : 01.10.2022
Bitiş Tarihi : 30.10.2022
Proje Türü : Diğer (Ulusal)
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2008 - 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)/

Tez Adı: Acem’xxden Rum’xxa: İdris-i Bidlîsî’xxnin hayatı, tarihçiliği ve Heşt Behişt’xxin II. Bayezid kısmı (1481–1512)

Yüksek Lisans

2004 - 2007

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ORTAÇAĞ TARİHİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: İdris-i Bitlisi Heşt Bihişt Osman Gazi Dönemi (tahlil ve tercüme)

Lisans

2001 - 2004

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2021 - 2022

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

DOÇENT

2020 - 2020

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2017 - 2018

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ