7 / 8
MAKALE
(YOKSIS)
12 / 12
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0 / 0
KİTAP
(YOKSIS)
0 / 0
PROJE
(YOKSIS)
1 / 1
ATIF
(YOKSIS)
9 / 10
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
34
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
1
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
32.4 / 37.2
MAKALE
(TESV)
0 / 0
BİLDİRİ
(TESV)
0 / 0
KİTAP
(TESV)
İstatistiklerde ilk sayı Bitlis Eren Üniversitesine kadronuzun geldikten sonraki yayınlarınızı içermektedir. İkinci sayı ise tüm yayınlarınızı içermektedir.
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 78 makalenin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.11
Birimine ait 93 bildirinin 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.89
Birimine ait 32 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.68

Makaleler

Makale Adı : Kayıp halk Çingenelerin Türk sinemasında temsili: Gönül (2022) filmi analizi
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT
Dergi Adı : ARTS: Artuklu sanat ve beşeri bilimler dergisi (Online)
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Dijital Kültür, Sinema, Televizyon ve Belirsizlik
Yazar Bilgisi : KIRMIZI HÜSEYİN, ÇAĞIL FERİT
Dergi Adı : İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Türkiye’de Z Kuşağı ve K-drama İlişkisi
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT
Dergi Adı : Sakarya İletişim Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Bozkırda Bir Düş: “Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak” Filminde Mizansen
Yazar Bilgisi : MASDAR FUNDA, ÇAĞIL FERİT
Dergi Adı : Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : 1920’lerdeki Film Çalışmalarına Genel Bir Bakış
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT
Dergi Adı : Mediarts: Medya ve Sanat Çalışmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Sinemada Mekan ve Işık Etkileşimi: Bridge of Spies Üzerine Bir İnceleme
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT, KİLİNÇ MAŞALLAH
Dergi Adı : Mediarts: Medya ve Sanat Çalışmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Kitlesel Fonlama Bağlamında Üçüncü Sinema Kuramına Bakış
Yazar Bilgisi : ÇELİK RAMAZAN,ÇAĞIL FERİT
Dergi Adı : Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Dijital Dönüşüm Bağlamında Türkiye’de Dizi Sektörü ve Geleceği
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT, MASDAR KARA FUNDA
Dergi Adı : ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2019

Bildiriler

Bildiri Adı : Yapay Zekanın Sinemada Sunumunun Robotik Karakterlerin Dönüşümleri Üzerinden İncelenmesi
Etkinlik Adı : Ufuk Üniversitesi II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT, KILINÇ BARIŞ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Yapım-Yönetim>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Easy Rider’dan (1969) Slacker’a (1990), Hippilik ve Serserilik
Etkinlik Adı : 6. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KIRMIZI HÜSEYİN, ÇAĞIL FERİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.12.2023
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Dağıtım ve Gösterim Alanında Yaşanan Tekelleşme: Başka Cem Yılmaz'lar Çıkarıldı mı?
Etkinlik Adı : 10. Uluslararası İletişim Günleri
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT, KILINÇ BARIŞ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Yapım-Yönetim>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Geleceği Öngörmek Açısından Sinemanın Durumu: Better Than Us Dizisi
Etkinlik Adı : 10. Uluslararası İletişim Günleri
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KILINÇ BARIŞ, ÇAĞIL FERİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Yapım-Yönetim>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Yeni Medya Araçlarının Doğal Afetlere Karşı Toplumu Bilinçlendirmesi Youtube Örneği
Etkinlik Adı : INES’23 (International Earthquake Symposium)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KILINÇ BARIŞ, ÇAĞIL FERİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Yapım-Yönetim>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.03.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Sosyal Medya Platformlarının Afetlere Karşı Yeniden Dizayn Edilmesi: Twitter Örneği
Etkinlik Adı : INES’23 (International Earthquake Symposium)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT, KILINÇ BARIŞ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Yapım-Yönetim>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.03.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Eleştirel Yaklaşımlar Çerçevesinde Bağımsız Türk Sinemasının İncelenmesi
Etkinlik Adı : Sanatın Ritmi - II. Uluslararası Sanat Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Yapım-Yönetim>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Dijital Kültür, Sinema, Televizyon ve Belirsizlik
Etkinlik Adı : Sanatın Ritmi - 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu ve Sergisi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KIRMIZI HÜSEYİN, ÇAĞIL FERİT
Alan Bilgisi : Temel Alan>>Dijital Kültür,İletişim,Sanal ve Gerçek,Sinema ve Televizyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Dijital Sinema Kavramı Çerçevesinde Sinemada Kameranın Geleceği
Etkinlik Adı : Ulusal İzmir Sanat ve Kültür Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Yapım-Yönetim>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Beş Vakit Sinema Filmi Üzerinden Sinemada Çocuk ve Mekan Arasındaki İlişkiye Dair Bir İnceleme
Etkinlik Adı : 9. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KİLİNÇ MAŞALLAH, ÇAĞIL FERİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Yapım-Yönetim>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Türkiye’de Yavaş Sinema: İki Şafak Arasında
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Film Araştırmaları Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sinema>Film Yapım-Yönetim>Sinema Kuramları>Sinema Tarihi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Yönetmen Gözüyle Türkiye’de Dizi Sektöründeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Etkinlik Adı : İletişim ve Ötesi: Lisansüstü İletişim Çalışmaları Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAĞIL FERİT
Alan Bilgisi : Güzel Sanatlar Temel Alanı>Sinema>Sinema Tarihi>Film Yapım-Yönetimi>Sinema Kuramları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 12.10.2021

Kitap/Kitap Bölümleri

Henüz Kitap/Kitap Bölümü Bilgisi Bulunmamaktadır.

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Faaliyet Adı : Uçurtma
Etkinlik Yeri : Kısa Film
Şehir :
Etkinlik Düzenleyenler : ..
Etkinlik Türü : KISA FİLM VE BELGESELLER /Yönetmen /
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.08.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Etkinlik Dili :

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2020 - 2023

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİNEMA (DR)/

Tez Adı: Eleştirel yaklaşımlar çerçevesinde "Bağımsız Türk sinemasının" incelenmesi

Yüksek Lisans

2017 - 2020

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİNEMA VE TELEVİZYON (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Yönetmen gözü ile Türkiye’xxde dizi sektöründeki sorunlar ve çözüm önerileri

Lisans

2003 - 2007

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ/RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2024 -

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2020 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ