çalıştı 1
BİTLİS VİLAYETİNDEKİ SÜRYANİ VARLIĞI (1870-1920)

BİTLİS VİLAYETİNDEKİ SÜRYANİ VARLIĞI (1870-1920)

8338400
Ulusal
Hakemli
https://davet.org.tr/#/search/journal/59
BİTLİS VİLAYETİNDEKİ SÜRYANİ VARLIĞI (1870-1920)
UĞURLU MUHAMMED
BİTLİS İSLAMİYAT DERGİSİ
Türkçe
6
2023
5
1
2687-2102
Elektronik
İlahiyat Temel Alanı>İslam Tarihi ve Sanatları>İslam Tarihi>İslam Sanatları
7098016
2023-05-11 12:44:18
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/bider