çalıştı 1
YÖNETİMDE LİYAKAT İLKESİNİN SİYASETNAMELER ÇERÇEVESİNDEN ANALİZİ

YÖNETİMDE LİYAKAT İLKESİNİN SİYASETNAMELER ÇERÇEVESİNDEN ANALİZİ

7735760
Uluslararası
Hakemli
index coperrnicus, sobiad
YÖNETİMDE LİYAKAT İLKESİNİN SİYASETNAMELER ÇERÇEVESİNDEN ANALİZİ
İZCİ FERİT, YILDIZ MEHMET ŞERİF
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Türkçe
6
2022
14
30
226
260
1308-6219
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Katılım ve Yönetişim>Kentsel / Yerel Siyaset
6352053
2023-01-01 22:58:13
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2021357