YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE GETİRİLEN CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN İDARİ YAPI VE İŞLEYİŞE ETKİSİ

6823822
Uluslararası
Hakemli
MLA ERIHPLUS (Europan Reference Index for the Humanities and Social Sciences) DOAJ SOBIAD Google Scholar ASOS Index DRJI (Directory of Research Journals Indexing), ResearchBib (Academic Resource Index), SIS (Scientific Indexing Service) I2OR (International Institute of Organized Research JournalFactor (JF) COSMOS IF IdealOnline Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Rootindexing (RT) MIAR CiteFactor
YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE GETİRİLEN CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN İDARİ YAPI VE İŞLEYİŞE ETKİSİ
İZCİ FERİT,SARITÜRK MEHMET
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
Türkçe
4
2017
517
532
978-605-66529-0-5
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
5197654
2021-02-17 18:23:37
Özgün Makale
https://doi.org/10.21733/ibad.370227