çalıştı 1
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında Kamu HizmetAlgısının Ölçümü: Van Eğitim ve Araştırma HastanesiÖrneği

Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında Kamu HizmetAlgısının Ölçümü: Van Eğitim ve Araştırma HastanesiÖrneği

6552117
Uluslararası
Hakemli
Lockss, ASOSS
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Kapsamında Kamu HizmetAlgısının Ölçümü: Van Eğitim ve Araştırma HastanesiÖrneği
İZCİ FERİT,ATMACA YILDIZ,Telsaç Cüneyt
Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Türkçe
10
2020
5
02
70
88
2547-9725
Elektronik
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
4928127
2023-01-08 01:42:31
Özgün Makale
https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/57509