Kamu örgütlerinde çalışan kadın işgörenlerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma

2035772
Uluslararası
Hakemli
TÜBİTAK-ULAKBİM-IBSS-ASOS Index-DOAJ-Ebscohost
Kamu örgütlerinde çalışan kadın işgörenlerin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma
YILMAZ ABDULLAH,BOZKURT YAVUZ,İZCİ FERİT
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İngilizce
12
2008
9
2
89
114
1302-9703
Basılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
725109
2016-01-08 14:33:51
Özgün Makale