7
MAKALE
(YOKSIS)
19
BİLDİRİ
(YOKSIS)
14
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
21
ATIF
(YOKSIS)
1
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
44
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
5
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
1
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
33.6
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
88.9
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 275 makalenin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.71
Birimine ait 345 bildirinin 19 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.41
Birimine ait 118 kitap 14 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.88

Makaleler

Makale Adı : Türkiye' de Yeniden Evlenme Olgusu: Cinsiyet ve Psikososyal Değişkenler Bağlamında Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : ÇOBANOĞLU ALPASLAN, TEK SERHAT
Dergi Adı : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Covid-19 Tanısı Konulan Bireylerin Ev İzolasyonuna İlişkin Psikolojik Deneyimleri
Yazar Bilgisi : UZUNASLAN İMRAN, GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ ELİF, TEK SERHAT
Dergi Adı : Toplum ve Sosyal Hizmet
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Görme Engelli Bireylerin Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Deneyimleri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT, Yılmaz Kamer Gülçin
Dergi Adı : Toplum ve Sosyal Hizmet
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Hizmet
Yazar Bilgisi : UZUNASLAN İMRAN, TEK SERHAT
Dergi Adı : Toplum ve Sosyal Hizmet
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : The Effect of Internationalization on Firm Performance Based on Cross-Cultural Diversity
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT, SÜMER Mustafa Erdi
Dergi Adı : Turkish Studies - Social Sciences
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Kültür Temelli Sosyal Eşitsizlik ve Eğitim
Yazar Bilgisi : UZUNASLAN ŞERİF,TEK SERHAT
Dergi Adı : Electronic Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Irkçılık Karşıtı Sosyal Hizmet Uygulaması
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Dergi Adı : Toplum ve Sosyal Hizmet
Yayın Tarihi : 2019

Bildiriler

Bildiri Adı : CUMHURİYETİN KURULUŞU SÜRECİNDE ÇOCUKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNCÜ BİR MODEL: SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISIYLA GÜRBÜZ ÇOCUKLAR ORDUSU
Etkinlik Adı : 25. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2023 “CUMHURİYETİN 100. YILINDA SOSYAL HİZMETİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ”
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT, UYSAL SİBEL, KÜÇÜKKAYA ŞÜHEDA
Alan Bilgisi : Temel Alan>
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2023
Basım Tarihi : 31.12.2023
Bildiri Adı : HİMAYE-İ ETFAL CEMİYETİ’NDEN ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE TÜRKİYE’DE ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNİN 100 YILLIK SERÜVENİ
Etkinlik Adı : 25. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2023 “CUMHURİYETİN 100. YILINDA SOSYAL HİZMETİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ”
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT, KÜÇÜKKAYA ŞÜHEDA, UYSAL SİBEL
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2023
Basım Tarihi : 31.12.2023
Bildiri Adı : Dezavantajlı Bireylerle Sosyal Hizmet Deyince Aklımıza Hangi Gruplar Gel(m)iyor: Nadir Hastalıklar. .
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DÜZEL BAŞAK, TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 08.04.2020
Bildiri Adı : Doğal Afetler Sonrası Sosyal Hizmetlerin Sunumu: Elazığ Depremi Örneği
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT,DÜZEL BAŞAK
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.04.2020
Basım Tarihi : 08.04.2020
Bildiri Adı : An Evaluation on the Psychological Status of Children of Parents With a Diagnosis of Psychiatric Disorders
Etkinlik Adı : Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies-IV. College of Subic Montessori in Subic Bay Freeport Zone, Philippines.
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇOBANOĞLU ALPASLAN, TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 20.12.2020
Bildiri Adı : Review of Internet Addiction in the Adolescent Period From Social Work Perspective.
Etkinlik Adı : Asia Pacific International Congress on Contemporary Studies-IV. College of Subic Montessori in Subic Bay Freeport Zone, Philippines.
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT, ÇOBANOĞLU ALPASLAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 20.12.2020
Bildiri Adı : Dezavantajlı Bireylerle Sosyal Hizmet Deyince Aklımıza Hangi Gruplar Gel(m)iyor: Nadir Hastalıklar
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DÜZEL BAŞAK,TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.04.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.04.2020
Basım Tarihi : 08.04.2020
Bildiri Adı : Sosyal Hizmet Uygulamasında Şema Terapi
Etkinlik Adı : International Congress of Science Culture and Education
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT,UZUNASLAN ŞERİF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet>Klinik Sosyal Hizmet>Feminist Terapi,Şema Terapi,Çözüm Odaklı Kısa Terapi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.11.2019
Basım Tarihi : 15.11.2019
Bildiri Adı : Sosyal Hizmet Uygulamasında Bilişsel Davranışçı Terapi
Etkinlik Adı : International Congress of Science Culture and Education
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : UZUNASLAN ŞERİF,TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet>Klinik Sosyal Hizmet>Klinik Sosyal Hizmet,Psikiyatrik Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.11.2019
Basım Tarihi : 15.11.2019
Bildiri Adı : Çokkültürlülük Mü? Çokkültürcülük Mü? Türkiye’de Yaşayan Azınlıkların Hakları Bağlamında Sosyal Hizmetin Kapsayıcılığını Yeniden Düşünmek
Etkinlik Adı : SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2019 Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2019
Basım Tarihi : 25.10.2019
Bildiri Adı : Transformation of Poverty from Social Work Perspective: United States of America and Turkey Samples.
Etkinlik Adı : 9. International Congress on Current Debates in Social Sciences.
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Temel Alan>
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.05.2019
Bildiri Adı : Postmodern Family Therapies in Social Work Practices
Etkinlik Adı : 9. International Congress on Current Debates in Social Sciences.
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT, UZUNASLAN ŞERİF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.05.2019
Bildiri Adı : Kurum Bakımında Kalan Çocukların Sorunlarını Aşmada Tarımsal Uygulamanın Rolü: Gölbaşı Çocuk Evleri Sitesi ‘Emek Ve Sevgi Bostanı’ Uygulaması
Etkinlik Adı : SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2019Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.10.2019
Basım Tarihi : 25.10.2019
Bildiri Adı : Bir Çocuğun Neden Kütüphanesi Olmalı? Okul Öncesi Çocukların Gelişimsel Desteklenmesi Açısından Çocuk Kütüphaneleri
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.10.2019
Basım Tarihi : 16.10.2019
Bildiri Adı : Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Duygusal Gelişimlerinin Farklı Eğitim Modellerinde Karşılaştırılması
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT,OKUTAN NESRİN ŞERMİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2019
Basım Tarihi : 26.04.2019
Bildiri Adı : MS Hastalığı Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşların Tıbbi Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi: Berlin Örneği.
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2019
Basım Tarihi : 26.04.2019
Bildiri Adı : 6-8 Yaş Dönemi Çocuklarda Farklılığa İlişkin Algı Gelişimi: Ankara ve Elazığ Örneği
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT,OKUTAN NESRİN ŞERMİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2019
Basım Tarihi : 26.04.2019
Bildiri Adı : Bio-psiko-sosyal Sağaltımda Psikolog ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rol ve Sorumlulukları
Etkinlik Adı : II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2019
Basım Tarihi : 11.05.2019
Bildiri Adı : Öteki Suriyelilerle Çalışmada Kültürel Yetkinliğin Önemi.
Etkinlik Adı : II. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT,OKUTAN NESRİN ŞERMİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2019
Basım Tarihi : 11.05.2019
Bildiri Adı : Farklı Kültürlerde Yaşayan Çocukların Dünya Çocuklarına Yönelik Algısı.
Etkinlik Adı : IV. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN NESRİN ŞERMİN,TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.10.2018
Basım Tarihi : 22.10.2018
Bildiri Adı : Multidisipliner Bakış Açısıyla Hastane Ortamında Çocuk Kütüphanesi: İşlevler, Gereksinimler, Hedefler, Rol ve Sorumluluklar.
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT,OKUTAN NESRİN ŞERMİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.11.2018
Basım Tarihi : 30.12.2018
Bildiri Adı : Öteki Suriyeliler: Abdallar, Domlar, Ermeniler, Ezidiler, Süryaniler.
Etkinlik Adı : Sosyal Hizmet Kongresi 2018 Mülteciler ve Sosyal Hizmet
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.05.2018
Basım Tarihi : 11.05.2018
Bildiri Adı : Ergenlik Döneminde Olan Çocukların İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Durumlarının Sosyal Hizmet Perspektifinden İncelenmesi.
Etkinlik Adı : Sosyal Hizmet Kongresi 2018 Mülteciler ve Sosyal Hizmet
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT,Duran Güçlü Züleyha,Karahan Buğra,Aktepe Selen,Yılmaz Şeyda
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2018
Basım Tarihi : 11.05.2018
Bildiri Adı : Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamalarının Tarihi Süreçten Günümüze Karşılaştırmalı İncelenmesi: Türkiye- ABD Örnekleri.
Etkinlik Adı : Moldova Gagavuzya 15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.09.2017
Basım Tarihi : 12.12.2017
Bildiri Adı : Çatışma, Psikolojik Sağlamlık ve Uzlaşma Kavramsal Tartışması Işığında Arabuluculuk.
Etkinlik Adı : Moldova Gagavuzya 15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongre
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.09.2017
Basım Tarihi : 12.12.2017
Bildiri Adı : Sosyal Hizmet Eğitiminde Yenilikçi Bir Uygulama: Simülasyon Tekniği.
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT,Atak Fatih Mehmet
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.05.2017
Basım Tarihi : 29.05.2019
Bildiri Adı : Farklı Ülke İncelemeleri ile Yerelleşen Sosyal Hizmet, Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler
Etkinlik Adı : 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT,AKARÇAY ULUTAŞ DEMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.04.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.04.2016
Basım Tarihi : 15.03.2017
Bildiri Adı : Farklı Ülke İncelemeleri ile Yerelleşen Sosyal Hizmet
Etkinlik Adı : 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TEK SERHAT, AKARÇAY ULUTAŞ DEMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.04.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.03.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sosyal ve Kültürel Hayata Dair Düşünceler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇOBANOĞLU ALPASLAN, TEK SERHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Çizgi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ailede Yoksulluğun Nesilden Nesile Aktarılması; Bir Miras Olarak Yoksulluk
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : ÖZEL GEREKSİNİMLİ GRUPLAR VE SOSYAL HİZMET: Riskler, Hizmetler ve Uygulamalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT, Uysal Sibel, KÜÇÜKKAYA ŞÜHEDA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Eğiten Kitap
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Sosyal Hizmette Dezavantajlı / Risk Altındaki Gruplar II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT, ÇOBANOĞLU ALPASLAN, ÇELİK FATMA CEYDA, KÜÇÜKKAYA ŞÜHEDA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : NİKA
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Dezavantajlı / Risk Altındaki Gruplar: Azınlıklar
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Evrensel Değerler Bağlamında Etik
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ETİK KODLARI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Sosyal Hizmet Eğitiminin Genişleyen Sınırları: Uygulama ve Araştırma İçin Bir Rehber
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyal Hizmet Eğitiminin Kültürel Açıdan Kapsayıcılığı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : GÖÇ GÖÇMENLERLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMET
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇOBANOĞLU ALPASLAN, TEK SERHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : NOBEL
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Göç Çalışmalarında Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Disiplinlerarası Perspektif: Davranış Araştırmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : DÜZEL BAŞAK, TEK SERHAT
Alan Bilgisi :>
Yayın Evi : İksad Publishing House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyal Hizmet Bakış Açısıyla Nadir Hastalıklarla Yaşamak
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : Bitlis Kent, Kültür ve Toplum
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Pınar Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Karadenizli Tatvanlılar Göç Sarmalında Bir Topluluk
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Araştırma Yolculuğundan Yansımalar Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT
Alan Bilgisi :>
Yayın Evi : Nobel Bilimsel Eserler
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bir Özgürleşme Yolculuğu: Azınlıklarla Çalışırken Azınlık Olmak
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kamu Yönetimi ve Sosyal Bilimlerde Güncel Meselelere Çözümleyici Yorumlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT, DÜZEL BAŞAK
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : İksad Publishing House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Doğal Afetler ve Sosyal Hizmet: Elazığ Depremi Örneğinde Sosyal Hizmetlerin Sunumuna Yönelik Bir Değerlendirme
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020
Kitap Adı : Recent Evaluations On Humanities & Social Sciences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT,UZUNASLAN ŞERİF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet>Aile Refahı>Kadın Sorunları ve Refahı>Klinik Sosyal Hizmet>Öykü Terapi,Feminist Terapi,Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi
Yayın Evi : IJOPEC Publication Limited
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Postmodern Family Therapies in Social Work Practices
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Güncel Sosyal Hizmet Çalışmaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT,UZUNASLAN ŞERİF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet>Klinik Sosyal Hizmet>Klinik Sosyal Hizmet,Şema Terapi
Yayın Evi : Çizgi Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Eklektik Bilginin Alana Katkısı: Sosyal Hizmet Uygulamasında Şema Terapi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Recent Evaluations On Humanities & Social Sciences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Ijopec Publication
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Transformation of Poverty from Social Work Perspective: United States of America and Turkey Samples.
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Sosyal Adalet Kuramında Güncel Tartışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Çizgi Yayınevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Dünyadaki Tüm İnsanları Kapsayacak Bir Sosyal Adalet Anlayışını Konumlandırabilmek: David Miller’ın Sosyal Adalet Görüşü
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Social Policies and Minorities: An Assessment from Social Work Perspective
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEK SERHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Hizmet
Yayın Evi : Nika Yayınevi: Ankara.
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyal Çalışmanın Bilimselleşme Süreci (Kitap Bölümü).
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017

Projeler

Proje Adı : Sosyal Hizmet Simülasyon Laboratuvarı
Başlama Tarihi : 13.06.2022
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Önlisans

2020 - 2022

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ/LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Bütünleşik Doktora

2013 - 2018

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYAL HİZMET (DR)/

Tez Adı: Azınlıklarla sosyal hizmet: Türkiye'de yaşayan azınlıkların toplumsallaşma deneyimleri ve sosyal politika gereksinimleri

Lisans

2017 - 2019

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Lisans

2017 - 2019

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ/PSİKOLOJİ PR. (ÜCRETLİ)/

Tez Adı:

Lisans

2016 - 2019

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMET PR. (TAM BURSLU)/

Tez Adı:

Önlisans

2014 - 2016

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ/SOSYAL HİZMETLER PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Önlisans

2008 - 2010

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Lisans

2006 - 2011

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ