32
MAKALE
(YOKSIS)
16
BİLDİRİ
(YOKSIS)
8
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
577
ATIF
(YOKSIS)
32
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
438
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
10
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
10
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
58.2
MAKALE
(TESV)
5.4
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 85 makalenin 32 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.54
Birimine ait 99 bildirinin 16 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.13
Birimine ait 13 kitap 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 0.54

Makaleler

Makale Adı : Examination of Mathematics Course Achievements of Students who Took the High School Entrance Exam in Terms of Different Factors
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Journal of Computer and Education Research
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarı Not Ortalamalarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Verilen Matematik Derslerine ilişkin Tutumlarının İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Bilişsel Motivasyon Teorilerine Dayalı Olarak Lise Öğrencilerinin Matematik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Matematik Dersindeki Başarı Durumuna Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Journal of Current Researches on Educational Studies
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Ön Lisans Öğrencilerinin matematik Okuryazarlık Öz-yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Nicel Araştırma
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : ATLAS JOURNAL
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Öğretmenlerin iş Doyum Düzeyleri ve İş Doyum Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT,GEÇER KELİMETULLAH
Dergi Adı : Turkish Journal of Educational Studies
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : An Investigation of Academic Self-Efficacy Perceptions of Primary Mathematics Teacher Candidates
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Higher Education Studies
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Some Fuzzy Basic Concepts And Features
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Journal of Research in Applied Mathematics
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Investigation of Variables Affecting Mathematic Anxiety levels of Special School
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Scholars Journal of Arts, Humanities and Social sciences
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Ortaokul Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Matematik Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT,GEÇER KELİMETULLAH
Dergi Adı : Turkish Journal of Education Stıdies
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Analysis on Occupational Self-Efficacy of Elementary Mathematiks and Science Teachers
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Amerikan Journal of Education Research and Reviews
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Examination of the Levels of Hopelessness in Vocational HighSchool Students Regarding Math Classes: Tatvan VocationalHigh School Example
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : International Journal of Humanities and Social Science Invention
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Some Propertıes of Fuzzy Continuity Functions
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : African Journal of Mathematics and Computer Science Research
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Analysis on Mathematics Success of Students in Vocational School Evening Classes in terms of Certain Variables
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : International Journal of Humanities and Social Science Invention
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : An Examination of Vocational School Students Self Efficacy Beliefs in Mathematics and of Their Achievement Levels
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Educational Research and Reviews
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Is Metaphysics Hyper Physics or Over Physics Evaluating İt With Mathematical Paradigms
Yazar Bilgisi : DURSUN ŞEMSETTİN,TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Yaşam ve Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Examining Occupational Anxiety Level of Mathematics Teachers for Some Variables
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Educational Research and Reviews
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Journal of Computer and Education Research
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2013
Makale Adı : Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Bitlis İli Örneği
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : İlköğretim 7. Sınıf Matematik Ders Kitabının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi:Bitlis İli Örneği
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Ortaöğretim 10.Sınıf Matematik Ders Kitabının Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi : Bitlis İli Örneklemi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : İlköğretim 1. Kademede Okutulan Matematik Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi: Bitlis İli Örneklemi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2011
Makale Adı : Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarıları ile Tutumlarının Değerlendirilmesi: Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2010
Makale Adı : İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematik dersine Karşı Tutumları: Bitlis İli Örneği
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2009
Makale Adı : Lise Müfredatındaki Matematik Konuların Anlaşılma Düzeyinin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT, GEÇER KELİMETULLAH
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2008
Makale Adı : İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi: Bitlis İli Örneği
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2008

Bildiriler

Bildiri Adı : Okulda İyi öğretmen ve Öğrenci ilişkisinin Akademik Performansa Etkisi: Sistematik Literatür Çalışması
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 01.03.2023
Bildiri Adı : Öğrencilerin Matematik Sınavı kaygı düzeylerinin Bazı Değişkeler Açısından İncelenmesi
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2021
Basım Tarihi : 04.12.2021
Bildiri Adı : Lise son sınıf öğrencilerinin Matematik Öğrenimi ile İlgili İnançları
Etkinlik Adı : 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.11.2021
Basım Tarihi : 15.12.2021
Bildiri Adı : Köy Ortaokullarında Görev Yapan Matematik Öğretmenlerin Sorunları
Etkinlik Adı : Akdeniz Zirvesi- 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.04.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.04.2021
Basım Tarihi : 15.05.2021
Bildiri Adı : Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Programlarda Verilen Matematik Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : SSd Journal International Conference on Social Sciences and Humanities
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.03.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.03.2021
Basım Tarihi : 22.03.2021
Bildiri Adı : Liselere Geçiş Sınavına(LGS) Giren Öğrencilerin Matematik Dersi Başarılarının İncelenmesi
Etkinlik Adı : Ankara II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.03.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.03.2020
Basım Tarihi : 16.03.2020
Bildiri Adı : Ön Lisans Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlık Öz-yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Nicel Araştırma
Etkinlik Adı : 5th International Conference on Multidisciplinary Sciences(icomus)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.05.2020
Basım Tarihi : 30.05.2020
Bildiri Adı : Matematik Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Farklı Faktörler Açısından İncelenmesi
Etkinlik Adı : Atlas 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.09.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.09.2020
Basım Tarihi : 25.09.2020
Bildiri Adı : İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : Inces International Congress of science Culture and Education
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.11.2019
Basım Tarihi : 06.12.2019
Bildiri Adı : Laboratuvar Ön Lisans Öğrencilerinin Meslekleri ve Mesleki Gelecekleri ile İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : Inces International Congress of Science Culture and education
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT,GEÇER KELİMETULLAH
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.11.2019
Basım Tarihi : 06.12.2019
Bildiri Adı : Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Etkinlik Adı : III:INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT,GEÇER KELİMETULLAH
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.05.2018
Basım Tarihi : 01.05.2018
Bildiri Adı : Özel Okul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerini Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi
Etkinlik Adı : III.INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.05.2018
Basım Tarihi : 01.05.2018
Bildiri Adı : Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi: Tatvan MYO Örneği
Etkinlik Adı : II. International Academic Research Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2017
Basım Tarihi : 30.10.2017
Bildiri Adı : İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmeni adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
Etkinlik Adı : II.International Academic reserach Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT,GEÇER KELİMETULLAH
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2017
Basım Tarihi : 30.10.2017
Bildiri Adı : Lise Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutum, Kaygı ve Öz-yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bitlis İli Örneklemi
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi(USAK)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.04.2017
Basım Tarihi : 22.04.2017
Bildiri Adı : Meslek Yüksekokullarına YGS ve Sınavsız Sistemle Gelen Öğrencilerin Matematik Başarılarının İncelenmesi Tatvan MYO Örneği
Etkinlik Adı : ISMS-International Symposium on Multidisplinary Studies
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.06.2016
Basım Tarihi : 23.10.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Eğitim Bilimleri Araştırmaları- V
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi :Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik Eğitimi>Matematik Eğitimi
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Öğretmen ve Öğrenci İlişkisinin Akademik Performansa Etkisi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Alanında Uluslararası Araştırmalar XII
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi :Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Öğretmen ve Öğrencilerin Matematikteki Düşük Akademik Başarıya İlişkin Algıları
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları IV
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi :Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı İlgi Düzeyleri
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Eğitim ve Bilim 2021-II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi :Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Matematikte Düşük Performansın Bazı Nedenleri
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar-III
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi :Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Meslek Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Programlarda Verilen Matematik Dersi Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Eğitim ve Bilim
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi :Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kırsal Bölgelerde Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar-III
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi :Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Özel Öğretim Kurumlarındaki Matematik Öğretiminin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Matematik ve Fen alanında Uluslararası Araştırmalar-II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TAŞDEMİR CAHİT, ALTUN YILMAZ
Alan Bilgisi :Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Matematik Eğitimi
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Banach Uzayında Tanımlı Bazı Temel Tanım ve Teoremler
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

1992 - 1996

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (DR)/

Tez Adı: Fuzzy topolojik uzaylarda tanımlı olan fonksiyonların bazı özellikleri

Yüksek Lisans

1989 - 1992

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Banach Uzayları

Lisans

1982 - 1986

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİK PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1993 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU /