18
MAKALE
(YOKSIS)
13
BİLDİRİ
(YOKSIS)
1
KİTAP
(YOKSIS)
4
PROJE
(YOKSIS)
9
ATIF
(YOKSIS)
14
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
71
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
56.9
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
4.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 160 makalenin 18 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.32
Birimine ait 181 bildirinin 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.89
Birimine ait 43 kitap 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.16

Makaleler

Makale Adı : Determination of In Vitro Antioxidant, Antimicrobial Properties and COX-1 Enzyme Inhibitory Activity of Mentha Pulegium
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : Int. J. Medicine and Occupational Health and Safety Sciences
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Bruselloz Hastalarının D vitamini, Ferritin, Folik Asit ve Biyokimyasal Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : Dicle Medical Journal/Dicle Tip Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Determination of in Vitro Antioxidant, Antimicrobial Properties and COX-1/COX-2 Enzyme Inhibition Activity of Capparis Sicula
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : KSU Journal of Agriculture and Nature
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Investigation of Antimicrobial and Antifungal Effects of Some Boron Compounds
Yazar Bilgisi : ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR, ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : Bitlis Eren Universitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Determination of Anti Tumors Level of Caseın in Human Adenokarsinom Cell
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : SASPR Edu International Pvt. Ltd
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Bitlis Yöresinde Yetişen Plantago Lanceolata Bitkisinin Antioksidan Ve Antimikrobial Özelliklerinin Araştırılması
Yazar Bilgisi : AKBALIK Canan, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, FIRAT MEHMET, ŞAHİN İBRAHİM HALİL, ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Bitlis Yöresinde Yetişen Plantago lanceolata (Yılan Otu) Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması
Yazar Bilgisi : akbalık canan, KİREÇCİ OĞUZ AYHAN, FIRAT MEHMET, ŞAHİN İBRAHİM HALİL, ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR
Dergi Adı : BEÜ Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Prangos pabularia Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : Turhan AYKANAT Funda,ŞAHİN İBRAHİM HALİL,ÇELİKEZEN FATİH ÇAĞLAR,HAYTA ŞÜKRÜ
Dergi Adı : BEU Journal of Science
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Rotavirus and Enteric Adenovirus Detection AmongDiarrheic Outpatients in a Tertiary Hospital
Yazar Bilgisi : ÖZCAN NİDA,ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : International Archives of Medical Research
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : The Frequency of Cryptosporidium spp in Immunocompromised Patients by Modified Acid Fast Staining Cassette Kit and ELISA Methods Comparison of the Diagnostic Techniques
Yazar Bilgisi : TAŞ CENGİZ ZEYNEP,YILMAZ HASAN,ŞAHİN İBRAHİM HALİL,Kapmaz Mahir,EKİCİ PINAR
Dergi Adı : Jundishapur Journal of Microbiology
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : The Frequency of Cryptosporidium spp. in Immunocompromised Patients by Modified Acid-Fast Staining, Cassette Kit and ELISA Methods: Comparison of the Diagnostic Techniques
Yazar Bilgisi : Cengiz Zeynep Tas,BEYHAN YUNUS EMRE,ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : Jundishapur Journal of Microbiology
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Risk Factors and Relationship Between Intestinal Parasites and the Growth Retardation and Psychomotor Development Delays of Children in Şanlıurfa, Turkey
Yazar Bilgisi : YILDIZ ZEYREK FADİLE,YENTÜR DONİ NEBİYE,ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : Turkish Journal of Parasitology
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : The Frequency of Cryptosporidium spp in Immunocompromised Patients by Modified Acid Fast Staining Cassette Kit and ELISA Methods Comparison of the Diagnostic Techniques
Yazar Bilgisi : TAŞ CENGİZ ZEYNEP,YILMAZ HASAN,ŞAHİN İBRAHİM HALİL,kapmaz mahir,EKİCİ PINAR
Dergi Adı : Jundishapur Journal of Microbiology
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Risk Factors and Relationship Between Intestinal Parasites and the Growth Retardation and Psychomotor Development Delays of Children in Şanlıurfa Turkey
Yazar Bilgisi : YENTÜR DONİ NEBİYE,YILDIZ ZEYREK FADİLE,ŞİMŞEK ZEYNEP,GÜRSES GÜLCAN,ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : Parazitoloji
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Malaria epidemiology in Bitlis from 1998 to 2008
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL, YILDIZ ZEYREK FADİLE, AYDIN MEHMET FATİH, ÖNTÜRK AKYÜZ HATİCE, Basank Mikail
Dergi Adı : Türkiye Parazitolojii Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Malaria Epidemiology in Bitlis From 1998 to 2008
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL,YILDIZ ZEYREK FADİLE
Dergi Adı : Turkish Journal of Parasitology
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : Malaria Epidemiology in Bitlis From 1998 to 2008
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL,YILDIZ ZEYREK FADİLE,AYDIN MEHMET FATİH,ÖNTÜRK HATİCE,BASANK MİKAİL
Dergi Adı : Türkiye Parazitoloji Dergisi
Yayın Tarihi : 2012
Makale Adı : A Case of Brucellosis Transmitted Through Breast Milk
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : Klimik Dergisi/Klimik Journal
Yayın Tarihi : 2011

Bildiriler

Bildiri Adı : Bağşıklık Sistemi Yetersiz Hastalarda Cyclospora cayetanensis Sıklığının Araştırılması.
Etkinlik Adı : 19. Ulusal Parazitoloji Kongresive uluslar arası Ekinokokkozis sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL,TAŞ CENGİZ ZEYNEP
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.10.2015
Basım Tarihi : 05.10.2015
Bildiri Adı : Laboratuvar kaynaklı bruselloz olgusu. Klimik 2015 xvıı. Türk klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 25-29 Mart 2015. Antalya. 2015
Etkinlik Adı : xvıı. Türk klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi.
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.03.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.03.2015
Basım Tarihi : 25.03.2015
Bildiri Adı : Bitlis Devlet Hastanesi mikrobiyoloji laboratuarına başvuran hastalarda bruselloz seropozitifl iğinin araştırılması.
Etkinlik Adı : xvıı. Türk klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.03.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.03.2015
Basım Tarihi : 25.03.2015
Bildiri Adı : The importance of Blastocystis sp in immunocompromised patients
Etkinlik Adı : International Blastocystis Symposium, Ankara, Turkey,
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞ CENGİZ ZEYNEP,ŞAHİN İBRAHİM HALİL,BEYHAN YUNUS EMRE,YILMAZ HASAN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2015
Basım Tarihi : 25.05.2015
Bildiri Adı : Bağışıklık Sistemi Yetersiz Olan Hastalarda Cyclospora cayetanensis Sıklığının Araştırılması
Etkinlik Adı : 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası Katılımlı Ekinokokkozis Sempozyumu
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : TAŞ CENGİZ ZEYNEP,BEYHAN YUNUS EMRE,YILMAZ HASAN,ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.10.2015
Basım Tarihi : 09.10.2015
Bildiri Adı : The importance of Blastocystis sp in immunocompromised patients
Etkinlik Adı : 1. International Blastocystis Symposium
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : TAŞ CENGİZ ZEYNEP,YILMAZ HASAN,BEYHAN YUNUS EMRE,ŞAHİN İBRAHİM HALİL,ÖDEMİŞ NURİZ
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2015
Basım Tarihi : 28.05.2015
Bildiri Adı : The importance of Blastocystis sp in immunocompromised patients
Etkinlik Adı : 1. International Blastocystis Symposium, Ankara, Turkey,
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : TAŞ CENGİZ ZEYNEP,YILMAZ HASAN,BEYHAN YUNUS EMRE,ŞAHİN İBRAHİM HALİL,ÖDEMİŞ NURİZ
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2015
Basım Tarihi : 28.05.2015
Bildiri Adı : The Importance of Blastocystis sp in Immunocompromised Patients
Etkinlik Adı : 1st International Blastocystis Symposium
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : TAŞ CENGİZ ZEYNEP,YILMAZ HASAN,BEYHAN YUNUS EMRE,ŞAHİN İBRAHİM HALİL,ÖDEMİŞ Nuriz
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.05.2015
Basım Tarihi : 29.05.2015
Bildiri Adı : Bağırsak Parazitlerinin 0–6 Yaş Arası Çocuklarda Fiziksel, Mental ve Nöromotor Gelişim Üzerine Etkileri
Etkinlik Adı : 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIZ ZEYREK FADİLE,YENTÜR DONİ NEBİYE,ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.09.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.09.2011
Basım Tarihi : 04.09.2011
Bildiri Adı : Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarı’xxna 2005–2010 Yılları Arasında Başvuran Hastalarda Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
Etkinlik Adı : 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL,YILDIZ ZEYREK FADİLE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.09.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.04.2011
Basım Tarihi : 04.11.2011
Bildiri Adı : Bingöl İlinde Sıtma Epidemiyolojisi
Etkinlik Adı : 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Kafkasya ve Ortadoğu Paraziter Hastalıklar Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL,YILDIZ ZEYREK FADİLE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.09.2011
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.09.2011
Basım Tarihi : 04.09.2011
Bildiri Adı : Bitlis İlinde 1998-2008 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi.. S:304. 2018
Etkinlik Adı : XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 1-6 Kasım 2009. Adana
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL,AYDIN MEHMET FATİH
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.11.2009
Basım Tarihi : 01.11.2009
Bildiri Adı : Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarına başvuran hastalarda Cryptosporidium spp. Görülme sıklığı
Etkinlik Adı : XVI. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 1-6 Kasım 2009. Adana.
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIZ ZEYREK FADİLE,ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Parazitoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.11.2009
Basım Tarihi : 01.11.2009
Bildiri Adı : Kan kültürlerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve Duyarlılık Paternleri
Etkinlik Adı : xxxııı. Türk mikrobiyoloji kongres
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIZ ZEYREK FADİLE,ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.10.2008
Basım Tarihi : 21.10.2008
Bildiri Adı : Cinsel Aktif Kadınlarda Toxoplasmozis Seroprevalansı ve IgG Avidite değerleri.
Etkinlik Adı : xxxııı. Türk mikrobiyoloji kongresi 21-25 Ekim
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YILDIZ ZEYREK FADİLE,ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.10.2008
Basım Tarihi : 21.10.2008
Bildiri Adı : Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı Brusellozis Seropozitifliğinin Retrospektif Olarak Araştırılması.
Etkinlik Adı : XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞAHİN İBRAHİM HALİL,YILDIZ ZEYREK FADİLE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.10.2008
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.10.2008
Basım Tarihi : 21.10.2008

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : SAĞLIKTA AĞIR METALLER VE ESER ELEMENTLER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : iksad publishing house
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Arsenik
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023

Projeler

Proje Adı : İnsan kaynaklı Brucella izolatlarında rifampisin direncinin moleküler sürveyansı
Başlama Tarihi : 10.10.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi :
Proje Adı : Bölgemizdeki insan kaynaklı Brucella sp. izolatlarının moleküler karekterizasyonu ve epidemiyolojik özelliklerinin analizi
Başlama Tarihi : 15.05.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Bitlis Merkez ve Merkeze Bağlı Köylerdeki Şebeke Sularının İçme Suyu Kalitesinin Kapsamlı Değerlendirmesi
Başlama Tarihi : 24.05.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi :
Proje Adı : Sanlıurfa ilindeki risk gruplarında brusellozisin seroprevalansı ve tanıda kullanılan serolojik yöntemlerin karsılastırılması
Başlama Tarihi : 14.06.2007
Bitiş Tarihi : 24.06.2008
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi :
Proje Adı : Primer Antitüberküloz İlaçlara Dirençli Mycobacterium tuberculosis Kompleks İzolatların Moleküler Yöntemlerle Genotiplendirilmesi
Başlama Tarihi : 12.08.2020
Bitiş Tarihi : 20.01.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi :

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2015 - 2016

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI/

Tez Adı:

Doktora

2016 - 2022

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/

Tez Adı: Primer Antitüberküloz İlaçlara Dirençli Mycobacterium tuberculosis kompleks İzolatlarının Moleküler Yöntemlerle Genotiplendirilmesi

Yüksek Lisans

2005 - 2008

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/

Tez Adı: Şanlıurfa ilindeki risk gruplarında brusellozisin seroprevalansı ve tanıda kullanılan serolojik yöntemlerin karşılaştırılması

Yüksek Lisans

2004 - 2005

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/

Tez Adı:

Lisans

2000 - 2004

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2009 - 2022

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ