6
MAKALE
(YOKSIS)
7
BİLDİRİ
(YOKSIS)
12
KİTAP
(YOKSIS)
2
PROJE
(YOKSIS)
5
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
34.5
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
42
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : The Relation Between Football Clubs and Economic Growth: The Case of Developed Countries
Yazar Bilgisi : AYGÜN MURAT, SAVAŞ YUNUS, ALMA SAVAŞ DİLEK
Dergi Adı : Humanities and Social Sciences Communications
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : The Impact of Economic Growth, Fuel Consumption, Agriculture, Trade Openess on Environmental Degradation in Turkiye: Evidence from Environmental Kuznets Curve
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS
Dergi Adı : Türk Kamu Yönetimi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Ekolojik Ayak İzi Arasında Nedensellik İlişkisinin Analizi: Dalgacık Yöntemi Yaklaşımı
Yazar Bilgisi : ERAT VEYSEL, SAVAŞ YUNUS, ALMA SAVAŞ DİLEK
Dergi Adı : Mehmet Akif Ersoy Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Kurumsal Kalite ve Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Sahra Altı Afrika Ülkeleri Örneği
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN, SAVAŞ YUNUS
Dergi Adı : Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Income Inequality and Crisis Theories
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS, ÇAKMAK ŞAHİN SENEM
Dergi Adı : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Lewis Model, Education and Uncertainties: The Case of Turkey From 1990 to 2014
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS
Dergi Adı : Akademik İzdüşüm Dergisi,
Yayın Tarihi : 2016

Bildiriler

Bildiri Adı : Mutluluk ve Gelir İlişkisi: Bitlis İli Örneği
Etkinlik Adı : Anadolu 12th International Conference On Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ALMA SAVAŞ DİLEK, KAYA HAKAN, SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 12.06.2023
Bildiri Adı : Çok Uluslu şirketler Üzerine Bibliyometrik Analiz: 1970-2023
Etkinlik Adı : Avrasya 8th International Conference on Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.07.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.07.2023
Basım Tarihi : 15.08.2023
Bildiri Adı : The Impact of Geopolitical Risks and Exchange Rate on The Bist 100
Etkinlik Adı : Ege 5th International Conference on Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS, ALMA SAVAŞ DİLEK
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.05.2022
Bildiri Adı : Türkiye’de Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme, Çevre Kirliliği ve Globalleşme
Etkinlik Adı : Anadolu 9th International Conference On Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS, ALMA SAVAŞ DİLEK
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2022
Basım Tarihi : 20.06.2022
Bildiri Adı : Financialization and income inequality
Etkinlik Adı : 4th International “Başkent” Congress On Physical, Social And Health Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS, ÇAKMAK ŞAHİN SENEM
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.02.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.02.2022
Basım Tarihi : 08.03.2022
Bildiri Adı : Finans Eğitiminin Bibliyometrik Analizi
Etkinlik Adı : Anadolu 9th International Conference on Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS, ALMA SAVAŞ DİLEK
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2022
Basım Tarihi : 20.06.2022
Bildiri Adı : An Analysis of Studies on Economic Crises and Finance
Etkinlik Adı : IX. International Strategic Researches Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS, ÇILBANT COŞKUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.11.2022
Basım Tarihi : 01.12.2022
Bildiri Adı : Electricity Consumption and Economic Growth: The Long-Term Co-Integration Analysis on Turkey From 1923 to 2015
Etkinlik Adı : 4. International Congress on Economics and Business, (ICEB’18)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SAVAŞ YUNUS, ALMA SAVAŞ DİLEK
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Hukuk & İktisat: Multidisipliner Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Özgür Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yönetişim Göstergeleri ve Ekonomik Büyüme: Brıcs Ülkeleri Bağlamında Bir İnceleme
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Türkiye’de Göç Yönetimi Politikaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ekonomik Büyüme ve Göç Arasındaki İlişki: Az Gelişmiş Ülkeler Üzerine Bir İnceleme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Yerelden Globale Sosyo-Ekonomik Değişime Yönelik Seçme Yazilar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS, ÇILBANT COŞKUN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Turkuaz
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Bibliometric Analysis of Studies on Economic Crises and Finance
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Sürdürülebilirlik Güncel Multidisipliner Değerlendirmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Orion yayınevi
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : A Bibliometric Analysis of Sustainable Development
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Gerçeği
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Siyaset Bilimi Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Artı Değer
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Siyaset Bilimi Ansiklopedisi.
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Büyük Buhran
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Siyaset Bilimi Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çok Uluslu Şirketler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Politikası Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sanayi Politikası
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Politikası Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tarım Politikası
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Politikası Ansiklopedisi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Ticaret Politikası
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ALMA SAVAŞ DİLEK, SAVAŞ YUNUS
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Gelişme Ekonomisi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İşsizlik ve Çevre Sorunları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021

Projeler

Proje Adı : Three Essays on Income Inequality and Finance
Başlama Tarihi : 24.06.2020
Bitiş Tarihi : 19.06.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Mutluluk ve Gelir İlişkisi : Bitlis İli Örneği
Başlama Tarihi : 01.01.2022
Bitiş Tarihi : 12.07.2023
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2014 - 2015

Kingston University {England}

Kalkınma ve Uluslararası Ekonomi

Tez Adı: The Effect of Political Ambiguity on Economic Development: The Case of the MENA

Doktora

2017 - 2022

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İKTİSAT (DR) (İNGİLİZCE)/

Tez Adı: Three essays on income inequality and finance

Lisans

2008 - 2012

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2017 - 2019

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2016 - 2017

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT BÖLÜMÜ