8
MAKALE
(YOKSIS)
1
BİLDİRİ
(YOKSIS)
2
KİTAP
(YOKSIS)
4
PROJE
(YOKSIS)
77
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
197
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
2
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
1
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
14.6
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
13.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 160 makalenin 8 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.32
Birimine ait 181 bildirinin 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.89
Birimine ait 43 kitap 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.16

Makaleler

Makale Adı : Does oxidative status affect serum sclerostin levels in patients with type 2 diabetes mellitus?
Yazar Bilgisi : SABANCILAR İLHAN, UNSAL VELİD, DEMİR FİDEL, TOPRAK GÜLTEN, PEKKOLAY ZAFER
Dergi Adı : Folia medica
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Determination of Antibacterial Efficacy of Lactoferrin Glycoprotein Obtained from Cow Colostrum
Yazar Bilgisi : SABANCILAR İLHAN, TEMİZ HAKAN, TOPRAK GÜLTEN
Dergi Adı : International Archives of Medical Research
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Bruselloz Hastalarının D vitamini, Ferritin, Folik Asit ve Biyokimyasal Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : SABANCILAR İLHAN, ŞAHİN İBRAHİM HALİL, MERMUTLUOĞLU ÇİĞDEM, TEMİZ HAKAN
Dergi Adı : Dicle Medical Journal/Dicle Tip Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Progress in Nutrition
Yazar Bilgisi : UNSAL VELİD, SABANCILAR İLHAN, TEMİZ HAKAN, ÖZBEK ERDAL, MERMUTLUOĞLU ÇİĞDEM
Dergi Adı : Progress in Nutrition
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Microbiology & Infectious Diseases
Yazar Bilgisi : TOPRAK GÜLTEN, SABANCILAR İLHAN, ÖZCAN NİDA, ALKAN MEHMET HÜSEYİN
Dergi Adı : Microbiology & Infectious Diseases
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS)
Yazar Bilgisi : TOPRAK GÜLTEN, SABANCILAR İLHAN, PEKKOLAY ZAFER, Donder Ahmet Donder
Dergi Adı : Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS)
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Microbiology & Infectious Diseases
Yazar Bilgisi : TOPRAK GÜLTEN, SABANCILAR İLHAN, ÖZCAN NİDA, ALKAN MEHMET HÜSEYİN
Dergi Adı : Research Article
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Clinical Immunology & Research
Yazar Bilgisi : TOPRAK GÜLTEN, SABANCILAR İLHAN, ÖZCAN NİDA, YOKUŞ BERAN
Dergi Adı : Research Article
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Determination of Anti Tumors Level of Caseın in Human Adenokarsinom Cell
Yazar Bilgisi : SABANCILAR İLHAN, ŞAHİN İBRAHİM HALİL
Dergi Adı : SAS Journal of Medicine
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Assessment of Oxidative Stress in Hair-Eating Buffalo Calves
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK AYNUR, KOÇHAN AKIN, EKİNCİ AYŞE, SABANCILAR İLHAN
Dergi Adı : Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Cytotoxic Activity of Whey Protein on Breast Cancer Cell in Vitro
Yazar Bilgisi : SABANCILAR İLHAN, DURAK MEHMET HANİFİ
Dergi Adı : SASPR Edu International Pvt. Ltd
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : CYTOXIC EFFECT LEVELS OF SHEEP WHEY PROTEIN IN COLORECTAL ADENOCARCINOMA CELL LINE (CACO-2)
Yazar Bilgisi : SABANCILAR İLHAN
Dergi Adı : International Archives of Medical Research
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Kronik Otitis Media’da Tiyol-Disülfid Homeostazının Değişikliği
Yazar Bilgisi : AYRAL MUHAMMED, TOPRAK SERDAR FERİT, DEDEOĞLU SERKAN, SABANCILAR İLHAN, TEMİZ HAKAN
Dergi Adı : Dicle Tıp Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Toxicity of carbon tetrachloride, free radicals and role of antioxidants
Yazar Bilgisi : UNSAL VELİD, SABANCILAR İLHAN, ÇİÇEK MUSTAFA
Dergi Adı : Walter de Gruyter GmbH
Yayın Tarihi : 2020

Bildiriler

Bildiri Adı : Türkiye’de ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kanser Hastalığının Mortalitesi
Etkinlik Adı : 1 INTERNA ST TIONAL SYMPOSIUM OF URBAN AND REGIONAL DEVELOPMENT
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SABANCILAR İLHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı>Kanser, Mortalite
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.11.2023
Basım Tarihi : 26.11.2023

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE TEORİK BİLGİLER-II
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SABANCILAR İLHAN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Veteriner Biyokimyası>Antikanser, Antioksidan
Yayın Evi : İKSAD Publishing House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sağlık Bilimleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE TEORİK BİLGİLER-I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SABANCILAR İLHAN, BİLDEN ALİCAN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : IKSAD Publishing House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : HÜCRE KÜLTÜRLERİ VE PARAZİTOLOJİDEKİ KULLANIMI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : ACADEMICIAN PUBLISHER SCIENTIFIC RESEARCHES BOOK
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SABANCILAR İLHAN, TOPRAK GÜLTEN, GÜR TUBA, ÖZCAN NİDA
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Tıbbi Biyokimya
Yayın Evi : Akademisyen Kitabevi A.Ş
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : HEALTH SCIENCES BASIC MEDICAL SCIENCES (Chapter-4)
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2018

Projeler

Proje Adı : "Fonksiyonel Rutenyum Amido-Fosfinit Kompleksi: Sentez, Karakterizasyon, Aktivite Tayini; Deney Tasarımı Ile Optimize Nano-Lipit Formülasyonlarının Hazırlanarak Kanser Tedavisinde İn-Vitro Ve İn-Vivo İncelenmesi"
Başlama Tarihi : 01.03.2024
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : -Tübitak 1001
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteriler ve Arbusküler Mikorizal Fungus Uygulamalarının Tuzluluk Stresi Altındaki Tritikalede Agronomik, Fizyolojik ve Moleküler Özelliklere Etkisi
Başlama Tarihi : 01.02.2024
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bünyesinde Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı Kurulması
Başlama Tarihi : 21.07.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Arpada Kuraklık Toleransının İyileştirilmesi Üzerine Biyo-Priming Uygulamalarının Ve Bitki Gelişim Düzenleyicilerin Rolü
Başlama Tarihi : 16.03.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : -Tübitak 1002
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Zom kuzuların yaşamlarının ilk 6 ayında serum biyokimyası ve akut faz protein konsantrasyonları ile oksidatif durum üzerine yaş ve cinsiyetin etkileri
Başlama Tarihi : 24.11.2021
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : KRONİK HEPATİT C'li HASTALARDA OKSİDAN ve ANTİOKSİDAN DÜZEYİNİN HASTA PROGNOZU ÜZERİNE ETKİSİ
Başlama Tarihi : 13.09.2018
Bitiş Tarihi : 20.05.2020
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : İNEK, KOYUN, KEÇİ ve EŞEK KOLSOTRUMUNUN A549 ve MCF-7 KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ANTİTÜMÖRAL ETKİNLİĞİ
Başlama Tarihi : 24.07.2020
Bitiş Tarihi : 25.07.2022
Proje Türü : Diğer (Ulusal)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : COVİD-19 Hastalarında Oxiris Membranının Sitokin Azaltıcı Özellikleri
Başlama Tarihi : 17.11.2021
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : LAKTOFERRİN GLİKOPROTEİNİN İNVİTRO ORTAMDA İNFLUENZA A VİRÜSÜNE ANTİVİRAL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Başlama Tarihi : 16.11.2020
Bitiş Tarihi : 16.11.2022
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2016 - 2023

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ PR./

Tez Adı:

Lisans

2004 - 2009

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/

Tez Adı:

Doktora

2018 - 2022

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/VETERİNERLİK BİYOKİMYASI (DR)/

Tez Adı: İnek, koyun, keçi ve eşek kolostrumunun a549 ve mcf-7 farklı kanser hücreleri üzerindeki antitümöral etkinliği

Yüksek Lisans

2016 - 2017

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ANALİTİK KİMYA (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı:

Önlisans

2012 - 2013

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2013 - 2015

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Delta pozitif ve negatif olan inaktif hepatit B hastalarında total oksidan ve antioksidan düzeylerinin değerlendirilmesi

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU / SAĞLIK PROGRAMLARI BÖLÜMÜ