9
MAKALE
(YOKSIS)
6
BİLDİRİ
(YOKSIS)
11
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
4
ATIF
(YOKSIS)
18
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
15
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
2
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
45.3
MAKALE
(TESV)
24.6
BİLDİRİ
(TESV)
58.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 41 makalenin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.95
Birimine ait 62 bildirinin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.95
Birimine ait 38 kitap 11 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.81

Makaleler

Makale Adı : Attitudes Towards New Career Approaches among Working Students: A Comparative Analysis with Nonstudent Employees
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, YILDIRIM ELVAN
Dergi Adı : Marketing and Management of Innovations
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : The Evaluation of Generation in Innovation of Career Success: Comparative Analysis with Generation Y
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, YILDIRIM ELVAN
Dergi Adı : Marketing and Management of Innovations
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Vardiyalı Çalışmanın İşle Bütünleşme Algısı ve İş-Yaşam Dengesi Üzerine Etkisi
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, YAVUZ Aylin, Kaya Mustafa, YAVUZ ÖZTÜRK Aydan
Dergi Adı : Akademik İzdüşüm Dergisi (AİD)
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Comparison of New Career Approach Attitudes and Subjective Career Success Perceptions in terms of Demographic Variables
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, YILDIRIM ELVAN
Dergi Adı : Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : İstihdamdaki Z Kuşağının Çok Yönlü Kariyer Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi: Y Kuşağı ve Kadın Çalışanlar ile Karşılaştırmalı Analiz
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, OKUTAN ELVAN
Dergi Adı : Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Türkiye’ye Göç Eden Ahıska Türklerinin Türkiye İşgücü Piyasasına Entegrasyonu: Bitlis İli Örneği
Yazar Bilgisi : İSLAMOĞLU EMEL, ÖZTÜRK UYGAR
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : IRAK’TA BULUNAN YABANCI ASKERİ UNSURLAR BAĞLAMINDA BAŞİKA KRİZİ
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN,ÖZTÜRK UYGAR
Dergi Adı : Sobider
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : KORKU PAZARLAMA ÇERÇEVESİNDE SURİYE HÜKÜMETİ NİN SİLAH İTHALATINI ARTTIRAN ETKENLER
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, SEVİNÇ HÜSEYİN
Dergi Adı : The Journal of International Social Research
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI PROGRAMIÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ EĞİTİMLER KAPSAMINDA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, YAVUZ ÖZTÜRK Aydan, Şimşek Necati
Dergi Adı : SBE Dergi
Yayın Tarihi : 2017

Bildiriler

Bildiri Adı : DOĞU MARMARA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜRETİCİ İŞLETMELERDE İKY UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Etkinlik Adı : 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (14th ICoSReSSE)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, OKUTAN ELVAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.12.2021
Bildiri Adı : ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Etkinlik Adı : 14th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (14th ICoSReSSE)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR, OKUTAN ELVAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 30.12.2021
Bildiri Adı : Yeni Bir İstihdam Biçimi Olarak İş Paylaşımı
Etkinlik Adı : ICPESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERDOĞAN EKREM,ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyal Politika
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.06.2018
Basım Tarihi : 08.10.2018
Bildiri Adı : A Model Suggestion on the Factors that Effectin the Purchase of Fear Products among Countries
Etkinlik Adı : 9th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR,ÇAĞLAR BİLGEHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.09.2017
Basım Tarihi : 28.12.2017
Bildiri Adı : Cultural Characteristics of Horon Played inTrabzon
Etkinlik Adı : 9th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAĞLAR BİLGEHAN,ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 10.09.2017
Basım Tarihi : 28.12.2017
Bildiri Adı : Fear Marketing Effect on Selling Weapons:2014-2015 Lebanon Analyses
Etkinlik Adı : 5th Annual International Conference on Humanities and Social Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Pazarlama
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 25.09.2016
Basım Tarihi : 25.12.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar - VII
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK UYGAR, YILDIRIM ELVAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>İnsan Kaynakları Yönetimi>Örgütsel Davranış>Stratejik Yönetim
Yayın Evi : Değişim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Organizasyonlarda İkarus Sendromu
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Yönetim ve Organizasyon Sendromları 2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kronik Yorgunluk Sendromu
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Turizm İşletmelerinde Örgütsel İlişkilerin Aydınlık Yüzü
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Örgütsel Davranış
Yayın Evi : Detay Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Turizm İşletmelerinde Örgütsel Adanmışlık
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar VI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK UYGAR, YILDIRIM ELVAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Değişim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çağrı Üzerine Çalışma ve Sıfır Saat Sözleşmeler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Örgütsel Davranışta Ölçek Araştırmaları I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OKUTAN ELVAN, ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>İnsan Kaynakları Yönetimi>Örgütsel Davranış>Sanal Kaytarma
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sanal Kaytarma
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Turizm Sektöründe Güncel Sorunlar ve Yeni Trendler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Turizm>Turizm İşletmeciliği
Yayın Evi : Asos Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Turizm Sektöründe Kariyer Sorunları ve Yeni Kariyer Yaklaşımları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Seçme Yazılar - V
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK UYGAR, OKUTAN ELVAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Politika>Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Yayın Evi : Değişim Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İşgücü Hareketliliği ve Hareketlilik Algısı Arasındaki İlişki
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Sosyo-Politik Konulara Aktüel Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK UYGAR, OKUTAN ELVAN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Politika
Yayın Evi : İksad Publishing House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çalışan Öğrencilerin Kariyer Başarısı Algıları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Sosyal Bilimlerde Seçme Konular 3
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : YAVUZ ÖZTÜRK Aydan, ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : İksad Publishing House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Covid 19 Pandemi Süreci ve Etkileri
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : İŞLETMELERDE PERFORMANS YÖNETİMİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Yayın Evi : Atatürk Üniversitesi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İŞLETMELERDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2014
Kitap Adı : İŞLETMELERDE PERFORMANS YÖNETİMİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZTÜRK UYGAR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkiler
Yayın Evi : Atatürk Üniversitesi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İŞLETMELERDE PERFORMANSIN PLANLANMASI
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2014

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2017 - 2022

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (DR)/

Tez Adı:

Lisans

2002 - 2007

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ/ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2009 - 2011

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (UZAKTAN ÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU / FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2014 - 2023

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2012 - 2014

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ