6
MAKALE
(YOKSIS)
11
BİLDİRİ
(YOKSIS)
9
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
9
ATIF
(YOKSIS)
10
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
26
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
40.8
MAKALE
(TESV)
18
BİLDİRİ
(TESV)
112.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 11 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Arap Dili ve Edebiyatında Vasiyyet/Siyasetname/Nasihatu'l-Muluk, Dil ve Belagat Yönünden Özellikleri ve Gazali'nin “et-Tibru'l-Mesbuk fi Nasihati'l-Muluk” Örneği
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Dergi Adı : RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : David Samuel Margoliouth’un Hayatı Eserleri Ve Arap Şiirine Bakışı
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Dergi Adı : SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Osmanlı Medyasında Batılılaşma, Din Ve Gelenek
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Dergi Adı : JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Bir Zahid-Alim Olarak Fuat Sezgin
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Dergi Adı : SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Gazali’nin Kalp Anlayışında Şiddeti Temsil Eden Gazap Duygusu ve Islahı
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Dergi Adı : SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal)
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Nuh Tufanı Üzerine
Yazar Bilgisi : DÖLEK İSKENDER,ÖZSOY NACİ
Dergi Adı : SOCIAL SCIENCESSTUDIES JOURNAL
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : İlk Dönem Tasavvuf Kültüründe Horasan Melamiliği ve Anadolu’da Bir Melami Karakter: Zembilfroş
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : İmam Gazali’de Hakikat Ve Mecaz
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Perspektifinden Cahiliye Şiirine Oryantalist Yaklaşımların Analizi
Etkinlik Adı : Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi : 01.08.2023
Bildiri Adı : Şer’i Kavramların Nazıma Dönüşmesinde Levh-i Mahfuz’un Yeri ve Önemi
Etkinlik Adı : 2023 FSMVÜ II. ULUSLARARASI ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.05.2023
Basım Tarihi : 25.09.2023
Bildiri Adı : Oryantalistler Bağlamında Arap Dilinin Geleceği Lehçeler ve Sömürgecilik
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Kongresi (BICOASP)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.10.2023
Basım Tarihi : 25.10.2023
Bildiri Adı : Arap Dili ve Edebiyatına Hakimiyetleri ve İlmi Yeterlilikleri Sorunsalında İlk Dönem ve Modern Dönem Oryantalistler
Etkinlik Adı : 17. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.10.2023
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Arap Mitolojisinde Yaratılış ve Oryantalist Perspektif
Etkinlik Adı : Bitlis Eren Üniversitesi VII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2023
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Arap-İslam Edebiyatındaki Manzum Münacat Geleneği ve Osmanlı Döneminde Tekirdağ Melamilerinin Estetik Mirası
Etkinlik Adı : IV. Uluslararası Geçmişten Günümüze Tekirdağ’da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2023
Basım Tarihi : 25.10.2023
Bildiri Adı : 14. YÜZYIL ANADOLU’SUNUN SÜNNÎ TASAVVUF VE MELAMETÎ NEŞVEDE GAZALÎ ETKİSİ VE SOMUNCU BABA ÖRNEĞİ
Etkinlik Adı : ULUSLARARASI 14. VE 15. YÜZYIL İSLAM DÜŞÜNCESİNDEFELSEFE, KELAM VE TASAVVUF SEMPOZYUMU
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.06.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.06.2020
Basım Tarihi : 30.07.2020
Bildiri Adı : İslam Eğitim Tarihi Açısından Selçuklularda Şura Bilinci, Nizamiye Medreseleri ve Rol Model: Gazali
Etkinlik Adı : 2. Tevhidi Düşünce Şurası
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.02.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.02.2019
Basım Tarihi : 01.05.2019
Bildiri Adı : Gazalide Şiddet ( Gazap ) ve Aile İçi Şiddete Çözüm Yolları
Etkinlik Adı : II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.11.2019
Basım Tarihi : 31.12.2019
Bildiri Adı : Gençliğin Manevi Arayışında Gazali Pedagojisinin Gücü Ve İmkanı
Etkinlik Adı : Modern ÇağdaGençliğin Anlam Arayışı
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 16.10.2018
Basım Tarihi : 01.01.2019
Bildiri Adı : Gazali’nin İhyaProjesi ve Sırat-ı MüstakimAnlayışı
Etkinlik Adı : TEVHİDİ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA İLİM DALLARININ YENİDEN İNŞASI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi : İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.09.2018
Basım Tarihi : 01.01.2019

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Dini ve Kültürel Boyutlarıyla Tekirdağ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili ve Edebiyatı
Yayın Evi : Ensar Neşriyat
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Arap-İslam Edebiyatındaki Manzum Münacaat Geleneği ve Osmanlı Döneminde Tekirdağ Melamilerinin Estetik Mirası
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Arap Dili ve Edebiyatında Oryantalizm Yazıları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili ve Edebiyatı
Yayın Evi : Fenomen Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Arap Mitolojisinde Yaratılış ve Oryantalist Perspektif
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Arap Dili ve Edebiyatında Oryantalizm Yazıları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili ve Edebiyatı
Yayın Evi : Fenomen Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Arap Dili ve Edebiyatına Hakimiyetleri ve İlmi Yeterlilikleri Sorunsalında İlk Dönem ve Modern Dönem Oryantalistler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Oryantalist Perspektif İle Klasik Arap Şiiri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Dünya Dilleri ve Edebiyatları>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı>Arap Dili ve Edebiyatı
Yayın Evi : Fenomen Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Çifte Kavrulmuş Nefesler
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Arap Dili ve Belagati>Tasavvuf
Yayın Evi : IKSAD International Publishing House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Nacizane Nefesler
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Tasavvuf >Arap Dili ve Belagati>Tefsir
Yayın Evi : İKSAD YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Emeviler Döneminde Zühd Şiiri
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı->Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Yayın Evi : Gece Kitaplığı Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Geçmişten Günümüze Gizli Bir Işık: Zembilfroş Destanı
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı->Temel İslam Bilimleri
Yayın Evi : İmak Ofset Basım Yayın Tic. ve San. Ltd. Şti.
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Hu - Nefesler
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZSOY NACİ
Alan Bilgisi :İlahiyat Temel Alanı>Temel İslam Bilimleri>Arap Dili ve Belagati>Tasavvuf >Tefsir
Yayın Evi : Cinius
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Faaliyet Adı : NAÇİZANE NEFESLER (CD - TASAVVUFİ ŞİİR ALBÜMÜ)
Etkinlik Yeri : İSTANBUL
Şehir : İSTANBUL
Etkinlik Düzenleyenler : BİBERSA PRODÜKSİYON
Etkinlik Türü : FONETİK SANATLAR/MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER/Bireysel dinletiler /
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.01.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : KIRKDOKUZ NEFES (CD - TASAVVUFİ ŞİİR ALBÜMÜ)
Etkinlik Yeri : İSTANBUL
Şehir : İSTANBUL
Etkinlik Düzenleyenler : BİBERSA PRODÜKSİYON / MÜZKLER: CAN ATİLLA
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Etkinlik Dili : Türkçe
Faaliyet Adı : 4. ULUSLARARASI CÜNEYT GÖKÇER TİYATRO FESTİVALİ
Etkinlik Yeri : İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Şehir : İSTANBUL
Etkinlik Düzenleyenler : İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Etkinlik Türü : SANATSAL ETKİNLİKLER/
Etkinlik Başlangıç Tarihi :
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Etkinlik Dili : Türkçe

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

2011 - 2014

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARAP DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Emeviler Döneminde zühd şiiri

Doktora

2017 - 2022

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARAP DİLİ VE EDEBİYATI (DR)/

Tez Adı: Oryantalistlerin Klasik Dönem Arap Şiirine Bakışları

Lisans

1989 - 1996

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/ARAP DİLİ VE EDEBİYATI PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2011 - 2014

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ARAP DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Emeviler Döneminde zühd şiiri

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2017 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2010 - 2014

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ