4
MAKALE
(YOKSIS)
2
BİLDİRİ
(YOKSIS)
4
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
1
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
10.5
MAKALE
(TESV)
0
BİLDİRİ
(TESV)
25.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 275 makalenin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.71
Birimine ait 345 bildirinin 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.41
Birimine ait 118 kitap 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.88

Makaleler

Makale Adı : Individual Earthquake Resilience Scale: Psychometric Properties of the Turkish Version
Yazar Bilgisi : KALANLAR BİLGE, KURU ALICI NİLGÜN, ÖNER MÜCAHİDE
Dergi Adı : Journal of Emergency Nursing
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Emergency calls from migrants to an emergency call centre: A retrospective epidemiological study
Yazar Bilgisi : KALANLAR BİLGE, ÖNER MÜCAHİDE
Dergi Adı : International Journal of Health Planning and Management
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Challenges, expectations, and cultural care experiences of nurses regarding migrant children receiving burn treatment and their caregivers: A qualitative study
Yazar Bilgisi : ÖNER MÜCAHİDE, KALANLAR BİLGE, DEMİR SABRİ, DEMİR SABRİ, ÖZYURT Neşe, ERUL Abdurrahman, ŞENEL EMRAH
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Psychometric properties of the Arabic version of the health-seeking behavior scale: the example of Syrian migrants
Yazar Bilgisi : KALANLAR BİLGE, ÖNER MÜCAHİDE
Dergi Adı : Springer Science and Business Media LLC
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : An Assessment of Physical Activity, Exercise Self-Efficacy Level and Stages of Behaviour Change among Adolescents
Yazar Bilgisi : ÖNER MÜCAHİDE
Dergi Adı : Online Turk Saglik Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Opinions Of Primary Care Staff On Occupational Health And Safety And Their Job Satisfaction
Yazar Bilgisi : YALÇINÖZ BAYSAL HASRET,BİLGİN SONAY,ÖNER MÜCAHİDE
Dergi Adı : AVES YAYINCILIK A.Ş.
Yayın Tarihi : 2019

Bildiriler

Bildiri Adı : Göçmen İşçilerin İş Yaşamında Yaşadıkları Problemler ve İş Sağlığı Hizmeti Gereksinimlerinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
Bildiri Türü :
Yazar Bilgisi : ÖNER MÜCAHİDE, YÜCESAN AYŞE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Halk Sağlığı Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.01.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.01.2023
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
Bildiri Türü :
Yazar Bilgisi : YÜCESAN AYŞE, ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Halk Sağlığı Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.01.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.01.2023
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Okul Sağlığı Hemşireliği ve Okul Sağlığı Hizmetlerinin Tarihçesi
Etkinlik Adı : 1. Ulusalararası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNER MÜCAHİDE, BARUT RUKEN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Halk Sağlığı Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.09.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : İş Sağlığı Hemşireliğinin Tarihçesi
Etkinlik Adı : 1. Ulusalararası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT RUKEN, ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Halk Sağlığı Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.09.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Suriye’den Türkiye’ye Göç ile Gelen Yeti Yitimi Olan Bireylerde Göçün Etkileri
Etkinlik Adı : 21. Yüzyılda Uluslararası Göç -III
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNER MÜCAHİDE,KALANLAR BİLGE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.10.2018
Basım Tarihi : 11.10.2018
Bildiri Adı : Göçmen Kamplarında Sağlığın Geliştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesinde Halk Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Etkinlik Adı : 21. Yüzyılda Uluslararası Göç -III
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNER MÜCAHİDE, KALANLAR BİLGE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.10.2018
Basım Tarihi : 11.10.2018
Bildiri Adı : Adölesanların Fiziksel Aktivite Durumları İle Egzersiz Özyeterlilik Düzeylerinin ve Davranış Aşamalarının İncelenmesi
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNER MÜCAHİDE,YALÇINÖZ BAYSAL HASRET
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.11.2017
Basım Tarihi : 15.11.2017
Bildiri Adı : İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SAĞLIĞA YANSIMALARI VE HEMŞİRENİN ROLÜ
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BARUT RUKEN,UZUNKAYA PINAR,ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2017
Basım Tarihi : 29.06.2017
Bildiri Adı : ADÖLESAN ÇAĞI ÇOCUKLARDA OBEZİTE
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNER MÜCAHİDE,BARUT RUKEN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2017
Basım Tarihi : 29.06.2017
Bildiri Adı : Türkiye’de Özel Grupta Yer Alan Çalışanların Durumu
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖNER MÜCAHİDE,ŞENEL MAKBULE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.11.2017
Basım Tarihi : 09.11.2017
Bildiri Adı : Türkiye’de İş Kazaları Sıklığı
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞENEL MAKBULE,ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.11.2017
Basım Tarihi : 09.11.2017
Bildiri Adı : Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine yönelik görüşleri ile iş doyumlarının belirlenmesi
Etkinlik Adı : 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 10-12 Eylül, Erzurum.
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BİLGİN SONAY, YALÇINÖZ BAYSAL HASRET, ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 12.10.2015
Bildiri Adı : Aile ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine yönelik görüşleri ile iş doyumlarının belirlenmesi
Etkinlik Adı : 15. hemşirelik kongresi 10-12 eylül2015 erzurum
Bildiri Türü : Poster
Yazar Bilgisi : YALÇINÖZ BAYSAL HASRET,BİLGİN SONAY,ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.09.2015
Basım Tarihi :

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERCAN ŞAHİN NİLAY, ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bulaşıcı Hastalıklar ve Tek Sağlık Yaklaşımı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERCAN ŞAHİN NİLAY, ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Çevre Sağlığı ve Hemşirelik
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERCAN ŞAHİN NİLAY, ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Göçmenler ve Çevre Sağlığı
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : AFETLERDE İNCİNEBİLİR GRUPLARA YÖNELİK SAĞLIK HİZMETLERİ
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖNER MÜCAHİDE
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Palme Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : "Afetlerde Göçmeııler, Mahkumlar ve Azınlıklara Yönelik Sağlık Hizmetleri"
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023

Projeler

Proje Adı : Depremzedelere ilişkin Fiziksel, Sosyal-Duygusal ve Sağlık Gereksinimlerinin Belirlenmesi Projesi
Başlama Tarihi : 03.05.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Diğer (Ulusal)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : "Mevsimsel Tarım İşçisi Türk Kadını ve Mülteci Kadınların Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığının Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi"
Başlama Tarihi : 15.07.2022
Bitiş Tarihi : 15.06.2023
Proje Türü : Diğer (Uluslararası)
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2017 - 2023

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (DR)/

Tez Adı: Suriyeli göçmen adölesan kız öğrencilerin göç deneyimleri: Yorumlayıcı fenomenolojik analiz araştırması

Yüksek Lisans

2014 - 2017

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Adölesanların fiziksel aktivite durumları ile egzersiz özyeterlilik düzeylerinin ve davranış aşamalarının incelenmesi

Lisans

2009 - 2013

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./

Tez Adı:

Lisans

2009 - 2010

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2017 - 2023

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ /