20
MAKALE
(YOKSIS)
29
BİLDİRİ
(YOKSIS)
1
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
6
ATIF
(YOKSIS)
31
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
108
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
6
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
3
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
45
MAKALE
(TESV)
59.3
BİLDİRİ
(TESV)
6
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 667 makalenin 20 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.35
Birimine ait 678 bildirinin 29 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.56
Birimine ait 39 kitap 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 0.72

Makaleler

Makale Adı : Comparative analysis of different methods in estimating wind speed distribution, and evaluation of large‐scale wind turbine performance in Rahva‐Bitlis
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK
Dergi Adı : IET Renewable Power Generation
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Multi objective optimization of emission and performance characteristics in a spark ignition engine with a novel hydrogen generator
Yazar Bilgisi : YÜCE BAHADIR ERMAN, ORAL FARUK
Dergi Adı : Energy
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Effect of using gasoline and gasoline-ethanol fuel mixture on performance and emissions in a hydrogen generator supported SI engine
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK
Dergi Adı : Case Studies in Thermal Engineering
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Investigation of pyrolysis of walnut shells and pyrolysis oil quality
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, BEHÇET RASİM, GÖNEL EMRE
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Bitlis Eren Üniversitesi kampüs binalarının ısıtma amaçlı enerji verimliliğinin değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ELHUVEYDİ ALİ, ORAL FARUK
Dergi Adı : Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Küçük çaplı enerji üretiminde kullanılan bir dizel jeneratörde ek yakıt olarak atık motor yağı ve alkol kullanımının emisyon etkileri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ, ŞİMŞEK DOĞAN
Dergi Adı : Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Use of small‐scale wind turbines in road lighting
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK
Dergi Adı : Light & Engineering
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Binalarda ısı kaybına neden olan yapısal sorunların termal kamera görüntüleme tekniği ile değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ELHUVEYDİ ALİ, ORAL FARUK
Dergi Adı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Bitlis ili şartlarında merkezi ısıtma sisteminde kullanılan farklı yakıt türlerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, ELHUVEYDİ ALİ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Bitlis ilinin rüzgar enerjisi potansiyelinin istatistiksel analizi
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK
Dergi Adı : DÜMF Mühendislik Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Motorlarda Benzin-Propanol-Hekzan Yakıt Karışımlarının Motor Performans Ve Emisyonlarına Etkisi
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN, ORAL FARUK, ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Dergi Adı : Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : WindPRO PROGRAMI İLE RÜZGAR ANALİZİ VE ENERJİ ÜRETİM MİKTARININ BELİRLENMESİ
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, BEHÇET RASİM, GÖNEL EMRE
Dergi Adı : Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanılan n-Propanol ve izo-Propanol / Benzin Yakıt Karışımlarının Performans ve Emisyonlara Etkisi
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN, ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ, ORAL FARUK
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : THE EVALUATION OF ENERGY POTENTIAL OF MUNICIPAL SOLID WASTE IN BITLIS
Yazar Bilgisi : GÖNEL EMRE,ORAL FARUK,BEHÇET RASİM
Dergi Adı : International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Hidroelektrik santral rezervuar verilerinin enerji üretimi amaçlı değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, BEHÇET RASİM, AYKUT KADİR
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Weibull distribution for determination of wind analysis and energy production
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, İSMAİL EKMEKÇİ, ONAT Nevzat
Dergi Adı : World Journal of Engineering
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Rüzgar Verilerinin Enerji Üretimi Amaçlı Değerlendirilmesi
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK,BEHÇET RASİM
Dergi Adı : BEÜ Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Rüzgar Enerjisi Potansiyeli Bakımından Malatya İlinin Doğu Anadolu Bölgesindeki Yeri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,GÜL HASAN,ORAL HAKAN,ORAL FARUK
Dergi Adı : BEÜ Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Dizel Motor Performans ve Emisyonları Üzerindeki Biyodizel Dizel Karışım Yakıtların Etkisi
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM, ORAL FARUK
Dergi Adı : BEU Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : Analysis of wind energy potential of Sakarya Esentepe region Turkey
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, Ekmekçi İsmail, ONAT NEVZAT
Dergi Adı : ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, PART A: ENERGY SCIENCE AND RESEARCH
Yayın Tarihi : 2012

Bildiriler

Bildiri Adı : Elektrikli araçlarda yenilenebilir enerji kaynaklı batarya şarj sistemlerinin araştırılması
Etkinlik Adı : 7. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BAKIR ESRA, ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.05.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 10.06.2022
Bildiri Adı : Van İli güneş enerjisi potansiyeli ve mevcut güneş enerjisi santrallerinin değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : 10th International Conference On Engineering & Natural Science (ISPEC)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KARABALIK SERHAT, ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.05.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 24.05.2021
Bildiri Adı : Türkiye’nin mevcut güneş enerjisi kullanımı ve enerji üretimine katkısı
Etkinlik Adı : 2.Uluslararası GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi (GAPYENEV)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TAŞDELEN FATİH, ORAL FARUK, DAĞTEKİN İHSAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Enerji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.11.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.11.2020
Basım Tarihi : 14.12.2020
Bildiri Adı : ODUNSU BİYOKÜTLE ATIKLARINDAN ENERJİ ÜRETİMİ
Etkinlik Adı : ULIBTK’19 22th Congress of Thermal Sciences and Technology
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖNEL EMRE,BEHÇET RASİM,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.09.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.09.2019
Basım Tarihi : 15.10.2019
Bildiri Adı : CONTRİBUTİON TO THE CİTY’S ECONOMY OF AGRİCULTURAL PRODUCTS DRİED BY SOLAR ENERGY İN MALATYA PROVİNCE
Etkinlik Adı : INTERNATİONAL CONGRESS ON MATHEMATİC ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,GÖNEL EMRE,YAKIN AHMET,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.04.2018
Basım Tarihi : 16.05.2018
Bildiri Adı : SOLAR ENERGY IRRIGATİON SYSTEMS IN MALATYA
Etkinlik Adı : INTERNATİONAL CONGRESS ON MATHEMATİC ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM, GÖNEL EMRE, YAKIN AHMET, ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.04.2018
Basım Tarihi : 22.04.2018
Bildiri Adı : Tarımsal Atıkların Enerji Üretim Amaçlı Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,GÖNEL EMRE,YAKIN AHMET,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 18.09.2018
Bildiri Adı : Malatya İlinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potonsiyeli
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY SYMPOSIUM
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,GÖNEL EMRE,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 18.09.2018
Bildiri Adı : Water-Energy Nexus and Energy Generation Systems Using Water
Etkinlik Adı : International Engineering and Technology Symposium
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,ORAL FARUK,GÖNEL EMRE
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 05.05.2018
Bildiri Adı : Estimation of Energy Production at Wind Turbines
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK,EKMEKÇİ İSMAİL,BEHÇET RASİM,GÖNEL EMRE
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 06.11.2017
Bildiri Adı : THE INVESTIGATION of MUNICIPAL SOLID WASTE POTENTIAL of EASTERN ANATOLIAN REGION
Etkinlik Adı : INTERNATIONAL ENERGY AND ENGINEERING CONFERENCE
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖNEL EMRE,BEHÇET RASİM,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2017
Basım Tarihi : 17.10.2017
Bildiri Adı : Kentsel Atıklardan Enerji Üretimi
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering,Science, Education and Technology
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAKMAK ABDÜLVAHAP,ORAL FARUK,BEHÇET RASİM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 06.11.2017
Bildiri Adı : Katı Atıklardan Enerji Üretimi: Samsun İli Örneği
Etkinlik Adı : International Science and Thecnology Conference
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇAKMAK ABDÜLVAHAP,ORAL FARUK,BEHÇET RASİM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.07.2017
Basım Tarihi : 10.09.2017
Bildiri Adı : RÜZGAR VERİLERİNİN ÖLÇÜMÜ VE ENERJİ POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
Etkinlik Adı : International Science and Technology Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK,BEHÇET RASİM,GÖNEL EMRE
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.07.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.07.2017
Basım Tarihi : 15.10.2017
Bildiri Adı : The Energy Evaluation of the City of Malatya’s Animal Waste Potential
Etkinlik Adı : 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,GÖNEL EMRE,ŞAHİNASLAN APDULMUTALİP,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Enerji Sistemleri Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2017
Basım Tarihi : 04.12.2017
Bildiri Adı : An Alternative Fuel for Internal Combustion Engines: Wood
Etkinlik Adı : 8th International Advanced Technologies Symposium
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,GÖNEL EMRE,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2017
Basım Tarihi : 04.12.2017
Bildiri Adı : Investigation of Turkey’s energy potential from municipial solid waste
Etkinlik Adı : UNIDAP International Regional Development Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖNEL EMRE,ORAL FARUK,BEHÇET RASİM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2016
Basım Tarihi : 01.12.2016
Bildiri Adı : The evaluation of economic contribution of municipial solid waste in Bitlis
Etkinlik Adı : International Sustainability Congress by ICS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖNEL EMRE,ORAL FARUK,BEHÇET RASİM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.12.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.12.2016
Basım Tarihi : 03.12.2016
Bildiri Adı : Katı atıklardaki enerji potansiyelinin Elazığ İlinin Ekonomisine katkısı
Etkinlik Adı : International Energy and Engineering Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,GÖNEL EMRE,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.10.2016
Basım Tarihi : 31.10.2016
Bildiri Adı : A study on the analysis of wind measurement data and electrical energy production potential
Etkinlik Adı : 23rd World Energy Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, EKMEKCİ İSMAİL
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.10.2016
Basım Tarihi : 28.11.2016
Bildiri Adı : Research on the Utilization Potentials of Wind and Solar Energies in Eastern Anatolia Region Of Turkey
Etkinlik Adı : 1st International Conferance on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,İLKILIÇ CUMALİ,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.09.2015
Basım Tarihi : 13.09.2015
Bildiri Adı : Bir dizel motorda yakıt olarak kullanılan hayvansal atık yağların motor performans ve emisyonları üzerindeki etkisi
Etkinlik Adı : 13. Uluslararası Yanma Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,ORAL FARUK,İLKILIÇ CUMALİ,BAYSAL EŞREF
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.09.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.09.2015
Basım Tarihi : 11.09.2015
Bildiri Adı : Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli
Etkinlik Adı : 2.Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,İLKILIÇ CUMALİ,ORAL FARUK
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.10.2014
Basım Tarihi : 26.10.2014
Bildiri Adı : Tıbbi Atıkların Buhar İle Sterilizasyonu ve Bitlis Örneği
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK,BEHÇET RASİM
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.10.2014
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.10.2014
Basım Tarihi : 26.10.2014
Bildiri Adı : Bitlis İli Elektrik Enerjisi Üretiminde Rüzgar Enerjisinin Önemi
Etkinlik Adı : 9.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : RÜSTEMLİ SABİR, ORAL FARUK, AKDAĞ MUSTAFA
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.12.2013
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.12.2013
Basım Tarihi : 28.12.2013
Bildiri Adı : Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Hesaplanmasında Weibull Dağılımının Kullanılması
Etkinlik Adı : 8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, EKMEKCİ İSMAİL
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Mühendislik Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.12.2010
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.12.2010
Basım Tarihi : 06.12.2010
Bildiri Adı : Sakarya Bölgesi Rüzgar Enerjisi Potansiyeli
Etkinlik Adı : V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, EKMEKCİ İSMAİL
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Mühendislik Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.10.2009
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.10.2009
Basım Tarihi : 18.10.2009
Bildiri Adı : Rüzgar Ölçüm İstasyonu Standartları ve Sakarya Esentepe Rüzgar Ölçüm İstasyonu
Etkinlik Adı : IV. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK,EKMEKCİ İSMAİL
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Mühendislik Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.11.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.11.2007
Basım Tarihi : 25.11.2007
Bildiri Adı : Isı Değiştiricisinin İç Borusuna Yerleştirilen Konik Elemanların Isı Transferi Üzerine Etkisi
Etkinlik Adı : 16.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BEHÇET RASİM,ORAL FARUK,ARGUNHAN ZEKİ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 30.05.2007
Etkinlik Bitiş Tarihi : 02.06.2007
Basım Tarihi : 03.06.2007
Bildiri Adı : Nemli havanın psikometrik özelliklerinin bilgisayar yardımıyla belirlenmesi
Etkinlik Adı : 10.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK,YILDIZ CENGİZ,BİÇER YAŞAR
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Makine Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.09.1995
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.09.1995
Basım Tarihi : 08.09.1995

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Yeni Gelişmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BAKIR ESRA, ORAL FARUK
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Hibrit ve Elektrikli Araçlar>Taşıt Teknolojileri
Yayın Evi : SRA Academic Publishing
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bölüm 7 Dünden Yarına Elektrikli Araçlarda Batarya Teknolojisi
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020

Projeler

Proje Adı : Doğu Anadolu Bölgesindeki Ceviz Kabuklarından Biyoyakıt Üretimi ve İçten Yanmalı Motorlarda Yakıt Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 30.10.2018
Bitiş Tarihi : 13.09.2021
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Yüksek Lisans

1994 - 1996

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Pencere sistemlerinde ısıl performansın araştırılması

Doktora

2005 - 2010

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

Tez Adı: Sakarya-Esentepe yöresi rüzgar enerjisi potansiyelinin yeni bir yaklaşımla belirlenmesi

Lisans

1988 - 1992

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2010 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2007 - 2010

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE PR.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2000 - 2007

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE PR.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1999 - 2000

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

1993 - 1999

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

BİTLİS MESLEK YÜKSEKOKULU / OTOMOTİV PR.