7
MAKALE
(YOKSIS)
6
BİLDİRİ
(YOKSIS)
3
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
34
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
189
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
7
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
6
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
17
MAKALE
(TESV)
7.2
BİLDİRİ
(TESV)
18
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 42 makalenin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6
Birimine ait 41 bildirinin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 5.86
Birimine ait 7 kitap 3 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1

Makaleler

Makale Adı : Synthesis of a cobalt catalyst supported by graphene oxide modified perlite and its application on the hydrolysis of sodium borohydride
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN
Dergi Adı : Synthetic Metals
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Nickel/nickel oxide nanocomposite particles dispersed on carbon quantum dot from caffeine for hydrogen release by sodium borohydride hydrolysis: Performance and mechanism
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, SAKA CAFER
Dergi Adı : Diamond and Related Materials
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : A new material fabricated by the combination of natural mineral perlite and graphene oxide: Synthesis, characterization, and methylene blue removal
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, EKİNCİ SELMA
Dergi Adı : Diamond and Related Materials
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Revolutionary carbon quantum dot supported-Co catalyst for record-breaking hydrogen production rate
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, HOROZ SABİT, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT
Dergi Adı : Journal of the Australian Ceramic Society
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Green and active hydrogen production from hydrolysis of ammonia borane by using caffeine carbon quantum dot-supported ruthenium catalyst in methanol solvent by hydrothermal treatment
Yazar Bilgisi : İZGİ MEHMET SAİT, ONAT ERHAN, ŞAHİN ÖMER, SAKA CAFER
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Highly active hydrogen production from hydrolysis of potassium borohydride by caffeine carbon quantum dot-supported cobalt catalyst in ethanol solvent by hydrothermal treatment
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, SAKA CAFER
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Investigation of cheap and useful activated carbon supported catalyst in ammonia boron hydrolysis
Yazar Bilgisi : Beştaş Hatice, ONAT ERHAN, ŞAHİN ÖMER, DEMİRCİ SEVİLAY, BAYTAR ORHAN, İZGİ MEHMET SAİT
Dergi Adı : JOURNAL OF BORON
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : KOBALT BAZLI BİMETALİK NANOKATALİZÖRÜN POTASYUM BORHİDRÜR HİDROLİZ TEPKİMESİ ÜZERİNDEKİ KATALİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, Aslan Mehmet, İZGİ MEHMET SAİT
Dergi Adı : Konya Muhendislik Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : An efficient synergistic Co@CQDs catalyst for hydrogen production from the hydrolysis of NH3BH3
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT, HOROZ SABİT
Dergi Adı : J Mater Sci: Mater Electron
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Investigation of high catalytic activity catalyst for high hydrogen production rate: Co-Ru@MOF
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, ÇEVİK SABRİ, ŞAHİN ÖMER, HOROZ SABİT, İZGİ MEHMET SAİT
Dergi Adı : Springer Science and Business Media LLC
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Hydrogen Generation by Hydrolysis of Ammonia Borohydride Using the Nano-Bimetallic Catalyst
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, İZGİ MEHMET SAİT
Dergi Adı : International Journal of Chemistry and Technology
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Epoxy-activated acrylic particulate polymer-supported Co–Fe–Ru–B catalyst to produce H2 from hydrolysis of NH3BH3
Yazar Bilgisi : İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, ONAT ERHAN, SAKA CAFER
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Hydrogen production by using Ru nanoparticle decorated with Fe3O4@SiO2–NH2 core-shell microspheres
Yazar Bilgisi : İZGİ MEHMET SAİT, ÇELİK KAZICI HİLAL, ECE MEHMET ŞAKİR, ŞAHİN ÖMER, ONAT ERHAN
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Hydrogen production through the cooperation of a catalyst synthesized in ethanol medium and the effect of the plasma
Yazar Bilgisi : İZGİ MEHMET SAİT, ONAT ERHAN, ÇELİK KAZICI HİLAL, ŞAHİN ÖMER
Dergi Adı : Informa UK Limited
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Effect of Co-B Catalyst Synthesized in Methanol on the Hydrolysis of Sodium Borohydride
Yazar Bilgisi : İZGİ MEHMET SAİT, ŞAHİN ÖMER, ONAT ERHAN, HOROZ SABİT
Dergi Adı : Journal of the Institute of Science and Technology
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Influence of the using of methanol instead of water in the preparation of Co–B–TiO 2 catalyst for hydrogen production by NaBH 4 hydrolysis and plasma treatment effect on the Co–B–TiO 2 catalyst
Yazar Bilgisi : ŞAHİN ÖMER, İZGİ MEHMET SAİT, ONAT ERHAN, SAKA CAFER
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2016

Bildiriler

Bildiri Adı : PERLİT VE GRAFEN OKSİT KOMBİNASYONU İLE HAZIRLANAN YENİ BİR GEÇİRGEN ADSORBENTİN METİLEN MAVİSİ GİDERİLMESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Etkinlik Adı : 2. International Pumice and Perlite Symposium
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EKİNCİ SELMA, İZGİ MEHMET SAİT, ONAT ERHAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Fiziksel Kimya>Nanoteknoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.09.2023
Basım Tarihi : 27.10.2023
Bildiri Adı : Perlit-Grafen Oksit Kombinasyonu Destekli Katalizörün Dimetilamin Boran Hidrolizine Olan Etkisinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 2. International Pumice and Perlite Symposium
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, İZGİ MEHMET SAİT, EKİNCİ SELMA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Fiziksel Kimya>Nanoteknoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.09.2023
Basım Tarihi : 27.10.2023
Bildiri Adı : HYDROLYSIS AND KINETIC MECHANISM OF DIMETHYLAMINE BORANE USING NI NANOCATALYST OBTAINED VIA GREEN SYNTHESIS
Etkinlik Adı : 3rd International World Energy Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, FAAL Sultan, İZGİ MEHMET SAİT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Kimya Mühendisliği>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler>Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği>Enerji>Kimyasal kinetik, CQD, Hidroliz
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.12.2023
Bildiri Adı : SYNTHESIS OF CARBON QUANTUM DOTS BY SOLVOTHERMAL METHOD AND HYDROGEN PRODUCTION FROM THE HYDROLYSIS OF DIMETHYLAMINE BORANE
Etkinlik Adı : 3rd International World Energy Conference
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : FAAL Sultan, İZGİ MEHMET SAİT, ONAT ERHAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Enerji Sistemleri Mühendisliği>Enerji Malzemeleri>Hidrojen Enerjisi Sistemleri>Enerji Depolama>CQD,Üre,Katalizör
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 25.12.2023
Bildiri Adı : GRAFEN OKSİTLE MODİFİYE EDİLMİŞ PERLİTİN KATALİTİK ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ
Etkinlik Adı : EGE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, Tural Taha, İZGİ MEHMET SAİT
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler>Kimyasal Kinetik>Spektroskopi>Co@Perlit-garfen oksit, Grafen oksit, Hidrojen, Perlit, Sodyum borhidrür
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 26.06.2023
Bildiri Adı : HİDROJEN ÜRETİMİNDE KULLANILMAK ÜZERE PERLİT-GRAFEN OKSİT DESTEK MALZEMELİ KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ
Etkinlik Adı : EGE 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, Sakınç Zehra, İZGİ MEHMET SAİT
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler>Spektroskopi>Nanoteknoloji>Co@Perlit-grafen oksit, Grafen oksit, Hidrojen, Perlit, Sodyum borhidrür
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 26.06.2023
Bildiri Adı : MONOMETALİK KATALİZÖR YAPISINDA PERLİTİN DESTEK MALZEMESİ OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, Tural Taha, İZGİ MEHMET SAİT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Kimya Mühendisliği>Enerji>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler >Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 28.12.2022
Bildiri Adı : PERLİT DESTEKLİ KOBALT BAZLI BİMETALİK NANOKATALİZÖR YAPISININ SODYUM BORHİDRÜR HİDROLİZİNE ETKİSİ
Etkinlik Adı : EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, Tural Taha, İZGİ MEHMET SAİT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Kimya Mühendisliği>Enerji>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler >Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 28.12.2022
Bildiri Adı : PERLİT DESTEKLİ KOBALT BAZLI BİMETALİK NANOKATALİZÖR YAPISININ SODYUM BORHİDRÜR HİDROLİZİNE ETKİSİ
Etkinlik Adı : EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, Tural Taha, İZGİ MEHMET SAİT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Kimya Mühendisliği>Enerji>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler >Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 28.12.2022
Bildiri Adı : MONOMETALİK KATALİZÖR YAPISINDA PERLİTİN DESTEK MALZEMESİ OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, Tural Taha, İZGİ MEHMET SAİT
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Kimya Mühendisliği>Enerji>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler >Malzeme Bilimi ve Teknolojileri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 28.12.2022
Bildiri Adı : Ni-Ag-B ALAŞIMLI KATALİZÖRÜN SODYUM BOR HİDRÜR 892-899 METANOLİZİNE KATALİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : 3. ULUSLARARASI GAP MATEMATİK - MÜHENDİSLİK - FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : İZGİ MEHMET SAİT, Aslan Mehmet, ONAT ERHAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Kimya Mühendisliği>Enerji>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler >Metalleme ve Eniyileme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 16.12.2019
Bildiri Adı : SODYUM BOR HİDRÜRDEN METANOLİZLE HİDROJEN ÜRETİMİNE Co-Mn-Mo-B KATALİZÖRÜNÜN KATALİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası GAP Matematı̇k - Mühendı̇slı̇k - Fen ve Sağlık Bı̇lı̇mleri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ONAT ERHAN, İZGİ MEHMET SAİT, Aslan Mehmet
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Kimya Mühendisliği>Enerji>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.11.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.12.2019
Basım Tarihi : 16.12.2019

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : DİSİPLİNLERARASI AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : Aslan Mehmet, ONAT ERHAN
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Elektrokimya>Kimyasal Kinetik>Biyokimya>Elektrokimya, Voltametri, TURKOVAC, COVİD-19
Yayın Evi : İKSAD
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : TURCOVAC COVID-19 AŞISININ ELEKTROKİMYASAL OLARAK MİKTAR TAYİNİN BELİRLENMESİ
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : DİSİPLİNLERARASI AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ONAT ERHAN, İZGİ MEHMET SAİT
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Kimya Mühendisliği>Malzeme Bilimi ve Teknolojileri>Enerji>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler>mısır küspesi, aktif karbon,iyot sayısı
Yayın Evi : iksad publishing house
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : MISIR KÜSPESİNDEN HİDROTERMAL ÖN İŞLEMLE AKTİF KARBON ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : SCIENCE AND MATHEMATICS IN A GLOBALIZING WORLD
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ONAT ERHAN, EKİNCİ SELMA
Alan Bilgisi :Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Kimya>Fiziksel Kimya>Kimyasal Kinetik>Termodinamik
Yayın Evi : Publishing
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : 4 - Investigation of Chromium (VI) Heavy Metal Removal from Water Using Activated Carbon Produced by Hydrothermal Pretreatment from Industrial Waste
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : TEORİK VE UYGULAMALI MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İZGİ MEHMET SAİT, ONAT ERHAN
Alan Bilgisi :Mühendislik Temel Alanı>Kimya Mühendisliği>Katalizörler ve Katalitik Tepkimeler >Enerji>Kimyasal Proses Tasarımı
Yayın Evi : İKSAD
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 7 - POTASYUM BORHİDRÜRÜN HİDROLİZİ İÇİN ODA SICAKLIĞINDA KİMYASAL REAKSİYON YOLUYLA YENİ BİR RU-CO–B/PERLİT KATALİZÖRÜNÜN SENTEZİ
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021

Projeler

Proje Adı : Farklı Şartlarda Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B Katalizörleri Varlığında Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 19.10.2015
Bitiş Tarihi : 19.04.2016
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Metal Organik Kafes (MOF) Yapılarının Sentezi; Tanımlanması, Dimetil amin boran tepkimesindeki katalitik performanslarının Ölçülmesi ve Yakıt Pili Uygulamaları
Başlama Tarihi : 06.01.2021
Bitiş Tarihi : 06.01.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Karbon Kuantum Noktaları İle Desteklenmiş Nanopartiküllerin Sentezi Yapısal Tanımlamaları, ve Farklı Hidrojen Üretimi için Katalitik Etkinlikleri
Başlama Tarihi : 03.02.2022
Bitiş Tarihi : 02.02.2023
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Mısır Püskülünden Aktif Karbon Üretimi Parametrelerinin İncelenmesi ve Üretilecek Aktif Karbonun Adsorpsiyon Etkisinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 28.08.2023
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : TATVAN ATATÜRK MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI BILIM FUARI
Başlama Tarihi : 01.01.2016
Bitiş Tarihi : 01.08.2016
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : TATVAN ATATÜRK MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI BILIM FUARI
Başlama Tarihi : 01.01.2017
Bitiş Tarihi : 01.08.2017
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : ZEYNEL BEY ANADOLU IMAM HATIP LISESI BILIM FUARI
Başlama Tarihi : 01.01.2018
Bitiş Tarihi : 01.08.2018
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Sağlık Alanındaki Yenilikçi Uygulamaların Yerinde Araştırılması (2014-1-TR01-KA102-005255)
Başlama Tarihi : 01.12.2014
Bitiş Tarihi : 01.12.2015
Proje Türü : Avrupa Birliği
Projede Görevi : Proje Koordinatörü
Proje Adı : MEVLANA ANADOLU LISESI BILIM FUARI
Başlama Tarihi : 01.01.2019
Bitiş Tarihi : 31.12.2019
Proje Türü : TÜBİTAK PROJESİ
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2019 - 2022

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

Tez Adı: Karbon kuantum noktacıklar ile desteklenmiş nanopartiküllerin sentezi yapısal tanımlamaları ve farklı hidrojen kaynaklarından hidrojen üretimi için hidroliz tepkimelerindeki katalitik performanslarının ölçülmesi

Lisans

1999 - 2004

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PR. (5 YILLIK)/

Tez Adı:

Doktora

2019 - 2020

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA MÜHENDİSLİĞİ (DR)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2013 - 2016

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/KİMYA (YL) (TEZLİ) (YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. ORTAK)/

Tez Adı: Farklı şartlarda katalitik aktivitesi artırılan Co-B, Co-Ti-B, Ni-B katalizörleri varlığında sodyum borhidrür hidrolizinin incelenmesi

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU / ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ