7
MAKALE
(YOKSIS)
17
BİLDİRİ
(YOKSIS)
7
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
8
ATIF
(YOKSIS)
13
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
32
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2.8
MAKALE
(TESV)
22.4
BİLDİRİ
(TESV)
42
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 283 makalenin 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.9
Birimine ait 349 bildirinin 17 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.51
Birimine ait 119 kitap 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.9

Makaleler

Makale Adı : The Effect of Virtual Reality Practice and Music on Patients’ Pain, Comfort, and Vital Signs After Laparoscopic Abdominal Surgery
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN,SARITAŞ SERDAR
Dergi Adı : Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Examination of Sleep Quality in Patients Diagnosed with Covid-19
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN
Dergi Adı : International Journal of Humanities Social Science and Management
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : The Relationship Between Fear of Death and Healthy Lifestyle Behaviors in Individuals Having Percutaneous Coronary Intervention
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN, ÖNEN CİHAN, GÖKTAŞ AHMET, HUYUT MEHMET TAHİR
Dergi Adı : Online Turkish Journal of Health Sciences
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Kanser Hastalarının Psikososyal Gereksinimleri, Başetme Biçimleri ve Yaşam Kaliteleri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN
Dergi Adı : BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : The Effect of Comedy Films on Postoperative Pain and Anxiety in Surgical Oncology Patients
Yazar Bilgisi : SARITAŞ SERDAR,GENÇ HASAN,OKUTAN ŞERAFETTİN,İNCİ RAMAZAN,ÖZDEMİR AHMET,KIZILKAYA GÜLNAZ
Dergi Adı : Complementary Medicine Research
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : CERRAHİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DELİCİ- KESİCİ ALET YARALANMASI KONUSUNDAKİ BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN,SARITAŞ SERDAR
Dergi Adı : Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Hemşirelik Öğrencilerinin Endotrakeal Aspirasyon ile ilgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN,SARITAŞ SERDAR,ÖZDEMİR AHMET,GENÇ HASAN
Dergi Adı : EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences
Yayın Tarihi : 2018

Bildiriler

Bildiri Adı : Perkütan Koroner Girişim Geçiren Bireylerde Ölüm Korkusu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İlişkisi
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN, ÖNEN CİHAN, GÖKTAŞ AHMET, HUYUT MEHMET TAHİR
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.11.2023
Basım Tarihi : 08.01.2024
Bildiri Adı : The Effect of Virtual Reality Practice and Music On Patients’ Pain, Comfortand Vital Signs After Laparoscopic Abdominal Surgery
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası 13. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN, SARITAŞ SERDAR
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.11.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.11.2023
Basım Tarihi : 08.01.2024
Bildiri Adı : The Effect of Religious Intervention on Vital Findings in Coma Patients in the Surgical Intensive Care Unit
Etkinlik Adı : 5 th INTERNATIONAL WORLD HEALTH CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN, HUYUT MEHMET TAHİR
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.08.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.08.2023
Basım Tarihi : 25.09.2023
Bildiri Adı : Investigation of the Effect of Virtual Reality on Comfort and Satisfaction Levels in Oncology Patients Receiving Chemotherapy Treatment
Etkinlik Adı : 5 th INTERNATIONAL WORLD HEALTH CONGRESS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN, HUYUT MEHMET TAHİR
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 05.08.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.08.2023
Basım Tarihi : 25.09.2023
Bildiri Adı : Investigation of the Effect of Virtual Reality on Pain and Anxiety Levels in Oncology Patients
Etkinlik Adı : 10TH INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINE, NURSING, AND HEALTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN, HUYUT MEHMET TAHİR
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.08.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.08.2023
Basım Tarihi : 25.08.2023
Bildiri Adı : COVID-19 TANILI HASTALARDA UYKU KALİTESİNİN İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN, İLBAY ESRA
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 28.12.2022
Bildiri Adı : TURKİSH SOCİETY'S PERSPECTİVE ON MALE NURSES: TURKEY EXAMPLE
Etkinlik Adı : 2. INTERNATIONAL HEALTH AND MEDICAL SCIENCES CONFERENCE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN, BARIŞ UMUT
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.09.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.09.2021
Basım Tarihi : 26.09.2021
Bildiri Adı : PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE BU ZORLUKLARIN BİREY İLE AİLE ÜZERİNDE ETKİSİ
Etkinlik Adı : 2. INTERNATIONAL HEALTH AND MEDICAL SCIENCES CONFERENCE
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN, GÜLBAK CANAN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.09.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 19.09.2021
Basım Tarihi : 26.09.2021
Bildiri Adı : Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Müzik Terapinin Anksiyete Düzeyi ve Yaşam Bulgularına Etkisi Randomize Kontrollü Çalışma
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN,ÖZDEMİR AHMET,GENÇ HASAN,KAPIKIRAN GÜRKAN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.10.2019
Basım Tarihi : 20.10.2019
Bildiri Adı : Yoğun Bakım Hastalarının Uyku Kalitesini Artırmaya Yönelik Tamamlayıcı ve Alternatif Yaklaşımlar
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR AHMET,OKUTAN ŞERAFETTİN,GENÇ HASAN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.12.2018
Basım Tarihi : 20.12.2018
Bildiri Adı : Bariatrik Cerrahide Perioperatif Hemşirelik Bakımı
Etkinlik Adı : Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR AHMET,GENÇ HASAN,OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği>Bariatrik Cerrahi,Perioperatif Bakım,Hemşire
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.12.2018
Basım Tarihi : 20.12.2018
Bildiri Adı : HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOKU/ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞINA YÖNELİKBİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
Etkinlik Adı : AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 30.09.2018
Bildiri Adı : HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ENDOTRAKEAL ASPİRASYON İLE İLGİLİ BİLGİDÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Etkinlik Adı : AHTAMARA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN,SARITAŞ SERDAR,ÖZDEMİR AHMET,GENÇ HASAN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.08.2018
Basım Tarihi : 30.09.2018
Bildiri Adı : AMELİYAT SONRASI AĞRI KONTROLÜNE YÖNELİK HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN,ÖZDEMİR AHMET,GENÇ HASAN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.12.2018
Basım Tarihi : 30.12.2018
Bildiri Adı : KALP KAPAK AMELİYATLARI SONRASI GÜNCEL HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN,GENÇ HASAN,ÖZDEMİR AHMET
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.12.2018
Basım Tarihi : 30.12.2018
Bildiri Adı : KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİ SONRASI KOLOSTOMİLİ HASTALARDA BEDEN İMAJI, BENLİK SAYGISIVE CİNSEL YAŞAM SORUNLARINA TRANSKÜLTÜREL YAKLAŞIM
Etkinlik Adı : 1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GENÇ HASAN,ÖZDEMİR AHMET,OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.12.2018
Basım Tarihi : 20.12.2018
Bildiri Adı : AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI ROY ADAPTASYONMODEL ODAKLI BAKIMA BÜTÜNCÜL BAKIŞ
Etkinlik Adı : 1.uluslararası battalgazi multidisipliner çalışmalar kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GENÇ HASAN,OKUTAN ŞERAFETTİN,ÖZDEMİR AHMET
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.12.2018
Basım Tarihi : 20.12.2018
Bildiri Adı : INTENSİVE CARE NURSE in BURNOUT
Etkinlik Adı : 21. INTERNATIONAL INTENSIVE CARE SYMPOSİUM
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR AHMET,SARITAŞ SERDAR,GENÇ HASAN,ASLAN BAHAR,OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 13.05.2017
Basım Tarihi : 30.05.2017
Bildiri Adı : CERRAHİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN DELİCİ- KESİCİ ALET YARALANMASIKONUSUNDAKİ BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ
Etkinlik Adı : Adnan Menderes University I. International Health Sciences Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : OKUTAN ŞERAFETTİN,SARITAŞ SERDAR
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2017
Basım Tarihi : 30.07.2017
Bildiri Adı : EBELİK/HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ ANLATMA VE İLETİŞİM BECERİLERİ
Etkinlik Adı : Adnan Menderes University I. International Health Sciences Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : serin emine kaplan,ÖZDEMİR AHMET,OKUTAN ŞERAFETTİN,turan veziha büşra,ehi zülal
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.06.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2017
Basım Tarihi : 30.07.2017
Bildiri Adı : TÜRK KOMEDİ FİLMLERİNİN CERRAHİ ONKOLOJİ HASTALARINDAAMELİYAT SONRASI AĞRI VE KAYGIYA ETKİSİ
Etkinlik Adı : 2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GENÇ HASAN,ÖZDEMİR AHMET,İNCİ RAMAZAN,SARITAŞ SERDAR,kızılkaya gülnaz,OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi : Sağlık Bilimleri Temel Alanı->HEMŞİRELİK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.11.2017
Basım Tarihi : 30.11.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Sağlık Bilimlerinde Yenilikçi Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Yayın Evi : Duvar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bariatrik Cerrahide Beslenme ve Hemşirelik Bakımı
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : Cerrahi Hemşireliği
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Yayın Evi : Ankara Nobel Tıp Kitabevleri
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Göz Cerrahisi Geçiren Hastalarda Bakım
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : YANIK: Medikal ve Cerrahi Tedavi Uygulamaları ve Bakım Yönetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Yayın Evi : Antalya Nobel Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yanık Hastalarında Acil Bakım ve Hemşirelik Girişimleri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : KOMORBİD HASTALIKLAR VE CERRAHİ BAKIM
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Yayın Evi : Nobel Tıp Kitabevleri
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Komorbidite Varlığında Ameliyat Sonrası Erken Dönem Semptom Yönetimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt 2)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OKUTAN ŞERAFETTİN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Bir Hemşirelik Uygulaması: Müzik Terapi
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OKUTAN ŞERAFETTİN, GÜLBAK CANAN
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYLERİN YAŞADIKLARI ZORLUKLAR VE BU ZORLUKLARIN BİREY İLE AİLE ÜZERİNDE ETKİSİ
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Research in Health Sciences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : OKUTAN ŞERAFETTİN,SARITAŞ SERDAR
Alan Bilgisi :Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
Yayın Evi : Duvar Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Lokal Anestezi Uygulanarak Cerrahi Girişim Yapılan Hastalarda Müzik Terapinin Anksiyete Düzeyi ve Yaşam Bulgularına Etkisi Randomize Kontrollü Çalışma
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2020

Projeler

Proje Adı : Hemşirelik Temel Beceri Laboratuvarının Alt Yapısının Oluşturulması
Başlama Tarihi : 14.10.2021
Bitiş Tarihi : 13.05.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2017 - 2020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HEMŞİRELİK (DR)/

Tez Adı: Laparoskopik abdominal cerrahi sonrası sanal gerçeklik uygulaması ve müziğin hastaların yaşam bulguları, ağrı ve konforu üzerine etkisi

Yüksek Lisans

2014 - 2017

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin delici- kesici alet yaralanması konusundaki bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi

Lisans

2006 - 2010

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SAĞLIK YÜKSEKOKULU/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/HEMŞİRELİK PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2018 - 2021

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU / HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ