2
MAKALE
(YOKSIS)
2
BİLDİRİ
(YOKSIS)
2
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
4
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
29
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
12
MAKALE
(TESV)
3
BİLDİRİ
(TESV)
30
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 2 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : HAVERNAME / HAVER-ZEMÎN CENKLERİNE BAZI YÖNLERİYLE BENZEYEN YENİ BİR HZ. ALİ CENKNAMESİ: HZ. ALİ İLE HAVER ŞAHI KUTUL’UN CENGİ
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : ŞAİRİ BİLİNMEYEN MANZUM BİR HZ. ALİ CENKNAMESİ: HZ. ALİ’NİN MELİK İLE CENGİ
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Edebi Eleştiri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Reşat Ekrem Koçu’nun “İstanbul Ansiklopedisi” adlı eserinde yer alan divan ve halk şairlerinin biyografilerine dair
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Gulami’nin Dasitan-ı Hadicetü’l Kübra Adlı Eserinin Bilinmeyen İki Nüshası ve Diğer Nüshalarına Dair
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Muhteva olarak şehrengiz niteliği taşıyan üç manzume: “der vasf-ı Yenişehr-i Fenar” (Yenişehirli Avni), “şehr-i Edirne’nün evsafıdur” (Edirneli Örfi Mahmud ağa), “şehr-i Bitlis redifli şiir” (Müştak Baba)
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Rumelide Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Rıza Tezkiresi’nde Edebi Eleştiri Terimleri
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Mesnevisi’nde atasözleri
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Rumelide Edebiyat Araştrmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Ahmed Paşa’nın “Yazmışam” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : BELİĞ TEZKİRESİ’NDE ŞAİRLERİN ÖLÜMÜNÜN İFADE EDİLİŞİ
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Turkish Studies Language / Literature
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : BESNİLİ LÜZUMÎ VE KAYBOLAN DÎVANI
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Dergi Adı : Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Yayın Tarihi : 2015

Bildiriler

Bildiri Adı : BİTLİSLİ ŞÜKRÎ DÎVANI’NDAKİ TABİAT UNSURLARININ ANLAMSAL İLİŞKİLERİ
Etkinlik Adı : 2 nd INTERNATIONAL RAHVA TECHNICAL AND SOCIAL RESEARCHES CONGRESS DECEMBER 3-4, 2022 BİTLİS
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : GULAMÎ’NİN “DASİTAN-I HADÎCETÜ’L-KÜBRA” ADLI ESERİNİN YENİ TESPİT EDİLEN NÜSHALARI
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (USBK-2022)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.10.2022
Bildiri Adı : RASİH’İN “ÜSTİNE” REDİFLİ GAZELİNİN ŞERHİ VE YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 17.03.2019
Bildiri Adı : TUTMACI’NIN GÜL Ü HÜSREV MESNEVİSİNDE SOSYAL HAYAT
Etkinlik Adı : 3. ULUSLARARASI EL RUHA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Alan Bilgisi : Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 15.11.2018

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : DASİTAN-I MÜŞKÜLAT-I DUHTER-İ PADİŞAH (İNCELEME-METİN-DİZİNLİ SÖZLÜK)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : PARADİGMA AKADEMİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : AHMED YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : DÎVAN (BESNİLİ LÜZUMÎ)
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Raufi Divançesi (İnceleme-Metin-Dizin)
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Kriter Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KIZILTAŞ MAŞALLAH
Alan Bilgisi :Filoloji Temel Alanı>Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı>Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı
Yayın Evi : Ahmed Yesevi Üniversitesi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : LÜZUMİ (Besnili)
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2014

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1998 - 2002

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR./

Tez Adı:

Doktora

2014 - 2018

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) (BİNGÖL ÜNİV. ORTAK)/

Tez Adı: Tutmacı'nın Gül ü Hüsrev Mesnevisi (tenkitli metin-bağlamlı dizin ve işlevsel sözlük)

Yüksek Lisans

2012 - 2014

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Besnili Lüzumi Divanı (tahlil-transkripsiyonlu metin-dizin)

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ