13
MAKALE
(YOKSIS)
13
BİLDİRİ
(YOKSIS)
4
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
23
ATIF
(YOKSIS)
17
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
67
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
4
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
2
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
51
MAKALE
(TESV)
12
BİLDİRİ
(TESV)
55.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 1338 makalenin 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 12.62
Birimine ait 907 bildirinin 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 8.56
Birimine ait 354 kitap 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.34

Makaleler

Makale Adı : Attitudes of Gagauzes And Ulupamir Kyrgyzes On Premarital Sex: A Comparison Based On Ethnicity - Religion - Tradition
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : Tomsk State University Journal
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Effects of compulsory public service on job satisfaction and loneliness in Turkish civil servants
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT,BİLEK GÜNAL
Dergi Adı : Digest of Middle East Studies
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Toplumsal Cinsiyet dersinin cinsiyetçi tutumlar üzerine etkileri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : NOSYON: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Gagauzlar’da Oyun Kültürü ve “Gergi” Ritüeli
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Use of Creative Drama Method For Creating Awareness About the Cultural Alienation Phenomenon
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : Annals of Philosophy, Social and Human Disciplines
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Sosyal Olarak İnşa Edilmiş Modern Annelik Söylemi İçerisinde Bir Asma Kat Sütanne Geleneği
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : İNANÇ SİSTEMİ TEMELİNDE GAGAUZLAR’DA ÖLÜM VE CENAZE
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : Turkish Studies
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : YABANCILAŞMA KAVRAMINDA ANLAM İKİLİĞİ LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME-THE MEANING DUALITY IN THE CONCEPT OF ALIENATION: A STUDY ON GRADUATE THESES
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : Turkish Studies International Academic Journals
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Feminist Akımlarda Aile
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : Social Sciences Research Journal
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının Liberal Muhafazakar Yüzü
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Türkiye nin Yönetsel Yeniden Yapılandırılması Hakkında Prens Sabahattin in Adem i Merkeziyet Kavramına Atıfla Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : International Journal of Social Science
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Erkeğin Ataerkil Rejime Entegrasyonu Yabancılaşma ve Uyum
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : Akademik Bakış Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Üniversite Öğrencilerinin Erkek Roller Algısının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi Bitlis Eren Üniversitesi Örneği
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research
Yayın Tarihi : 2016

Bildiriler

Bildiri Adı : Prens Sabahattin’in Fikirleri Çerçevesinde 2005 İlköğretim Programlarında Küresel Değerler
Etkinlik Adı : Fifth International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS V)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.06.2019
Basım Tarihi : 14.11.2019
Bildiri Adı : Prens Sabahattin’de Kişisel Girişim Düşüncesi
Etkinlik Adı : Fifth International Mediterranean Social Sciences Congress (MECAS V)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.06.2019
Basım Tarihi : 14.11.2019
Bildiri Adı : ORTAÇAĞ HRİSTİYANLIK METİNLERİNDE KADIN İMGESİVE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 10.05.2018
Bildiri Adı : Investigations of Various Variables of University Students’ Values Belonging to the University: Bitlis Eren Üniversity Sample
Etkinlik Adı : 2. International Symposium on Humanities and Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.08.2018
Basım Tarihi : 07.08.2018
Bildiri Adı : YABANCILAŞMA OLGUSUNUN YARATICI DRAMASÜRECİYLE İŞLENMESİNE İLİŞKİN PLAN ÖNERİSİ
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 10.05.2018
Bildiri Adı : A Discussion on the Different Use of the Concept of Alienation
Etkinlik Adı : 2. International Symposium on Humanities and Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.08.2018
Basım Tarihi : 07.08.2018
Bildiri Adı : Conservative Ideology and Feminism thet Reconcile in Motherhood Discourse
Etkinlik Adı : 2. International Symposium on Humanities and Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.08.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 07.08.2018
Basım Tarihi : 07.08.2018
Bildiri Adı : The Centralised Nation State Character of TheEducational System of The Republican Period
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 06.11.2017
Bildiri Adı : Prens Sabahattin’in Eğitim Yaklaşımının Düşünsel Kaynakları Ve Sınıfsal Temelleri
Etkinlik Adı : 1.ULUSLARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.11.2017
Basım Tarihi : 15.12.2017
Bildiri Adı : İÇ VE DIŞ DİNAMİKLER EKSENİNDE CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMLARI
Etkinlik Adı : I. ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.11.2017
Basım Tarihi : 15.12.2017
Bildiri Adı : Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Paradigması ÇerçevesindeOrtaya Çıkan Kültürel Yabancılaşma Sorunu
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.05.2017
Basım Tarihi : 19.09.2017
Bildiri Adı : Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Erkeğin Toplumsal Değerler Sistemi Karşısındaki Durumu Üzerine Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.03.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.03.2015
Basım Tarihi : 09.03.2016
Bildiri Adı : Toplumsal Değişme ve Aile
Etkinlik Adı : 1. Ulusal Değişen Toplum ve Aile Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.05.2015
Basım Tarihi : 01.04.2016
Bildiri Adı : Prens Sabahattin in Fikirleri ile 2005 İlköğretim Programlarının Temel Felsefesi Arasındaki Kavramsal İlişkiler
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Eğitim Sosyolojisi Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.05.2012
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.05.2015
Basım Tarihi : 11.05.2012

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLERDE KAVRAMSAL VE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Duvar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Algılanan Yabancılık Düzeyinin Kültürleşme Stratejileri Üzerine Etkisi:Hollanda’da Yaşayan Türk Göçmenler Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : IJOPEC Publication Limited
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Marriage and Wedding in the Gagauzes /GAGAUZLAR’DA EVLİLİK VE DÜĞÜN
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2019
Kitap Adı : Neoliberal Eğitim Yeniden Prens Sabahattin
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Gece Akademi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Researches on Science in 21st Century Turkey
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÜNEŞ HÜSEYİN NİHAT
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Gece Kitaplığı
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Glocal Solutions Intended For Global In Education: Newton-Quantum Scissors
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1995 - 1999

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ/SOSYOLOJİ PR./

Tez Adı:

Doktora

2004 - 2011

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (DR)/

Tez Adı: 2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ TEMEL FELSEFESİ İLE PRENS SABAHATTİN’xxİN FİKİRLERİ ARASINDAKİ KAVRAMSAL İLİŞKİLER

Yüksek Lisans

1999 - 2004

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SOSYOLOJİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME TÜRKİYE’xxDE KÜLTÜREL YABANCILAŞMA SORUNU

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2021 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2014 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2014 - 2021

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2014 - 2016

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU / SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ