6
MAKALE
(YOKSIS)
9
BİLDİRİ
(YOKSIS)
3
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
0
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
15.9
MAKALE
(TESV)
12
BİLDİRİ
(TESV)
43.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Birimine ait 14 makalenin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.56
Birimine ait 13 bildirinin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.44
Birimine ait 15 kitap 3 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 1.67

Makaleler

Makale Adı : DOĞAL AFETLERİN SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ: 6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ HÜSEYİN, GÖZ MERT MAHİR
Dergi Adı : Akademik Yaklaşımlar Dergisi
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : TÜRKİYE’DE ASKERİ LOJİSTİK: 2000 YILINDAN GÜNÜMÜZE BİR DEĞERLENDİRME
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR, ERYİĞİT VOLKAN
Dergi Adı : Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi (TOBİDER)
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE DARÜLFÜNUN
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR
Dergi Adı : Biruni Sağlık ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : TARİHSEL SÜREÇTE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNİN DEMOGRAFİK PROFİLLERİ
Yazar Bilgisi : AKYOL ENDER, ARI MEHMET, GÖZ MERT MAHİR
Dergi Adı : Tarih Okulu Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : KİTAP İNCELEMESİ: E. JAN ZÜRCHER’İN MODERNLEŞEN TÜRKİYE’NİN TARİHİ ADLI KİTABI
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR
Dergi Adı : Uluslararası Toplumsal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : TÜRKİYE’DE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KARŞILAŞTIĞI ENGELLER
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR
Dergi Adı : Turkish Business Journal
Yayın Tarihi : 2022

Bildiriler

Bildiri Adı : CAUSES OF THE MILITARY COUP ON SEPTEMBER 12, 1980
Etkinlik Adı : Ege 10Th International Conference on Social Sciences
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih>Ordu,Darbe,1980,Asker,Demokrasi,Siyaset
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.12.2023
Basım Tarihi : 29.12.2023
Bildiri Adı : 1962 KÜBA FÜZE KRİZİ’NİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN SÜPER GÜÇ İMAJINA ETKİSİ
Etkinlik Adı : Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası İlişkiler Kuramları>Uluslararası Güvenlik>Uluslararası Siyaset>Amerika,Sovyetler Birliği,Küba,Füze,Kriz
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2023
Basım Tarihi : 30.10.2023
Bildiri Adı : MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI: BÜYÜK TAARRUZ A TURNING POINT IN THE NATIONAL STRUGGLE: THE GREAT OFFENSIVE
Etkinlik Adı : 5. Uluslararası 30 Ağustos Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih>Türk Dış Politikası Tarihi>Askeri Coğrafya>30 Ağustos,Meydan Muhaberesi,Zafer,İtilaf Devletleri,Mondros,Sevr
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.08.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.08.2023
Basım Tarihi : 15.09.2023
Bildiri Adı : 1 MART 2003 TEZKERESİNİN TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
Etkinlik Adı : 5. International Anatolian Scientific Research Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Siyasal Hayatı>Uluslararası Siyaset>Uyuşmazlık Çözümü>Amerika Birleşik Devletleri,Savaş,Terör,Türkiye,1 Mart Tezkeresi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.07.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 23.07.2023
Basım Tarihi : 21.08.2023
Bildiri Adı : OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE SİVİL TOPLUM
Etkinlik Adı : İstanbul International Modern Scientific Research Congress V
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Türk Dış Politikası>Osmanlı,Devlet,Sivil ,Kamusal Alan Özel Alan ,STK
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.07.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.07.2023
Basım Tarihi : 25.07.2023
Bildiri Adı : THE IMPACT OF THE 2003 SULEYMANIYAH CRISIS ON TURKEY-UNITED STATES RELATIONS
Etkinlik Adı : 10Th International Zeugma Conference on Scientific Research
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR, ERYİĞİT VOLKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih>Türk Siyasal Hayatı>Türk Dış Politikası>Amerika Tarihi>1 Mart Tezkere,Irak Savaş,Uluslararası İlişkiler,Çuval Olayı,Dış Politika
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.06.2023
Basım Tarihi : 13.07.2023
Bildiri Adı : THE EFFECT OF 1962 CUBA MISSILE CRISIS ON THE RELATIONS OF TURKEY AND THE UNITED STATES
Etkinlik Adı : BİLTEK VII International Symposium on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih>Türk Siyasal Hayatı>Siyasal Coğrafya>Türk Dış Politikası>Siyaset,Tarih,Amerika,Türkiye,Uluslararası İlişkiler
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.05.2023
Basım Tarihi : 14.06.2023
Bildiri Adı : TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEKİ HÜKÜMET SİSTEMLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Etkinlik Adı : Munzur 5th International Conference On Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR, ERYİĞİT VOLKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Genel Kamu Hukuku>Anayasa ve Siyasal Kurumlar>Hükümet Sistemi,Başkanlık Sistemi,Parlamenter Sistem,Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler,Türkiye,Amerika Birleşik Devletleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.06.2023
Basım Tarihi : 30.06.2023
Bildiri Adı : 27 MAYIS 1960 ASKERİ DARBESİNİN NEDENLERİ
Etkinlik Adı : Munzur 5th International Conference On Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖZ MERT MAHİR, ERYİĞİT VOLKAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih>Türk Siyasal Hayatı>Askeri Coğrafya>Türkiye,Askeri Darbe,Demokrasi,Özgürlük,Otorite
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.06.2023
Basım Tarihi : 30.06.2023

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA AKADEMİK ARAŞTIRMA VE DERLEMELER I
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖZ MERT MAHİR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyasi Tarih>Asya Tarihi>Mao Zedong,Kültür Devrimi,Çin Halk Cumhuriyeti,Çin Komünist Partisi
Yayın Evi : Platanus Publishing
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : BİR ULUS DEVLET PROJESİ: MAO ZEDONG VE KÜLTÜR DEVRİMİ
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE ULUSLARARASI TEORİ, ARAŞTIRMA VE DERLEMELER CİLT 3
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖZ MERT MAHİR, SEVİNÇ HÜSEYİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Siyaset>Uluslararası Güvenlik>Uyuşmazlık Çözümü>Küba,ABD,SSCB,Kriz,Füze,Hegemonya
Yayın Evi : SERÜVEN YAYINEVİ
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : 2000 SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLİŞKİLERİNDE BEŞ “DERİN” KRİZ
Basım Türü : Basılı+Elektronik
YIL : 2023
Kitap Adı : 1 MART 2003 BAŞBAKANLIK TEZKERESİNİN REDDEDİLME NEDENLERİ
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : GÖZ MERT MAHİR
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Uluslararası Siyaset>Türk Dış Politikası>Siyaset,Dış Politika,Siyasi Tarih,Uluslararası İlişkiler,Uluslararası Siyaset
Yayın Evi : Kriter Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2020 - 2023

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı: Türkiye'de 2000 sonrası dönemde iktidar ve sivil toplum kuruluşları ilişkisi: Diyarbakır örneği

Yüksek Lisans

2013 - 2016

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASİ İLİŞKİLER (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: 1 Mart 2003 Başbakanlık Tezkeresi'nin reddedilme nedenleri

Lisans-ÇiftAnadal

2011 - 2013

UFUK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ/ULUSLARARASI TİCARET PR. (TAM BURSLU)/

Tez Adı:

Lisans

2008 - 2013

UFUK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ/SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PR. (TAM BURSLU)/

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

GÜROYMAK MESLEK YÜKSEKOKULU / BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ