4
MAKALE
(YOKSIS)
17
BİLDİRİ
(YOKSIS)
20
KİTAP
(YOKSIS)
2
PROJE
(YOKSIS)
19
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
9.6
MAKALE
(TESV)
6
BİLDİRİ
(TESV)
117.5
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 262 makalenin 4 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71
Birimine ait 233 bildirinin 17 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.85
Birimine ait 262 kitap 20 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.71

Makaleler

Makale Adı : A Research on the Relationship Between Perception of Poverty and Life Satisfaction: Bitlis Example
Yazar Bilgisi : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Dergi Adı : İDEALKENT
Yayın Tarihi : 2024
Makale Adı : Scale Development and Validity Study for Smart City Applications
Yazar Bilgisi : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Dergi Adı : Kent Akademisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Belediye Hizmetlerinden Vatandaşın Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi: Bitlis İli Örneği
Yazar Bilgisi : İZCİ FERİT, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, DEMİRCİ KIVANÇ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Sosyal Bir Sorun Olarak Kentsel Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : ESELER BAHRİYE, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, NALBANT FATMA
Dergi Adı : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Demokrasi Bağlamında Bir Değerlendirme Türk Yerel Yönetim Sistemi ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belediyelerin Kuruluşu
Yazar Bilgisi : GÖKSOY SEVİNÇLİ Berfin, SAĞOL Esma
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2017

Bildiriler

Bildiri Adı : DİRENÇLİ KENTLERİN İNŞASINDA DİJİTAL İKİZ TEKNOLOJİLERİNİN ETKİSİ: FIRSATLAR VE ZORLUKLAR
Etkinlik Adı : 24. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu KAYFOR24
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN,HAMZA ÇELİKYAY HİCRAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Yerel Yönetimler>Kentleşme Politikaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 16.05.2024
Etkinlik Bitiş Tarihi : 18.05.2024
Basım Tarihi : 01.05.2024
Bildiri Adı : Kent Aidiyetini Yer Bağlılığı Teorisi Üzerinden Okumak: Alan Yazın Üzerinden Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 10. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, AKBAY CAN, DEMİREL ABDULLAH
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.12.2023
Basım Tarihi : 20.12.2023
Bildiri Adı : Afet ve Acil Durum Yönetiminde Akıllı Şehir Uygulamalarının Rolü: Çeşitli Ülke Örnekleri
Etkinlik Adı : 7. Sivil Strateji Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, AKBAY CAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Kentsel Alan Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.12.2023
Basım Tarihi : 19.12.2023
Bildiri Adı : Sürdürülebilirlik Bağlamında Ekolojik Şehir ve Sakin Şehir Karşılaştırması
Etkinlik Adı : Fiscaoeconomia Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 2023 (FSCONGRESS 2023)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : NALBANT FATMA, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2023
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Türkiye'nin AB Kent ve Göç Politikalarına Uyumu: İlerleme/Ülke Raporları Üzerinden Bir İnceleme (2011- 2022)
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KIŞLALIOĞLU CANAN, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, ARSLAN ÇINAR AZİZE
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Göç>Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri>Uluslararası Siyaset
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi : 01.01.2023
Bildiri Adı : Kent Mekanı ve Siyasetinde Yoksulluğun Görünümü: Latin Amerika Örneği
Etkinlik Adı : Şehir ve Medeniyet Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : KIŞLALIOĞLU CANAN, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Bölgesel Çalışmalar>Amerika Çalışmaları>Küreselleşme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.11.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.11.2022
Basım Tarihi : 23.12.2022
Bildiri Adı : Kentsel Yoksulluk ve Yoksunluk
Etkinlik Adı : ASEAD 7.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, ESELER BAHRİYE, NALBANT FATMA
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.04.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.04.2021
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Terörizmin Soğuk Nefesinin Kentliler ve Kent Güvenliği Üzerindeki Etkileri
Etkinlik Adı : KAYSEM 13
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SİPAHİ ESRA BANU, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2019
Basım Tarihi : 01.05.2019
Bildiri Adı : Demokrasi, Ekonomik Büyüme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisi
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : TUTGUN SEYHUN,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2019
Basım Tarihi : 16.07.2019
Bildiri Adı : Kırsal Kalkınma Perspektifinde Yoksulluk ve Yapılabilirlikler
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BAYRAKCI ERDAL,GÖKSOY BERFİN,TUTGUN SEYHUN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2019
Basım Tarihi : 16.07.2019
Bildiri Adı : Teknolojinin Kent Yaşamına Yansıması: Akıllı Kentler Bağlamında Değerlendirme
Etkinlik Adı : Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖRSELLİ ERHAN,BAYRAKCI ERDAL,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.05.2019
Basım Tarihi : 03.10.2019
Bildiri Adı : İç Göç, Terör ve Yoksulluk Perspektifinde Kentsel Uyum: Van İli Hacıbekir Mahallesi Örneği
Etkinlik Adı : International Congress on Social and Economic Researches UTİAK
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.05.2018
Basım Tarihi : 05.04.2018
Bildiri Adı : Yerel Halkın Suriyelilere Vatandaşlık Verilmesine İlişkin Kanaatleri: Konya Örneği
Etkinlik Adı : ii. Toplumsal Değişim Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 05.04.2018
Bildiri Adı : Türkiye’de Kentsel Yoksulluğa Yerel Müdahalede Sosyal Belediyeciliğin Önemi ve Sorunları
Etkinlik Adı : Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : SEVİNÇ İSMAİL,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 01.11.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.11.2018
Basım Tarihi : 26.12.2018
Bildiri Adı : Kırsal Kesimde Yoksulluk Algısı: Afyonkarahisar İli Hocalar İlçe Örneği
Etkinlik Adı : KENTFOR 3
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BAYRAKCI ERDAL,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.09.2018
Basım Tarihi : 07.09.2018
Bildiri Adı : Kentsel Yaşamı Kolaylaştırmanın Aracı Akıllı Kentler: Tanım, Bileşen ve Uygulamalar
Etkinlik Adı : KENTFOR 3
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖRSELLİ ERHAN,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.09.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Marjinal İşlerde Çalışan Suriyeli Çocukların Toplumsal Kabul Algısı: Van Örneği
Etkinlik Adı : Ortadoğu'da Göç Hareketleri ve Değişen Dinamikler International Congress on Social and Economic Researches (UTIAK)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BAYRAKCI ERDAL,KAHRAMAN SELÇUK,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2018
Basım Tarihi : 16.12.2018
Bildiri Adı : Katı Atık Yönetimi ve Kanalizasyon Şebekesi Problemlerinin Bireylerin Kentsel Uyumuna Etkisi: Van (Tuşba ve İpekyolu İlçeleri) Örneği
Etkinlik Adı : II.KENTFOR
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, KOÇ NECMETTİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.08.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 11.08.2017
Bildiri Adı : Tuşba ve İpekyolu Örnekleminde Mülteci Çocuklar Üzerine Bir Araştırma
Etkinlik Adı : KAYSEM 11
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2017
Basım Tarihi : 12.12.2017
Bildiri Adı : İç Göçlerin Kentleşme Üzerinde Etkileri: Van Örneği
Etkinlik Adı : Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TURAN ABDULMENAF,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.05.2017
Basım Tarihi : 12.12.2017
Bildiri Adı : Demokrasi Bağlamında Bir Değerlendirme: Türk Yerel Yönetim Sistemi ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belediyelerin Kuruluşu
Etkinlik Adı : KAYFOR 14
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.04.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.04.2017
Basım Tarihi : 12.12.2017
Bildiri Adı : Yurttaş Odaklı Yönetim Yansımaları ile E-Devlet
Etkinlik Adı : KAYFOR 13
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 15.10.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 17.10.2015
Basım Tarihi : 17.01.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : TURİZM ODAKLI YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ: BİRECİK ÖRNEĞİ
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : KAYAN AHMET, TAŞTEKİN ABDULLAH, EROL ABDULLAH, KAYA KASIM, TÜRKAL HASAN, KURAN İHSAN, POLAT YELİZ, DOĞAR MEHMET, TERZİOĞLU AHMET, KÜÇÜKKAYA MEHMET, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, BAYRAM YILMAZ, ÖZTÜRK KÜBRA, AKSÖZ FATMANUR, BAŞARICI MERVE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Yayın Evi : Sayda Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Türkiye'de Suriyeli Kadın Sorunlar ve Tespitler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, NALBANT FATMA
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Politika
Yayın Evi : Siyasal Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Suriyeli Kadınların Sorunlarının Göstergebilim Üzerinden Değerlendirilmesi: Misafir Filmi Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Türkiye'de Göç Yönetimi Politikaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : İZCİ FERİT, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Politika
Yayın Evi : Nobel Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Suriyeli Göçmen Çocukların Türkiye’de Yaşama İstekleri ve Memnuniyetlerinin Karma Yöntemle Değerlendirilmesi: Van Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Küresel İklim Değişikliği (Nedenler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İklim Değişikliğinin Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Üzerinden Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Göç: Kuramlar, Politikalar, Uygulamalar ve Ekonomik Sonuçlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : NALBANT FATMA, ESELER BAHRİYE, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Göç Olgusuna İlişkin Kavramsal ve Kuramsal Bir Çerçeve
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : The Handbook Of Public Administration
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, DEMİRCİ KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları>Çevre Yönetimi>Kentleşme Politikaları>İklim ve Su Politikaları
Yayın Evi : Livre De Lyon
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Evaluation of Citizen Participation in Smart Cities: Istanbul Provi̇nce Example
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : İklim Değişikliği ve Yeşil Kalkınma
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Makro İktisat>Büyüme>Para Politikası
Yayın Evi : Paradigma Akademi Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yeşil Kalkınma ile Kırsal Göç Arasındaki İlişki
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : KÜRESEL IKLIM DEĞIŞIKLIĞI (NEDENLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ)
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TUTGUN SEYHUN, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İklim Değişikliğinin Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Üzerinden Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kamu Yönetiminin Denetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇLİ ÇAĞRI, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Denetim
Yayın Evi : Orion Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türk Kamu Yönetiminde Denetimin Tarihsel Serüveni
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Gerçeği
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : İZCİ FERİT, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, DEMİR KIVANÇ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi>Stratejik Yönetim>İnsan Kaynakları Yönetimi>Katılım ve Yönetişim
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyo- Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Gerçeği
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : NALBANT FATMA, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Ekin
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Yoksullukla İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : Kentleşme Sorunları ve Çözüm Önerileri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : NALBANT FATMA, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, ESELER BAHRİYE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Güvenli Kent: Teoriler ve Suç Kavramları Üzerinden Bir Değerlendirme
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, BAYRAKCI ERDAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İklim Değişikliği Etkileri ve Çözüm Önerileri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Çevre Tartışmaları ve Çağdaş Gelişmeler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN,NALBANT FATMA,ESELER BAHRİYE
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Çevre Etiği Kavramının Kentsel Dönüşüm Üzerinden Değerlendirilmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kent Çalışmaları ve Kente Yeni Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Kuramsal Bir Değerlendirme: Çok Yönlü Bir Bileşen Olarak Göç ve Kentleşme Üzerine Etkileri
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Türkiyede Göçün Kentler Üzerindeki Etkileri ve Yönetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KUTLU ÖNDER,BAYRAKCI ERDAL,GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN,Çelik Emine
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Ekin Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Suriyelilere Vatandaşlık Verilmesine İlişkin Toplumsal Kanaatler: Konya Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Kent Tartışmaları ve Yeni Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖKSOY BERFİN,BAYRAKCI ERDAL
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : ORİON
Yayın Dili : İngilizce
Bölüm Adı : Kentlerdeki Güvenlik Sorunsalı BağlamındaUydu Kentler
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Ortadoğu’da Göç Hareketleri ve Değişen Dinamikler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : BAYRAKCI ERDAL, GÖKSOY SEVİNÇLİ BERFİN, KAHRAMAN SELÇUK
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Aybil Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Marjinal İşlerde Çalışan Suriyeli Çocukların Toplumsal Kabul Algısı: Van Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediye Uygulamaları
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SEVİNÇ İSMAİL,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Nobel Akademik Yayıncılık
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Türkiye’de Kentsel Yoksulluğa Yerel Müdahalede Sosyal Belediyeciliğin Önemi ve Sorunları
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2018
Kitap Adı : Çocuk Üzerine Araştırmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : SİPAHİ ESRA BANU,GÖKSOY BERFİN
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Yayın Evi : Astana Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Okul Çağındaki Çocukların Suç Korkusunun Sanatsal ve Bilimsel İki Farklı Yapıt Bağlamında Analizi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2018
Kitap Adı : Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GÖKSOY BERFİN,TURAN ABDULMENAF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Kamu Yönetimi
Yayın Evi : Marmara Belediyeler Birliği
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İç Göçlerin Kentleşme Üzerinde Etkileri: Van Örneği
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017

Projeler

Proje Adı : Turizm Odaklı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Araştırılması Projesi: Birecik Örneği
Başlama Tarihi : 05.12.2022
Bitiş Tarihi : 25.12.2023
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Umudumuz Geleceğimiz
Başlama Tarihi : 18.10.2023
Bitiş Tarihi : 11.12.2023
Proje Türü : Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Göçün Kentleşme Üzerinde Etkileri: Van Örneği
Başlama Tarihi : 23.01.2017
Bitiş Tarihi : 23.06.2017
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2017 - 2022

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)/

Tez Adı: Türkiye'de İslam şehirlerinin şehircilik anlayışı ve dönüşümü: Doğu ve Güneydoğu Anadolu örnekleri

Lisans

2009 - 2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/KAMU YÖNETİMİ PR. (İÖ)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2014 - 2017

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Göçün kentleşme üzerindeki etkileri: Van örneği

Akademik Görev Deneyim

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

2022 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2018 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2017 - 2018

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (DR)