3
MAKALE
(YOKSIS)
11
BİLDİRİ
(YOKSIS)
1
KİTAP
(YOKSIS)
1
PROJE
(YOKSIS)
0
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
MAKALE
(TESV)
14.4
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Birimine ait 84 makalenin 3 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.5
Birimine ait 99 bildirinin 11 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.13
Birimine ait 13 kitap 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 0.54

Makaleler

Makale Adı : FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN VİDEOLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Yazar Bilgisi : BAKIRCI HASAN, GEÇER KELİMETULLAH
Dergi Adı : EKEV AKADEMİ DERGİSİ
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN VE ORTAOKUL İDARECİLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI(EBA)’ NI KULLANMA AMACI VE EBA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, ZENGİN RAŞİT
Dergi Adı : Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Turkish Journal of Educational Studies
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Fen ve Teknoloji Dersinde Öğretmenlerin Laboratuvar Uygulamalarında Karşılaştıkları Problemlerin Tesbiti: Van İli Örneği,2010.
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, TEMÜR ATİLLA
Dergi Adı : Yüzüncü yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi :
Makale Adı : Lise Müferdatındaki Matematik Konularının Anlaşılma Düzeyinin Belirlenmesi
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH,TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi :
Makale Adı : Ortaokul Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Matematik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH,TAŞDEMİR CAHİT
Dergi Adı : Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi :

Bildiriler

Bildiri Adı : Metaphorical Perceptions Of Secondary School Students Towards The Concept Of Environmental Education
Etkinlik Adı : 5. ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH,KESKİN GEÇER Ayşe
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.04.2024
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.04.2024
Basım Tarihi : 22.04.2024
Bildiri Adı : Ortaokul İdarecilerinin Dijital Bir Materyal Olan Eğitimde Bilişim Ağı (EBA) ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : TRB 2 ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, ZENGİN RAŞİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 20.10.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.10.2023
Basım Tarihi : 21.10.2023
Bildiri Adı : FORMASYON EĞİTİMİ ALAN FARKLI FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK METAFORİK ALGILARI
Etkinlik Adı : 3.Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, KESKİN GEÇER Ayşe
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.12.2023
Basım Tarihi : 03.12.2023
Bildiri Adı : COVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE BİLİŞİM AĞI HAKKINDA NELER DÜŞÜNDÜKLERİNİN BELİRLENMESİ.
Etkinlik Adı : Uluslararası Tarih, Kültür, Dil ve Sanat Bağlamında Bitlis Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, ZENGİN RAŞİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Fen Bilgisi Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2023
Basım Tarihi : 28.08.2023
Bildiri Adı : Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Fen Kültürüne Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi
Etkinlik Adı : II. INTERNATIONAL RAHVA TECHNIC AND SOCIAL RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, KESKİN GEÇER Ayşe
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Fen Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 03.12.2022
Bildiri Adı : OPINIONS OF SCIENCE TEACHERS IN SECONDARY SCHOOLS ON EDUCATION INFORMATION NETWORK (EBA)
Etkinlik Adı : International Paris Conferance on Social Science-VI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, ZENGİN RAŞİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Fen Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.07.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 12.07.2021
Bildiri Adı : AN EVALUATION OF THE PERCEPTIONS OF JUNIOR COLLEGE STUDENTS TOWARDS SCIENCE COURSE
Etkinlik Adı : International Paris Conferance on Social Science-VI
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, ZENGİN RAŞİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Fen Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 14.07.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 14.07.2021
Bildiri Adı : Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Bilişim Ağı(EBA)’ nı Kullanma Amacının ve EBA Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : I. INTERNATIONAL RAHVA TECHNIC AND SOCIAL RESEARCH CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, ZENGİN RAŞİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Fen Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 03.12.2021
Bildiri Adı : LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKLERİ VE MESLEKİ GELECEKLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Etkinlik Adı : INCES INTERNATIONAL CONGRESS OF SCIENCE CULTURE AND EDUCATION
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Fen Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.10.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 29.10.2019
Bildiri Adı : Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Etkinlik Adı : III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Fen Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 28.04.2018
Bildiri Adı : İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi
Etkinlik Adı : II. INES INTERNATIONAL ACADEMİC RESEARCH CONGRESS. 18-21 October 2017
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GEÇER KELİMETULLAH, TAŞDEMİR CAHİT
Alan Bilgisi : Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi>Fen Eğitimi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 18.10.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Çalışmalar
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : GEÇER KELİMETULLAH, BAKIRCI HASAN, sarıçiçek Meltem
Alan Bilgisi :Eğitim Bilimleri Temel Alanı>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi>Fen Bilgisi Eğitimi
Yayın Evi : Serüven
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Fen Eğitiminde Karar Verme Becerisinin Önemi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023

Projeler

Proje Adı : 3. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Başlama Tarihi : 12.09.2023
Bitiş Tarihi : 11.02.2024
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

1998 - 2002

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2002 - 2006

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Fen bilgisi dersleri labaratuvar uygulamalarında karşılaşılan bazı güçlükler

Doktora

2017 - 2022

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR)/

Tez Adı: Ortaokul öğrencilerinin, idarecilerinin ve fen bilimleri öğretmenlerinin eğitimde bilişim ağı hakkındaki görüşleri: Bitlis ili örneği

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2006 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU / KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ