1
MAKALE
(YOKSIS)
6
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
5
ATIF
(YOKSIS)
1
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
206
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
3
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
14.4
MAKALE
(TESV)
16.2
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 259 makalenin 1 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62
Birimine ait 231 bildirinin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 6.79
Birimine ait 259 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.62

Makaleler

Makale Adı : Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri
Yazar Bilgisi : ARI EMİN SERTAÇ,ERGİN ERHAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Petrol Piyasasında Oynaklığın Öngörülmesi: Garch Modelleri İle Bir Uygulama
Yazar Bilgisi : EVCİ SAMET,CİHANGİR MEHMET,ERGİN ERHAN
Dergi Adı : International Journal of Academic Value Studies (JAVSTUDIES)
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : The Determination of a GSM Operator Preference with a Multiple Logistic Regression Analysis A Youth Oriented Study at a University in Turkey
Yazar Bilgisi : YAKUT EMRE,DEMİRCİ AYHAN,ERGİN ERHAN
Dergi Adı : Review of European Studies
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Finansal Okuryazarlığın Temel Düzeyde İncelenmesi Osmaniye İlinde Ankete Dayalı Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : CİHANGİR MEHMET,ERGİN ERHAN
Dergi Adı : The Journal of Academic Social Science
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Finansal Okuryazarlık İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
Yazar Bilgisi : ERGÜN BAHADIR,ŞAHİN ARZU,ERGİN ERHAN
Dergi Adı : Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Yayın Tarihi : 2014

Bildiriler

Bildiri Adı : Kripto Paraların Birlikte Hareketlerinin Veri Madenciliği İle İncelenmesi
Etkinlik Adı : 9. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EREN BİNALİ SELMAN, ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Tahmin ve Modelleme
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 29.09.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.10.2022
Basım Tarihi : 24.10.2022
Bildiri Adı : Gümüş Fiyatlarının Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Tahmin Edilmesi
Etkinlik Adı : 2. Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Finans>Finansal Tahmin ve Modelleme >Gümüş,Makine Öğrenmesi
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Yeşil Finansta Güncel Bir Kavram: Yeşil Sigortacılık ve Türkiye Uygulamaları
Etkinlik Adı : 2.Uluslararası Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bankacılık ve Sigortacılık>Yeşil Sigortacılık
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.12.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi : 04.12.2022
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : İslami Finans Okuryazarlığının Üniversite Öğrencileri Özelinde Algılanmasına Yönelik Bir Değerlendirme
Etkinlik Adı : 2.Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : CİHANGİR MEHMET,ERGİN ERHAN,EROĞLU Sevim Ezgi
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.02.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.02.2018
Basım Tarihi : 15.02.2018
Bildiri Adı : Kobilerin Finansman Sorunlarına Yönelik Saptanan Ortak ve Farklı Bulgular: Bir Literatür Değerlendirmesi
Etkinlik Adı : 2.Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : CİHANGİR MEHMET,ERGİN ERHAN,EROĞLU Sevim Ezgi
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 09.02.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 11.02.2018
Basım Tarihi : 15.02.2018
Bildiri Adı : Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ARI EMİN SERTAÇ,ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.10.2018
Basım Tarihi : 01.11.2018
Bildiri Adı : Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri ve BİST 100 Endeksi Birlikteliklerinin Veri Madenciliği ile İncelenmesi
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları ve Kalkınma Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ARI EMİN SERTAÇ,CİHANGİR MEHMET,ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.09.2018
Basım Tarihi : 20.11.2018
Bildiri Adı : Bölüm Tercihi, Akademik Başarı, Alana Yönelik Kitap Okuma Ve Film İzleme Alışkanlıkları İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Etkinlik Adı : 3. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : CİHANGİR MEHMET,ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yükseköğretim Çalışmaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 01.07.2018
Basım Tarihi : 01.10.2018
Bildiri Adı : Finansal Oranların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: Bıst Sınai Endeksinde Bir Uygulama
Etkinlik Adı : ASOS II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : CİHANGİR MEHMET,ŞAK NAZAN,EVCİ SAMET,ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.05.2017
Basım Tarihi : 01.08.2017
Bildiri Adı : Petrol Piyasasında Oynaklığın Öngörülmesi: GARCH Modelleri ile Bir Uygulama
Etkinlik Adı : AL-FARABI 1st International Congress on Social Sciences
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : EVCİ SAMET,CİHANGİR MEHMET,ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.05.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 14.05.2017
Basım Tarihi : 11.05.2017
Bildiri Adı : Gençlerin Kredi Kartı Sahipliğini Etkileyen Faktörlerin Tespiti Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
Etkinlik Adı : Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YAKUT EMRE,ERGİN ERHAN,KARA ERGÜN,CİHANGİR MEHMET
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.05.2016
Basım Tarihi : 30.06.2016
Bildiri Adı : Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özelliklerine Göre Sosyal Medya Sitelerini Kullanım Amaçlarının İncelenmesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği
Etkinlik Adı : Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZ BÜLENT,ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.05.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 31.05.2016
Basım Tarihi : 10.12.2016
Bildiri Adı : Finansal Okuryazarlığın Önlisans ve Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrenciler Üzerinde İncelenmesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği
Etkinlik Adı : Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : CİHANGİR MEHMET,ERGİN ERHAN,BALIKOĞLU Hasan Umur
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.10.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.10.2016
Basım Tarihi : 15.12.2016
Bildiri Adı : Üniversite Öğrencilerinin Gsm Operatörü TercihlerininÇoklu Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi
Etkinlik Adı : 16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : YAKUT EMRE,ERGİN ERHAN
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Ekonometri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.05.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.05.2015
Basım Tarihi : 01.12.2015

Kitap/Kitap Bölümleri

Henüz Kitap/Kitap Bölümü Bilgisi Bulunmamaktadır.

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2015 - 2024

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2013 - 2015

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Hisse senedi piyasalarında temel analiz: 2008 - 2013 yılları arasında BİST'te işlem gören sigorta şirketleri üzerine bir uygulama

Lisans

2010 - 2013

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2019 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2016 - 2019

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ /

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2016 - 2016

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME BÖLÜMÜ