5
MAKALE
(YOKSIS)
9
BİLDİRİ
(YOKSIS)
7
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
3
ATIF
(YOKSIS)
1
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
31
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
3
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
1
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
8.4
MAKALE
(TESV)
7.2
BİLDİRİ
(TESV)
111
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 93 makalenin 5 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.65
Birimine ait 102 bildirinin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 5.1
Birimine ait 61 kitap 7 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.05

Makaleler

Makale Adı : Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Performans Arasındaki İlişkide Örgütsel Kültürün Aracı Rolü: Bitlis’te Özel Bir Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : DEMİR HANİFİ, METE MUSTAFA, ERÇELİK MEHMET AKİF
Dergi Adı : İşletme Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin Girişimcilik Eğilimi ve Niyeti Üzerindeki Rolü
Yazar Bilgisi : ERÇELİK MEHMET AKİF, GÜMÜŞ ABDULKADİR
Dergi Adı : Journal Of Pure Social Sciences (Pak Sosyal Bilimler Dergisi)
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: MeslekYüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma
Yazar Bilgisi : ERÇELİK MEHMET AKİF,MENGEŞ ERSİN
Dergi Adı : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Türev Araçların Muhasebeleştirilmesinde Denetim ve Denetim Kalitesinin Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Yazar Bilgisi : GÜNGÖR KARYAĞDI NAZAN, ERÇELİK MEHMET AKİF
Dergi Adı : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Küreselleşme Bağlamında Başarılı Bir Toplam Kalite Yönetimi İçin Psikolojik Sahiplenme ve İç Girişimciliğin Rolü: Kuramsal Bir Analiz
Yazar Bilgisi : ERÇELİK MEHMET AKİF,UÇAR ZEKİ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2018

Bildiriler

Bildiri Adı : Organize Sanayi Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma: TRB2 Bölgesi Örneği
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK-2022)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : GÜNDOĞDU BARIŞ, ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bölgesel Çalışmalar>Bölgesel İktisat
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.09.2022
Bildiri Adı : Narsist Liderlik
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK-2022)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERÇELİK MEHMET AKİF, GÜNDOĞDU BARIŞ
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.10.2022
Bildiri Adı : Sağlık Kurumlarında Başarıya Giden Yol: Strateji Haritaları
Etkinlik Adı : 1st International Rahva Technical And Social Researches Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : SAYAR BURAK, ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 05.12.2021
Bildiri Adı : Geleneksel Pazarlamadan Elektronik Ticarete Geçiş Bağlamında amazon.com Adlı İnternet Sitesinin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 1st International Rahva Technical And Social Researches Congress
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERÇELİK MEHMET AKİF, SAYAR BURAK
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Pazarlama
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 04.12.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 05.12.2021
Bildiri Adı : KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'nin Girişimcilik Eğilimi ve Niyeti Üzerindeki Rolü
Etkinlik Adı : 28.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : GÜMÜŞ ABDULKADİR, ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Stratejik Yönetim>İnsan Kaynakları Yönetimi>Örgütsel Davranış
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.09.2020
Basım Tarihi : 15.09.2020
Bildiri Adı : KOSGEB Yeni Girişimci Desteği İle Desteklenen Kadın Girişimcilerin Destek Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar: Bitlis Örneği
Etkinlik Adı : ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERÇELİK MEHMET AKİF, ÖZDEMİR NURTEN EBRU
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2019
Basım Tarihi : 12.06.2019
Bildiri Adı : Sosyal Güvenlik Sorunlarına Çözüm Olarak Geliştirilen Sosyal Güvenlik Reformları Üzerine Bir İçerik Analizi
Etkinlik Adı : ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZDEMİR NURTEN EBRU, ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 10.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 12.06.2019
Basım Tarihi : 12.06.2019
Bildiri Adı : Girişimcilik Eğilimlerinin Bazı Demografik Özellikler Yönünden İncelenmesi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Görgül Bir Araştırma
Etkinlik Adı : 7th SCF International Conference on “The Future of European Union and Turkey-EU Relations
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 13.04.2019
Bildiri Adı : Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetişim Ne İfade Etmektedir: Bitlis Örneği
Etkinlik Adı : 7th SCF International Conference on “The Future of European Union and Turkey-EU Relations
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 11.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 13.04.2019

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Farklı Boyutlarıyla Sağlık Kurumları Yönetimi
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERÇELİK MEHMET AKİF, DEMİR HANİFİ
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Örgütsel Davranış
Yayın Evi : Nobel Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2023
Kitap Adı : Whistleblowing (Bilgi İfşası) ve Örgütsel Güven
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ÖZDEMİR NURTEN EBRU, ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış
Yayın Evi : Eğitim Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÖZDEMİR NURTEN EBRU, ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Sosyal Politika>Sosyal Güvenlik
Yayın Evi : Duvar Yayınları
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Sosyal Refah Tipolojileri Bağlamında Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2022
Kitap Adı : LİDERLİK Güncel Perspektifler
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Gazi Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İntegral Liderlik
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Girişimcilik Eğitimi
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>Örgütsel Davranış
Yayın Evi : İKSAD Publishing House
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Elektronik
YIL : 2021
Kitap Adı : Yönetim Bilimleri
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Akademisyen Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020
Kitap Adı : Stratejik Yönetim: Kamu Kurumlarında Stratejik Planlama
Katkı Düzeyi : Tümü
Yazar Adı : ERÇELİK MEHMET AKİF
Alan Bilgisi :Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji
Yayın Evi : Lambert Academic Publishing
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı :
Basım Türü : Basılı
YIL : 2020

Projeler

Henüz Proje Bilgisi Bulunmamaktadır.

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2015 - 2019

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

Tez Adı: KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ’xxNİN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Önlisans

2018 - 2019

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Önlisans

2004 - 2006

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ/DIŞ TİCARET PR. (AÇIKÖĞRETİM)/

Tez Adı:

Doktora

2015 - 2019

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/

Tez Adı: KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ’xxNİN GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Yüksek Lisans

2010 - 2014

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Kamu kurumlarında stratejik plan üzerine karşılaştırmalı bir inceleme

Lisans

2003 - 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2010 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ