22
MAKALE
(YOKSIS)
13
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0
KİTAP
(YOKSIS)
3
PROJE
(YOKSIS)
118
ATIF
(YOKSIS)
25
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
300
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
7
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
7
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
112.8
MAKALE
(TESV)
12
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 93 makalenin 22 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.65
Birimine ait 102 bildirinin 13 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 5.1
Birimine ait 61 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.05

Makaleler

Makale Adı : A study on isothermal oxidation kinetics using thermogravimetric method of TiNiNb shape memory alloys
Yazar Bilgisi : BALCI Esra, SOMUNKIRAN İLYAS, ERCAN ERCAN, DAĞDELEN FETHİ, AYDOĞDU YILDIRIM
Dergi Adı : Springer Science and Business Media LLC
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Radiation protection efficiency of newly produced W-based alloys: Experimental and computational study
Yazar Bilgisi : AYGÜN MURAT, AYGÜN ZEYNEP, ERCAN ERCAN
Dergi Adı : Elsevier BV
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Effects of rare earth element Gd on microstructure, thermodynamic parameters, mechanical, and shape recovery properties of CuAlTa alloys
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN, DAĞDELEN FETHİ, AL EMRE BAHADIR
Dergi Adı : Springer Science and Business Media LLC
Yayın Tarihi : 2023
Makale Adı : Corrosion behavior and thermal cycle stability of TiNiTa shape memory alloy
Yazar Bilgisi : BALCI Esra, DAĞDELEN FETHİ, MOHAMMED Safar Saeed, ERCAN ERCAN
Dergi Adı : Springer Science and Business Media LLC
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Change of electrical resistivity during phase transitions in NiMnSn-based shape memory alloy
Yazar Bilgisi : DAĞDELEN FETHİ, ÖZAY ÇETİN, ERCAN ERCAN, EMİR Gülşen, Qader I N
Dergi Adı : Springer Science and Business Media LLC
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Effects of high temperature applied to CuAlTa alloy in air atmosphere on thermodynamic parameters and microstructure
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN, DAĞDELEN FETHİ
Dergi Adı : Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Effects of Quenching Temperatures on Microstructure, Phase Transformation Characteristics and Shape Memory Behaviors of CuAlTa and CuAlTaNb HTSMAs
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN
Dergi Adı : Transactions of the Indian Institute of Metals
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Novel of (PLA/PCL blend)/Gd2O3 rare earth oxide nanocomposites: Shape memory effect, thermal, magnetic, and mechanical properties
Yazar Bilgisi : Özen ecem, PEKDEMİR MUSTAFA ERSİN, ERCAN ERCAN, SAY YAKUP, KÖK MEDİHA, AYDOĞDU YILDIRIM
Dergi Adı : Polymer Composites
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : INVESTIGATION OF THERMAL BEHAVIOR AND MICROSTRUCTURE OF CARBON ADDED NiTi SHAPE MEMORY ALLOYS
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN
Dergi Adı : International Journal of Innovative Engineering Applications
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Effect of Boron Element Additions on Microstructure, Biocompatibility, and Thermodynamic Parameters of NiTi Shape Memory Alloy
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN, Qader I N, ORHAN AYHAN
Dergi Adı : JOM
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Analysis of Dry Wear, Microstructure and Thermodynamic Parameters of CuAlTa Bulk Material
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN
Dergi Adı : Transactions of the Indian Institute of Metals
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Ti-27Ni-20Nb-3V Alaşımın Faz Dönüşüm Sıcaklıkları, Korozyon Direnci ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN, DAĞDELEN FETHİ, BALCI ESRA
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2021
Makale Adı : Influence of Ta Additive into Cu84−xAl13Ni3 (wt) Shape Memory Alloy Produced by Induction Melting
Yazar Bilgisi : Muhammed Safar Saeed, KÖK MEDİHA, IBRAHIM NAZEM QADER QADER, Kanca Sait, ERCAN ERCAN, DAĞDELEN FETHİ, AYDOĞDU YILDIRIM
Dergi Adı : Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : TiNb-esaslı β-Ti Alaşımlarının Kristal Yapı, Mikroyapı ve Dönüşüm Sıcaklıklarına Tantal Katkısının Etkileri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : The Influence of Time-Dependent Aging Process on the Thermodynamic Parameters and Microstructures of Quaternary Cu79–Al12–Ni4–Nb5 (wt) Shape Memory Alloy
Yazar Bilgisi : IBRAHIM NAZEM QADER QADER, ERCAN ERCAN, faraj Bahar Ali mohammed, KÖK MEDİHA, DAĞDELEN FETHİ, AYDOĞDU YILDIRIM
Dergi Adı : Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Oxidation Behavior of CuAlTa Shape Memory Alloy at High Temperatures
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ
Dergi Adı : Journal of Chemical Technology and Metallurgy
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Effect of tantalum contents on transformation temperatures, thermal behaviors and microstructure of CuAlTa HTSMAs
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ,Qader Ibrahim Nazemr
Dergi Adı : Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Investigation of Thermodynamic Properties of Ni30Ti50Cu20 Shape Memory Alloy
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ,KÖK MEDİHA,BALCİ ESRA
Dergi Adı : BEÜ FEN BİLİMLERİ
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Comparison of the transformation temperature, microstructure and magnetic properties of Co-Ni-Al and Co-Ni-Al-Cr shape memory alloys
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ,KÖK MEDİHA,MALKOÇ TÜRKAN
Dergi Adı : The European Physical Journal Plus
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Isıl işlemin NiTi şekil hatırlamalı alaşımın (şha) mikroyapısı, dönüşüm sıcaklığı ve termal çevrimi üzerine etkisi
Yazar Bilgisi : DAĞDELEN FETHİ, BUYTOZ SONER, KÖK MEDİHA, ERCAN ERCAN
Dergi Adı : Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Şekil Hatırlamalı Ni-45.16%Ti Alaşımının Hava Atmosferinde Sıcaklığın Oksidasyon Davranışına Etkisi
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN, DAĞDELEN FETHİ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2015
Makale Adı : Effect of the TiC content on microstructure and thermal properties of Cu\u2013TiC composites prepared by powder metallurgy
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,KÖK MEDİHA,ISLAK SERKAN,BUYTOZ SONER,DAĞDELEN FETHİ
Dergi Adı : Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Yayın Tarihi : 2014
Makale Adı : The surface oxidation behavior of Ni\u201345.16%Ti shape memory alloys at different temperatures
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ
Dergi Adı : Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Yayın Tarihi : 2013

Bildiriler

Bildiri Adı : FARKLI HOMOJENLEŞTİRME İŞLEMİ UYGULANAN CUALTAGD ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMININ EDS ANALİZLERİNİN İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : 3rd INTERNATIONAL RAHVA TECHNICAL AND SOCIAL RESEARCHES CONGRESS
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN, AKKAYA SELÇİN GÜLİSTAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Yoğun Madde Fiziği>Malzeme Fiziği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.12.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi : 03.12.2023
Basım Tarihi : 01.01.2024
Bildiri Adı : Effect of Homogenization of CuAlTaNb Alloy in Liquid Nitrogen Medium on Thermal and Microstructural Properties
Etkinlik Adı : 6 th International Conference on Physical Chemistry & Functional Materials
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Yoğun Madde Fiziği >Malzeme Fiziği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.06.2023
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 03.07.2023
Bildiri Adı : Effects of Homogenization Temperatures on the Thermodynamic Parameters and Mechanical Properties of CuAlTaGd Shape Memory Alloy
Etkinlik Adı : 5th International Conference on Physical Chemistry & Functional Materials
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN, BALCI Esra, DAĞDELEN FETHİ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Malzeme Fiziği>Genel Fizik>Termodinamik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 02.07.2022
Bildiri Adı : THE EFFECT OF TIME-DEPENDENT HOMOGENIZATION ON SOME THERMODYNAMIC PARAMETERS OF Cu-Al-Ta-Nb SHAPE MEMORY ALLOY
Etkinlik Adı : 6nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’21)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN, DAĞDELEN FETHİ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Malzeme Fiziği>Genel Fizik>Termodinamik>shape memory alloy
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 26.11.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 28.11.2021
Basım Tarihi : 16.12.2021
Bildiri Adı : Effect of Different Quench Conditions on Thermodynamic Parameters in CuAlTaNb Alloy
Etkinlik Adı : 4th International Conference on Physical Chemistry & Functional Materials 08-09 April 2021 Firat University/ELAZIĞ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Malzeme Fiziği>Genel Fizik>Termodinamik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.04.2021
Etkinlik Bitiş Tarihi : 09.04.2021
Basım Tarihi : 09.04.2021
Bildiri Adı : EXAMINATION OF THE THERMODYNAMIC AND MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF NITIB ALLOY
Etkinlik Adı : V. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 12.12.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.12.2020
Basım Tarihi : 31.12.2020
Bildiri Adı : Dry Sliding Wear Behaviours of CuAlTa Shape Memory Alloy Produced by Arc Melting
Etkinlik Adı : 3rd International Conferenceon Physical Chemistry and Functional Materials(PCFM’20)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 22.09.2020
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.09.2020
Basım Tarihi : 29.09.2020
Bildiri Adı : Tantalum Addition Effects on Thermodynamic, Microstructural Properties and Oxidation Behavior of Cu-Al-Ta Shape Memory Alloy
Etkinlik Adı : 2nd International Conference on Physical Chemistry Functional Materials
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ,TATAR CENGİZ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.06.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.06.2019
Basım Tarihi : 06.09.2019
Bildiri Adı : THE EFFECTS OF THERMAL CYCLE ON PHASE TRANSFORMATION TEMPERATURES AND ENTHALPY OF THE NiTi-25Ta SMA
Etkinlik Adı : 1.International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ,BUYTOZ SONER,SOMUNKIRAN İLYAS
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.06.2018
Basım Tarihi : 21.06.2018
Bildiri Adı : Farklı termal uygulamalara karşı NiTi bazlı şekil hatırlamalı alaşımlardaki değişimlerin İncelenmesi
Etkinlik Adı : 13.ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : Özen Ecem,ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ,KÖK MEDİHA,ÇIRAK ZEHRA DENİZ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Kimya Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 06.09.2018
Basım Tarihi : 06.09.2018
Bildiri Adı : THE SHAPE MEMORY EFFECT AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF Ni–45.16Ti SHAPE MEMORY ALLOY
Etkinlik Adı : 1.International Conference on Physical Chemistry and Funtional Materials
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ,KÖK MEDİHA
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.06.2018
Basım Tarihi : 21.06.2018
Bildiri Adı : The Effect of Ta Addition on Thermodynamic Properties and Oxidation Behavior of Cu-Al-Ta HTSMA
Etkinlik Adı : 1st International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM18)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ERCAN ERCAN,DAĞDELEN FETHİ,ÖZEN ECEM
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Fizik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 21.06.2018
Basım Tarihi : 21.06.2018
Bildiri Adı : MAGNETIC PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF Co82Al14Cr4 FERROMAGNETIC SHAPE MEMORY ALLOY
Etkinlik Adı : International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’16), April 6-8, 2016, Nevsehir, Turkey
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : BUYTOZ SONER, ERCAN ERCAN, KÖK MEDİHA, MALKOÇ TÜRKAN, DAĞDELEN FETHİ
Alan Bilgisi : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı>Fizik>Malzeme Fiziği>Genel Fizik>Termodinamik
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 06.04.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 08.04.2016

Kitap/Kitap Bölümleri

Henüz Kitap/Kitap Bölümü Bilgisi Bulunmamaktadır.

Projeler

Proje Adı : Yeni Üretilen Süper Alaşımların Spektroskopik Özelliklerinin ve Radyasyon Zayıflatma Parametrelerinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 31.08.2022
Bitiş Tarihi :
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Şekil Hatırlamalı Cu-Al-Ta Alaşımına Gadolinyum Katkısının Mikroyapı, Kuru Aşınma ve Termodinamik Özellikleri Üzerine Etkileri
Başlama Tarihi : 31.05.2021
Bitiş Tarihi : 20.12.2023
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Yürütücü
Proje Adı : Yüksek Sıcaklık Şekil Hatırlamalı Cu86Al(12-x)Tax (x=1, 1.5, 2, 2.5, 3 at) Alaşımlarının Mikro Yapısı ve Faz Dönüşüm Sıcaklıklarının İncelenmesi
Başlama Tarihi : 03.05.2016
Bitiş Tarihi : 30.10.2019
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : NİKELCE ZENGİN Ni -45,16Ti ŞEKİL HATIRLAMALI ALAŞIMIN OKSİDASYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
Başlama Tarihi : 02.03.2012
Bitiş Tarihi : 17.02.2014
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2007 - 2011

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/FİZİK PR./

Tez Adı:

Doktora

2014 - 2019

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (DR)/

Tez Adı: Yüksek sıcaklık şekil hatırlamalı CuAlTa alaşımların mikro yapısı ve faz dönüşüm sıcaklıklarının incelenmesi

Yüksek Lisans

2011 - 2014

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Nikelce zengin niti şekil hatırlamalı alaşımın oksidasyon davranışının incelenmesi

Akademik Görev Deneyim

DOÇENT

2023 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2014 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ