12
MAKALE
(YOKSIS)
9
BİLDİRİ
(YOKSIS)
0
KİTAP
(YOKSIS)
0
PROJE
(YOKSIS)
20
ATIF
(YOKSIS)
22
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
73
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
5
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
3
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
70.7
MAKALE
(TESV)
17.4
BİLDİRİ
(TESV)
0
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
Google Scholar Yıllık Atıf Gelişimi
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 215 makalenin 12 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 7.96
Birimine ait 274 bildirinin 9 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 10.15
Birimine ait 68 kitap 0 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 2.52

Makaleler

Makale Adı : Küçük çaplı enerji üretiminde kullanılan bir dizel jeneratörde ek yakıt olarak atık motor yağı ve alkol kullanımının emisyon etkileri
Yazar Bilgisi : ORAL FARUK, ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ, ŞİMŞEK DOĞAN
Dergi Adı : Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University
Yayın Tarihi : 2022
Makale Adı : Dry Sliding Wear Behaviors of Iron Addition to Nickel–Aluminum Bronze Produced by Mechanical Alloying
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,ŞİMŞEK İJLAL,ÖZYÜREK DURSUN
Dergi Adı : TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS
Yayın Tarihi : 2020
Makale Adı : Biyodizel/Propanol Yakıt Karışımlarının Dizel Motor Emisyonlarına Etkisinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Dergi Adı : El-Cezeri Fen ve Mühendislik Dergisi
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Tek Silindirli Buji Ateşlemeli Motorlarda Benzin-Propanol-Hekzan Yakıt Karışımlarının Motor Performans ve Emisyonlarına Etkisi
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN,ORAL FARUK,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Dergi Adı : ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : The Effect of Different Sintering Temperatures on Microstructure and Hardness in Al-7Si10B4C Composite Material Production
Yazar Bilgisi : ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,TURHAN HÜSEYİN
Dergi Adı : Journal of Boron
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Buji Ateşlemeli Motorlarda Kullanılan n-Propanol ve izo-Propanol / Benzin Yakıt Karışımlarının Performans ve Emisyonlara Etkisi
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN, ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ, ORAL FARUK
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : TIG Yöntemi ile Ostenitik Paslanmaz Çelik Yüzeyine Kaplanan Stellite 6FeMo Tabakasının Mikroyapı ve Sertlik Özelikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Yazar Bilgisi : TURHAN HÜSEYİN,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Analysis of the Effect of SME B20 Fuel on the Diesel Engine Performance’s Soot and NOx Emissions at Different Injection Advances with Diesel Rk
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN,VURAL ERDİNÇ,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Dergi Adı : International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Emisyon Kontrol Uygulamalarında Saf Ponza Taşı Kullanabilirliğinin Deneysel Olarak Araştırılması
Yazar Bilgisi : ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,ŞİMŞEK DOĞAN
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Model Analysis of the Effect of Ethanol Blended Diesel Fuels in Diesel Engines on Ignition Delay and Combustion
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN,VURAL ERDİNÇ,ÖZER SALİH,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Dergi Adı : International Journal of Scientific Research in Science and Technology
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretilen Al-Si/B4C Kompozit Malzemenin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
Yazar Bilgisi : ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,TURHAN HÜSEYİN
Dergi Adı : Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : AISI 304 Ostenitik Paslanmaz Çelik Yüzeyinin FeBStellite 6 Alaşımı Kullanılarak Yüzey Modifikasyonunun İncelenmesi
Yazar Bilgisi : ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,TURHAN HÜSEYİN
Dergi Adı : Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik)
Yayın Tarihi : 2016

Bildiriler

Bildiri Adı : Mekanik Alaşımlama Yöntemi İle Üretilen Cu10SnXFe Alaşımında Fe Miktarının Aşınma Davranışları Üzerine Etkisi
Etkinlik Adı : 1st International Engineering and Technology Symposium
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,ŞİMŞEK DOĞAN,ŞİMŞEK İJLAL
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Malzeme Tasarım ve Davranışları
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 03.10.2018
Bildiri Adı : Dizel Motorda Kullanılan Dizel Biyodizel ve Alkol KarışımıYakıtların Performans ve Emisyonlara Etkisi
Etkinlik Adı : 1st International Engineering and Technology Symposium
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>İçten Yanmalı Motorlar
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 03.05.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2018
Basım Tarihi : 03.10.2018
Bildiri Adı : Pomza ve Perlit Kullanılarak A1 Sınıfı Yanmaz Kompozit Panel, Cephe ve Doğrama Profili Üretilebilirliğinin Araştırılması
Etkinlik Adı : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 1. PROJE PAZARI
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 25.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 27.04.2018
Basım Tarihi : 17.12.2018
Bildiri Adı : 2024 Aluminyum Alaşımının Mikroyapı ve Elektrik İletkenliği Özellikleri Üzerine Farklı Isıl İşlem Koşullarının Etkisi
Etkinlik Adı : III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ (UMTEB III)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,TURHAN HÜSEYİN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2018
Basım Tarihi : 12.09.2018
Bildiri Adı : AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyine GTAW Yöntemi İle Uygulanan Stellite 12 FeW Alaşım Kaplamanın Mikroyapı ve Sertlik Özelikleri
Etkinlik Adı : III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ (UMTEB III)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,TURHAN HÜSEYİN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.06.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.06.2018
Basım Tarihi : 12.09.2018
Bildiri Adı : Dizel Biyodizel Yakıt Karışımına Metanol İlavesinin MotorPerformans ve Emisyonlara Etkisi
Etkinlik Adı : International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineeringand Technology (IMESET’17)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>İçten Yanmalı Motorlar>Dizel motor, Biyodizel, Metanol, Emisyon
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 27.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 29.10.2017
Basım Tarihi : 08.12.2017
Bildiri Adı : The Effect on the Micro-Structure and Hardness of Adding Fe at Different Amounts to Tin-Bronze Produced by Mechanical Alloying Method
Etkinlik Adı : 8th International Advanced Technologies Symposium
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,ŞİMŞEK DOĞAN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı>Makine Mühendisliği>Malzeme Tasarım ve Davranışları>kalay bronzu,Bakır alaşımları,mekanik alaşımlama
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.10.2017
Basım Tarihi : 09.12.2017
Bildiri Adı : Biyodizel/Propanol Yakıt Karışımlarının Motor Performansı ve Emisyonlarına Etkisi
Etkinlik Adı : 8th International Advanced Technologies Symposium
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Otomotiv Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.10.2017
Basım Tarihi : 09.12.2017
Bildiri Adı : The effect of iron addition to Nickel-Aluminum bronze produced by mechanical alloying on the wear behaviors
Etkinlik Adı : 5th International Conference on Powder Metallurgy Advanced Materials, Cluj-Napoca
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ŞİMŞEK DOĞAN,ÇOLAK NİYAZİ YILMAZ,ÖZYÜREK DURSUN
Alan Bilgisi : Mühendislik Temel Alanı->Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 17.09.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.09.2017
Basım Tarihi : 01.11.2017

Kitap/Kitap Bölümleri

Henüz Kitap/Kitap Bölümü Bilgisi Bulunmamaktadır.

Projeler

Proje Adı : B4C Takviyeli Al-Si Alaşımlarının Yarı Katı-Sıvı Aralığında Şekillendirilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 01.10.2009
Bitiş Tarihi : 31.08.2011
Proje Türü : ARAŞTIRMA PROJESİ
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Doktora

2023 -

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ TEKNOLOJİLERİ (DR)/

Tez Adı:

Yüksek Lisans

2009 - 2011

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/METALURJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: B4C takviyeli Al-Si alaşımlarının yarı katı-sıvı aralığında şekillendirilmesi ve özelliklerinin incelenmesi

Lisans

2014 - 2018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ PR./

Tez Adı:

Lisans

2005 - 2009

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ/METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/METAL ÖĞRETMENLİĞİ PR./

Tez Adı:

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2015 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ