6
MAKALE
(YOKSIS)
14
BİLDİRİ
(YOKSIS)
6
KİTAP
(YOKSIS)
3
PROJE
(YOKSIS)
20
ATIF
(YOKSIS)
0
YAYINLAR
(GOOGLE SCHOLAR)
0
ATIF
(GOOGLE SCHOLAR)
0
H-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
0
i10-INDEX
(GOOGLE SCHOLAR)
19.2
MAKALE
(TESV)
19.2
BİLDİRİ
(TESV)
39
KİTAP
(TESV)
YÖKSİS Veri Girişi İçin Tıklayınız.
YÖKSİS Yıllık Atıf Gelişimi
Birimine ait 93 makalenin 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 4.65
Birimine ait 102 bildirinin 14 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 5.1
Birimine ait 61 kitap 6 tanesi bu personele aittir. Birim ortalaması 3.05

Makaleler

Makale Adı : Orta düzey zihinsel engelli çocuklara uygulanan sportif sanal gerçeklik uygulamalarının bazı kuvvet parametreleri gelişimine etkisi
Yazar Bilgisi : AYKORA EMRAH,TEKİN ALİ,AYKORA DAMLA,TEKİN GÜLCAN,KINAY GÜNDOĞDU ESRA,ÇALIŞIR MELİH,DUYAN MEHDİ
Dergi Adı : TURAN-SAM
Yayın Tarihi : 2019
Makale Adı : Kor stabilite antrenmanının kadın çalışanların vücut kompozisyonu ve kor fonksiyona ilişkin kuvvet ve esneklik parametrelerine etkisi
Yazar Bilgisi : TEKİN ALİ,TEKİN GÜLCAN,AYKORA EMRAH,ÇALIŞIR MELİH,DUYAN MEHDİ
Dergi Adı : İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Tae-Bo Egzersiz Programının Üniversiteli Kadın Öğrencilerde Fiziksel Motorik ve Psikososyal Çıktıları
Yazar Bilgisi : TEKİN ALİ, TEKİN GÜLCAN, AYKORA EMRAH, ÇALIŞIR MELİH
Dergi Adı : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yayın Tarihi : 2018
Makale Adı : Sensation Seeking and Locus of Control in UniversityStudents in the Context of Regular ExerciseParticipation and Gender
Yazar Bilgisi : TEKİN ALİ,TEKİN GÜLCAN,ÇALIŞIR MELİH
Dergi Adı : universal journal of educational research
Yayın Tarihi : 2017
Makale Adı : Sporda Şiddet Bağlamında Antik Yunan Döneminde Boks
Yazar Bilgisi : TEKİN ALİ,TEKİN GÜLCAN,ÇALIŞIR MELİH
Dergi Adı : Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : Özel spor işletmeleri için Q-sport-14 ölçeğinin uyarlama çalışması
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK MEHMET ALİ,Sağlam Özer,ÇALIŞIR MELİH
Dergi Adı : Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi
Yayın Tarihi : 2016
Makale Adı : DÜZENLİ AEROBİK EGZERSİZ PROGRAMININ ÜNİVERSİTELİOBEZ KIZ ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL, MOTORİK VE PSİKO-SOSYALPARAMETRELERİNE ETKİSİ
Yazar Bilgisi : TEKİN ALİ,TEKİN GÜLCAN,ALTAY BAHADIR,ÇALIŞIR MELİH,BAYRAKDAROĞLU SERDAR
Dergi Adı : Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
Yayın Tarihi : 2015

Bildiriler

Bildiri Adı : Ev Temelli Fiziksel Aktivite/Egzersiz Stratejileri
Etkinlik Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇALIŞIR MELİH, BARKIN Emrah
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 08.06.2022
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Lise Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Yeterlik Düzeylerinin Ve Vücut Kütle İndekslerinin İncelenme
Etkinlik Adı : 2. Eurasian Sports Sciences Congress
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇALIŞIR MELİH, TEKİN ALİ, TEKİN GÜLCAN, Demirelli Veysel
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 02.05.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 05.05.2019
Basım Tarihi : 20.04.2019
Bildiri Adı : SPORCU BESLENMESİ: BOR PARADOKSU
Etkinlik Adı : 12. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEKİN GÜLCAN, Ercoşkun Coşkun, ÇALIŞIR MELİH
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.06.2019
Bildiri Adı : İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME DAVRANIŞ, BESLENME TUTUM VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Etkinlik Adı : 12. ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇALIŞIR MELİH, TEKİN GÜLCAN, Demirelli Veysel
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 24.04.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi :
Basım Tarihi : 01.06.2019
Bildiri Adı : HIIT AND HIIRT EXERCISE MODALITY DIFFERENCES
Etkinlik Adı : 2. International Congress on Medical Fitness and Corrective Exercise
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇALIŞIR MELİH, KAFKAS MUHAMMED EMİN
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 13.12.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 15.12.2019
Basım Tarihi : 19.02.2020
Bildiri Adı : FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN ANTRENÖRLERİNDEN BEKLEDİKLERİ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
Etkinlik Adı : II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : BİNGÖL ERKAN,ÖNTÜRK YAVUZ,ÇALIŞIR MELİH,yaralı bingöl duygu
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 21.03.2019
Etkinlik Bitiş Tarihi : 24.03.2019
Basım Tarihi : 30.03.2019
Bildiri Adı : Egzersiz ve Metabolik Maliyet
Etkinlik Adı : International Conference on Medical Fitness and Corrective Exercise (ICMFCE)
Bildiri Türü : Tam metin bildiri
Yazar Bilgisi : ÇALIŞIR MELİH,ŞAHİN KAFKAS ARMAĞAN,ÇINARLI FAHRİ SAFA
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 28.09.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 30.09.2018
Basım Tarihi : 16.12.2018
Bildiri Adı : Sporda öjenik politika: Erken Cumhuriyet Dönemi (1930-1945)
Etkinlik Adı : 11.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DUYAN MEHDİ,TEKİN GÜLCAN,ÇALIŞIR MELİH
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Modern olimpiyat oyunlarına kadın sporcuların katılım süreci
Etkinlik Adı : 11.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEKİN GÜLCAN,DUYAN MEHDİ,ÇALIŞIR MELİH
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Oyunun çocuğun eğitimindeki rolü
Etkinlik Adı : 11.Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇALIŞIR MELİH,TEKİN GÜLCAN,DUYAN MEHDİ
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.04.2018
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.04.2018
Basım Tarihi :
Bildiri Adı : Piety and self-esteem levels of university students according to regular sports habits
Etkinlik Adı : European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÇALIŞIR MELİH,TEKİN ALİ,TEKİN GÜLCAN,AYKORA EMRAH,DUYAN MEHDİ
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.10.2017
Basım Tarihi : 22.10.2017
Bildiri Adı : Kamp lideri adaylarının etkili liderlik yönelim davranışlarını gösterme düzeyleri
Etkinlik Adı : Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : DUYAN MEHDİ,TEKİN ALİ,GÜNEL İLKER,ÇALIŞIR MELİH
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 23.11.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 26.11.2017
Basım Tarihi : 15.12.2017
Bildiri Adı : Comparison of sensation seeking, risk taking and decision making levels of university students according to doing regular sports
Etkinlik Adı : European Conference on Science, Art & Culture (ECSAC 2017)
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEKİN ALİ,AYKORA EMRAH,TEKİN GÜLCAN,ÇALIŞIR MELİH,DUYAN MEHDİ
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 19.10.2017
Etkinlik Bitiş Tarihi : 22.10.2017
Basım Tarihi : 22.10.2017
Bildiri Adı : Sporda Şiddet Bağlamında Antik Yunan Döneminde Boks
Etkinlik Adı : 10. Uluslararası Beden Eğitimi Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : TEKİN ALİ,TEKİN GÜLCAN,ÇALIŞIR MELİH
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 18.11.2016
Etkinlik Bitiş Tarihi : 20.11.2016
Basım Tarihi : 08.12.2016
Bildiri Adı : The Adaptation Study of the Q-Sport 14 Scale for the Private Sport Establishments
Etkinlik Adı : 3rd IRI Health Conference
Bildiri Türü : Özet bildiri
Yazar Bilgisi : ÖZTÜRK MEHMET ALİ,SAĞLAM ÖZER,ÇALIŞIR MELİH
Alan Bilgisi : Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Etkinlik Başlangıç Tarihi : 07.12.2015
Etkinlik Bitiş Tarihi : 08.12.2015
Basım Tarihi : 30.12.2015

Kitap/Kitap Bölümleri

Kitap Adı : Egzersiz Profesyonelleri TEMEL BİLİMLER KİTABI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAFKAS MUHAMMED EMİN, ÇALIŞIR MELİH, KOÇ HÜRMÜZ
Alan Bilgisi :Spor Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı
Yayın Evi : Spor Yayınevi ve Kitabevi, 2022
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Direnç Antrenman Felsefesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : EGZERSİZ PROFESYONELLERİ İÇİN TEMEL BİLİMLER KİTABI
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAFKAS MUHAMMED EMİN, ÇALIŞIR MELİH, BEKTAŞ METE
Alan Bilgisi :Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
Yayın Evi : Spor Yayınevi ve Kitabevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İSKELET KASI HİPERTROFİSİNİN RASYONEL MEKANİZMALARI
Basım Türü : Basılı
YIL : 2022
Kitap Adı : SPOR BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI FARKLI YAKLAŞIMLAR VE PRATİKLER
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇALIŞIR MELİH
Alan Bilgisi :Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
Yayın Evi : Efe Akademi Yayınevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Tüm Vücut Titreşim Egzersiz Modalitesi: Hormonal Cevap Paradigması
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : MULTİSPORTİF ARAŞTIRMALAR - 3: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : ÇALIŞIR MELİH, TEKİN ALİ
Alan Bilgisi :Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
Yayın Evi : Gazi Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Lise Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Yeterlik Düzeyi ve Vücut Kütle İndeksinin İncelenmesi ve İlişkilendirilmesi
Basım Türü : Basılı
YIL : 2021
Kitap Adı : Egzersiz Profesyonelleri Temel Bilimler Kitabı
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : KAFKAS MUHAMMED EMİN, ÇALIŞIR MELİH, BEKTAŞ METE
Alan Bilgisi :Spor Bilimleri Temel Alanı>Spor Bilimleri
Yayın Evi : Spor Yayınevi ve Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : İskelet Kası Hipertrofisinin Rasyonel Mekanizmaları
Basım Türü : Basılı
YIL : 2019
Kitap Adı : Rekreasyon Bilimi 2
Katkı Düzeyi : Bölüm(ler)
Yazar Adı : TEKİN ALİ,TEKİN GÜLCAN,ÇALIŞIR MELİH
Alan Bilgisi :Spor Bilimleri Temel Alanı->Spor Bilimleri
Yayın Evi : Gazi Kitapevi
Yayın Dili : Türkçe
Bölüm Adı : Rekreasyonel Spor
Basım Türü : Basılı
YIL : 2017

Projeler

Proje Adı : I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBK'22)
Başlama Tarihi : 13.06.2022
Bitiş Tarihi : 12.12.2022
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Orta Düzey Zihinsel Engelli Çocuklara Uygulanan Sportif Sanal Gerçeklik Uygulamalarının Bazı Kuvvet Parametreleri Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
Başlama Tarihi : 09.05.2018
Bitiş Tarihi : 09.11.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Sekiz Haftalık Kor Stabilite Antrenmanının Kadın Üniversite Çalışanlarının Kuvvet, Kor Fonksiyon ve Vücut Kompozisyonu Parametrelerine Etkisi.
Başlama Tarihi : 31.03.2017
Bitiş Tarihi : 31.10.2018
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı
Proje Adı : Düzenli Aerobik Egzersiz Programına Katılımın Üniversiteli Obez Kız Öğrencilerin Fiziksel, Motorik ve Psiko- Sosyal Parametrelerine Etkisinin Araştırılması
Başlama Tarihi : 15.04.2013
Bitiş Tarihi : 08.01.2015
Proje Türü : Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Projede Görevi : Araştırmacı

Sanatsal Faaliyetler

Henüz Sanatsal Faaliyet Bilgisi Bulunmamaktadır.

Tasarım Bilgisi

Henüz Tasarım Bilgisi Bulunmamaktadır.

Öğrenim Bilgileri

Lisans

2007 - 2012

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/REKREASYON BÖLÜMÜ/REKREASYON PR./

Tez Adı:

Doktora

2017 - 2023

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (DR)/

Tez Adı: Farklı Egzersiz Modalitelerinin Bağışıklık Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Yüksek Lisans

2012 - 2014

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR (YL) (TEZLİ)/

Tez Adı: Sporcularda psikolojik sağlık ve dindarlık ilişkisinin incelenmesi

Akademik Görev Deneyim

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

2016 -

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ